Declaraţie privind arhivarea publicaţiilor în Repozitoriul Instituţional  

al USMF "Nicolae Testemiţanu" în domeniul ştiinţelor medicale

                                                                                                                                      

Donaţie de carte din partea doctorului în ştiinţe medicale, conferenţiar universitar, Tamara Hacina

la .

Stimaţi utilizatori ai BŞM!


Biblioteca Ştiinţifică Medicală a intrat recent în posesia unei noi donații de carte – „Morfologia aplicată a aparatului vasculonervos al aortei toracice”, 20 ex., oferită de dna doctor în ştiinţe medicale, conferenţiar universitar, Tamara Hacina .

Cercetările au fost efectuate la Catedra Anatomia omului a USMF "Nicolae Testemiţanu" din Republica Moldova. Studiul reprezintă o abordare complexă a aparatului vasculonervos al aortei toracice, a corpilor ei adipoşi, a refluxului limfatic de la cord şi aorta toracică. Se aduc argumente concludente cu privire la existenţa zonei refloxogene a aortei ascendente. Sunt caracterizate variantele sinoptice ale nervilor adiacenţi arcului aortei.

      Administrația BȘM adresează dnei Tamara Hacina sincere mulţumiri pentru gestul nobil. 

Book-Trailer

  

biblioteca electronica didactica 1 1

IBN

logo-IBN

code