Masa rotundă: Politici europene ale educaţiei în sănătate.

 

Pe data de 15 decembrie 2016, ora 14.30, Biblioteca Ştiinţifică Medicală USMF "NicolaeTestemiţanu", Centrul de Informare Europeană în colaborare cu Catedra de Filosofie şi Bioetică a USMF „Nicolae Testemiţanu” a organizat Masa rotundă cu genericul: Politici europene ale educaţiei în sănătate. La eveniment au fost prezenţi profesorii universitari: Vitalie Ojovanu, Ion Banari, Daniela Rusnac, Federiuc Victoria.

 

Grup ţintă: studenţii an. 4.

 


Agenda:

 


Cuvânt de salut                                                                                  Liubovi Karnaeva,
                                                                                                              director BŞM

 

Importanţa abordărilor contemporane ale                                  Vitalie Ojovanu,
educaţiei etice în sănătate                                                                şef catedră, dr. hab. în 
                                                                                                               filos., conf. univ.

 

Comunicări:

 

1. Principiile etice reflectate în politicile în educaţie ale UE;
2. Comportamentul etic al actorilor implicaţi în educaţia din sănătate
3. Etica cercetării (Programul cadru al UE pentru Cercetare şi Inovare)
4. Drepturile omului în educaţie: toleranţa, non-discriminarea, echitatea socială
5. Etica academică, integritatea academică şi plagiatul
6. Managementul eticii în instituţiile de învăţământ superior din RM.

 7. Politici europene - aspecte morale în etică şi medicină. Aspecte etice în psihiatrie.

 

 

 

Galeria foto