Declaraţie privind arhivarea publicaţiilor în Repozitoriul Instituţional  

al USMF "Nicolae Testemiţanu" în domeniul ştiinţelor medicale

                                                                                                                                      

Ediţia a X-a, Volumul 1

Titlu p. 1-4
Strategii şi metodologii în instruire şi cercetare p. 5-40
Morfologie normală şi patologică p. 41-124
Medicină legală p. 125-140
Fiziologie, fiziopatologie, biofizică p. 141-176
Biochimie şi genetică p. 177-227
Farmacologie şi farmacologie clinică p. 228-303
Farmacie socială p. 304-326
Chimie generală şi farmaceutică. Tehnologia medicamentelor p. 327-384
Farmacognozie şi botanică farmaceutică p. 385-395
Cuprins p. 396-401

Ediţia a X-a, Volumul 2

Titlu p. 1-4
Comemorare p. 5-8
Epidemiologie şi microbiologie p. 9-57
Igienă p. 58-142
Medicină socială şi management sanitar p. 143-363
Filosofie şi bioetică p. 364-438
Filologie medicală p. 439-454
Cuprins p. 455-460

Ediţia a X-a, Volumul 3

Titlu p. 1-4
Aniversări p. 5-8
Cardiologie, reumatologie, nefrologie p. 9-115
Gastroenterologie, alergologie p. 116-148
Endocrinologie p. 149-172
Ftiziopneumologie p. 173-235
Hematologie, oncologie p. 236-255
Boli infecţioase p. 256-305
Neurologie, neurochirurgie p. 306-414
Psihiatrie, narcologie p. 415-456
Dermatologie p. 457-472
Gerontologie p. 473-479
Cuprins p. 480-485

Ediţia a X-a, Volumul 4

Titlu p. 1-4
Aniversări p. 5-10
Chirurgie generală p. 11-127
Urologie p. 128-137
Neurochirurgie p. 138-142
Oncologie p. 143-176
Anesteziologie şi reanimatologie p. 177-216
Traumatologie şi ortopedie p. 217-287
Otorinolaringologie p. 288-352
Oftalmologie p. 353-387
Stomatologie terapeutică p. 388-465
Chirurgia OMF, stomatologie ortopedică, protetică dentară p. 465-545
Cuprins p. 546-553

Ediţia a X-a, Volumul 5

Titlu p. 1-4
Obstetrică şi ginecologie p. 5-187
Chirurgie pediatrică p. 188-243
Pediatrie p. 244-389
Cuprins p. 390-394

Book-Trailer

  

biblioteca electronica didactica 1 1

IBN

logo-IBN

code