Biblioteca în cifre

Indicatori de bază în activitatea Bibliotecii Ştiinţifice Medicale
USMF "Nicolae Testemiţanu" 
(situaţia la 1 ianuarie 2016)

Date statistice

Colecţii
Fond total(volume/titluri) 859128
dintre care:
- cărţi, publicaţii în serie 775637
- documente electronice 579
- alte documente (teze, autoreferate) 82912
Publicaţii stiintifice 657460
Publicaţii didactice 196524
Publicaţii în limba română 220044
Publicaţii în limbi moderne 72145
Achiziţii(volume/titluri) 11011/678/285 l.rom.
- cărţi, seriale (ziare/reviste) 11786
- documente electronice 0
- alte documente (teze, autoreferate) T.25 / R. 595
Publicaţii stiintifice 5746
Publicaţii didactice 6660
Publicaţii didactice în limba română 5326
Publicaţii în limba română 7076
Publicaţii în limbi moderne 3934
Utilizarea şi utilizatorii bibliotecii
Utilizatori înscrişi (total) 10008
Inclusiv:
- cadre didactice 507

- studenţi

5926
- rezidenţi 2268
- doctoranzi 49
- medici practicieni 410
- colaboratori ai AŞ RM 34

- asistenţi medicali

- secundari clinici

- magiștri

- cercetători

- cursanți

212

97

7

27

88

alte categorii USMF

- utilizatori externi

141

242

Book-Trailer

  

biblioteca electronica didactica 1 1

IBN

logo-IBN