Declaraţie privind arhivarea publicaţiilor în Repozitoriul Instituţional  

al USMF "Nicolae Testemiţanu" în domeniul ştiinţelor medicale

                                                                                                                                      

Biblioteca în cifre

Indicatori de bază în activitatea Bibliotecii Ştiinţifice Medicale
USMF "Nicolae Testemiţanu" 
(situaţia la 1 ianuarie 2017)

Date statistice

Colecţii
Fond total(volume/titluri)

863789 ex./179676 tit.

 

dintre care:
- cărţi, publicaţii în serie 780226
- documente electronice 579
- alte documente (teze, autoreferate) 82984
Publicaţii stiintifice 660654
Publicaţii didactice 197991
Publicaţii în limba română 222893
Publicaţii în limbi moderne 76569
Achiziţii(volume/titluri)

10539ex., 1473/443 t.carte

- cărţi, seriale (ziare/reviste)

5171,5296

- documente electronice 0
- alte documente (teze, autoreferate) T.25 / R. 47
Publicaţii stiintifice 6079
Publicaţii didactice 4460
Publicaţii didactice în limba română 3419
Publicaţii în limba română 5171
Publicaţii în limbi moderne 4550
Utilizarea şi utilizatorii bibliotecii
Utilizatori înscrişi (total) 11041
Inclusiv:
- cadre didactice 551

- studenţi

6893
- rezidenţi 2433
- doctoranzi 64
- medici practicieni 440
- colaboratori ai AŞ RM 35

- asistenţi medicali

- secundari clinici

- magiștri

- cercetători

- cursanți

176

71

0

40

0

alte categorii USMF

- utilizatori externi

138

200

Book-Trailer

  

biblioteca electronica didactica 1 1

IBN

logo-IBN

code