Declaraţie privind arhivarea publicaţiilor în Repozitoriul Instituţional  

al USMF "Nicolae Testemiţanu" în domeniul ştiinţelor medicale

                                                                                                                                      

descarcă formular

Publicațiile Științifice ale colaboratorilor Bibliotecii Științifice Medicale:


  1. Ciubrei, Silvia; Karnaeva, Liubovi. Utilizarea bazei de date MEDLINE în servirea informațională a specialiștilor din domeniul medicinii și farmaceuticii (Cazul Bibliotecii USMF "Nicolae Testemițanu"). În: Conferința Științifică studențească: Rezumatele comunicărilor. - Ed. a VI-a, dedicată zilei USM. - Ch.: USM, 2001. - P. 66
  2. Ciubrei, Silvia; Karnaeva, Liubovi. Accesarea resurselor informaționale electronice medicale: (Cazul Bibliotecii USMF "N. Testemițanu"). În: Analele Științifice ale USM. - (Lucrări studențești) - Ch.: USM, 2002. - P.128-131.
  3. Goian, Natalia; Ciubrei, Silvia. Clasificarea resurselor informaționale electronice cu profil medical: abordări teoretice. În: Conferința științifică ,,Spațiul informațional modern - o provocare pentru biblioteci", 8 octombrie 2003: Rezumatele comunicărilor.- Ch., 2003 .- P.13-15.
  4. Ciubrei, Silvia. Resurse informaționale electronice: baze definitorii. În: ,,Bilanțul activității Științifice a USM pe anii 2000-2002", Conf. didactico-Șt. (2003; Chișinău). Bilanțul activității Științifice a USM în anii 2000-2002, 30 septembrie-6 octombrie 2003: Rezumatele comunicărilor. Vol. II. Științele socioumanistice. - Ch.: CE USM, 2003. - P.127-128.
  5. Ciubrei, Silvia; Karnaeva, Liubovi. Accesarea publicațiilor electronice medicale în servirea informțională a utilizatorilor Bibliotecii USMF ,,Nicolae Testemițanu". În: Managementul resurselor electronice în bibliotecile din Moldova. A II-a Conferința Națională, Republica Moldova, Chișinău, 20-21 septembrie 2001 . - Ch., 2004. - P.90-96.
  6. Ciubrei, Silvia; Goian, Natalia. Utilizarea resurselor informaționale electronice cu profil medical de către beneficiarii Centrului de Informare INFOMEDICA, USMF ,,Nicolae Testemițanu". În: Managementul resurselor electronice în bibliotecile din Moldova. A III-a Conferiță Internațională, Chișinău 23-24 septembrie 2004.
  7. Bolganschi, Elena; Ciubrei, Silvia; Goian, Natalia. Resurse informaționale electronice utilizate în procesul de servire informațională a beneficiarilor Bibliotecii USMF ,,Nicolae Testemițanu". În: Managementul resurselor electronice în bibliotecile din Moldova. A III-a Conferință Internațională, Chișinău 23-24 septembrie 2004.
  8. Ciubrei, Silvia. Centrul de Informare INFOMEDICA a Universității de Stat de Medicină și Farmacie ,,Nicolae Testemițanu". În: Infoagrarius: Revista teoretico-practică a Bibliotecii Republicane Științifice Agricole a Universității Agrare de Stat din Moldova.- 2004.- nr. 1.- P. 16-17
  9. Ciubrei, Silvia; Goian, Natalia. Clasificarea resurselor informaționale electronice cu profil medical. În: Infoagrarius: Revista teoretico-practică a Bibliotecii Republicane Științifice Agricole a Universității Agrare de Stat din Moldova. - 2004. - nr. 2. - P. 11-14.
  10. Ciubrei, Silvia. Bibliotecarul universitar - subiect al activității de instruire a utilizatorilor. În: Infoagrarius: Revista teoretico-practică a Bibliotecii Republicane Științifice Agricole a Universității Agrare de Stat din Moldova. - 2005.- nr. 2.- P.6-8

Book-Trailer

  

biblioteca electronica didactica 1 1

Video tutoriale

 

primo

descarcă video tutorial

 

 

 

 

logo-IBN