Declaraţie privind arhivarea publicaţiilor în Repozitoriul Instituţional  

al USMF "Nicolae Testemiţanu" în domeniul ştiinţelor medicale

                                                                                                                                      

Koch collection

Colecţia de carte veche şi rară Koch 


cover00 2

În fondul Bibliotecii Ştiinţifice Medicale se păstrează o colecţie de carte veche şi rară, care a aparţinut medicului, savantului, bibliofilului german - Richard Koch (născut în anul 1882 în Frankfurt pe Main, decedat în anul 1949 în Essentuki, Kaukaz, URSS). În 1944, Richard Koch a dăruit biblioteca sa personală Institutului de Medicină din Kislovodsk, care în 1945 a fost transferat la Chişinău.

 Colecţia Koch numără peste 2600 volume în 14 limbi străine (germană cu caractere gotice, latină, greacă, franceză etc.) şi prezintă un enorm interes pentru medici, cercetători, bibliografi şi bibliofili. Colecția înglobează preponderent literatura medicală care este un preţios tezaur de informaţie incluzând opere ale somităţilor în materie: Hippocratis, Avicennae, Galleni, Paracelsus, Caelius, Haller, Fabricius, Fernelius, Veslingius etc., dar conţine şi alte domenii:  filozofie, biologie, religie, istorie, literatură artistică etc. Publicaţiile deţin Ex Libris-uri imprimate pe faţa interioară a copertei, unele publicaţii păstrează ştampila şi semnătura personală a proprietarului, dedicaţii şi autografe. Pe spaţiile albe ale paginilor se întâlnesc numeroase însemnări marginale, făcute în diferite limbi care sunt nespus de preţioase pentru cercetare.

Peste 300 exemplare din colecţie sunt editate în sec. XVI-XVIII, dintre care 150 sunt considerate deosebit de valoroase. Aceste publicaţii se impun printr-o prezentare grafică deosebită: coperta în majoritatea cazurilor este executată în piele sau pergament, cotorul – cu imprimări, cărţile conţin numeroase gravuri, sunt abundent ilustrate.

Un bogat fond de referinţă include enciclopedii generale şi specializate, dicţionare enciclopedice, dicţionare poliglote în germană, latină, greacă, franceză, rusă etc.

Colecţia dispune de o varietate de opere complete din sec. XVII-XIX. Prezenţa operei lui Voltaire (66 volume), care este una dintre primele sale ediţii, îi dă o strălucire aparte.

Studierea ei de către colaboratorii bibliotecii s-a încununat cu editarea unui indice bibliografic "Cărţi rare din colecţia Koch", care relevă valoarea incontestabilă a acestei colecţii.

 

                                                                                                                                                                   images 1 

Medicina secolelor XVI – XVIII: cărţi rare din colecţia Koch


 

Expoziţia reflectă unele dintre cele mai vechi publicaţii medicale din colecţie editate în sec. XVI – XVIII, fiind sistematizate după principiul cronologic. Lucrările expuse constituie doar o mică parte din colecţia Koch şi sunt destinate atât medicilor şi studenţilor medicinişti, cât şi persoanelor erudite şi interesate de istoria medicinii.  


Vezi expoziţia specială "Medicina secolelor XVI–XVIII: cărţi rare din colecţia Koch"


There are no articles in this category. If subcategories display on this page, they may contain articles.

Book-Trailer

  

biblioteca electronica didactica 1 1

IBN

logo-IBN

code