OA Week 2018 Banner Website

 

Declaraţie privind arhivarea publicaţiilor în Repozitoriul Instituţional  

al USMF "Nicolae Testemiţanu" în domeniul ştiinţelor medicale

                                                                                                                                      

descarcă formular

                                       CD în limba română
1. Anuarul statistic al Republicii Moldova / Biroul National de Statistica al Republicii Moldova.-Chisinau, 2011
2. Anuarul statisctic al Republicii Moldova / Biroul National de Statistica al Republicii Moldova.-Chisinau, 2010
3. Certitudini in cardiologia moderna /Dr. Elvira, Craiu ; Dr. Carmen ; Ginchina.- 2001
4. Curs de management : Fundamentele abordarii integrate a serviciilor medico-sociale la nivel local: manualul formatorului / Centrul pentru Politici si Servicii de Sanatate.- 2006
5. Dorel Simpelean. Semiologie clinica medicala / D. Simpelean ; USMF Iuliu Hatieganu Cluj-Napoca.- Cluj-Napoca, 2011
6. Ecografie in urgente medico-chirurgicale: manualul formatorului: curs pentru medici de medicina de urgenta: formare medicala continue / CPSS ; SDC ; UMF “ Iuliu Hatieganu” Cluj Napoca
7. Miron, ALexandru Bogdan .Pneumologie : imagistica / Miron Alexandru Bogdan Bucuresti.- Buc.: Ed. Universitara”Carol Davila”, 2008
8. Ophtalmologie / Cristina Vladutiu, Facultatea de Medicina, UMF Iuliu Hatieganu.- Cluj Napoca, 2012
9. Oroian, Silvia. Flora si vegetatia satelor sasesti din sud-estul Transilvaniei
10. Popescu, Bogdan. Ecocardiografia Doppler / Bogdan A. Popescu, Carmen Ginghina.-Bucuresti, 2011
11. Saftoiu, Adrian. Introducere în ecoendoscopie / A. Saftoiu; S. Cazacu ; Clinica de Gatroenterologie USMF Craiova.- Craiova : Ed. Medicala, 2004
12. Stolnicu, S. Atlas color de Histopatologie .-Iasi : Ed. Polirom
                                        CD în limba străină
13. Dawson, Beth. Basic & clinical biostatistics.-New York, 2004.-4 ed.
14. Heart and respiratory disease / D. Zdrenghea, Facultatea de medicina, UMF Iuliu Hatieganu.-Cluj Napoca, 2011
15. Info USA information USA: office of international information programs.- Produced by the U.S. Departament of State.- 2002
16. Interactive physiology: IP the best way to learn the hardest part of A&P.-10-system suite.-San Francisco, 2008
17. Kolkhorst, Fred W. Virtual exercise physiology laboratory / Fred W. Kolkhorst ; PhD ; FACSM ; Michael J. Buono .-Philadelphia :Lippincott Williams & Wilkins, 2004
18. Nicula, Cristina. Ophthalmology / Nicula, Cristina ; UMF Iuliu Hatieganu, .-Cluj Napoca, 2011
19. Porth, Carol Mattson. Essentials of pathophysiology : concepts of altered health states / Porth, Carol Mattson.-Philadelphi : Wolters Kluwer : Lippincott Williams & Wilkins, 2011.- third ed.
20. Saftoiu, Adrian. Linear endoscopic ultrasound Atlas / A. Saftoiu ; C. Popescu ; PhD, S. Cazacu ; Gastroenterology Departament ; University of Medicine and Pharmacy Craiova, Romania .-Craiova : Ed. Medicala, 2005
21. Wiersma, William. Research methods in education an introduction / W. Wiersma ; Stephen G. Jurs.- ninth edition.-Boston, 2009
                                        CD în limba rusă
22. Акушерство / Ассоциация медицинских обществ по качесту ; Российское обшество акушеров гинекологов.-Москва: Изд. ГЭОТАР-Медиа, 2011 .-(Национальное руководство)
23. Аллергология и иммунология : Национальное руководство / Ассоциация медицинских обществ по качесту ; РААКИ .-Москва: Изд. ГЭОТАР- Медиа, 2009.-(Национальное руководство)
24. Басков, Андрей. Техника и приципы хирургического лечения заболеваний поясничного и грудного отделов позвоночника : современные хирургические технологии лечения заболеваний и травм позвоночника / Басков, Андрей ; И.А. Борщенко.- Изд. ГЭОТАР-Медиа , 2012
25. Беленков, Ю.Н. Функциональная диагностика сердечно-сосудистых заболеваний: электронная издания / Ю. Н. Беленков ; С. Н. Терновой .- Москва: Изд. ГЭОТАР- Медиа, 2009.-ISBN 978-5-9704-0946-6
26. Болезни уха, горла, носа в детском возрасте : фармакологический справочник / Ассоциация медицинских обществ по качесту.-Москва: Изд. ГЭОТАР- Медиа, 2008.- (Национальные руководства)
27. Вакцины и вакцинация : Национальные руководства /Ассоциация медицинских обшеств по качеству .-Москва : Изд. ГЭОТАР-Медиа , 2011
28. Внутренние болезни / под ред. акад. РАМН В.С. Моисеева, акад. РАМН А.И. Мартынова, акад. РАМН Н.А. Мухина.- Изд. ГЭОТАР-Медиа , 2012.- 3-изд
29. Гастроэнтерология : национальное руководство / Ассоциация медицинских обществ по качеству ; Российская гастроэнтерологическая ассоциация .-Моква: ГЭОТАР-Медиа, 2008.- (Национальное руководство)
30. Гинекология: национальное руководство / Ассоциация медицинских обществ по качеству ; Российское общество Акушеров-гинекологов.-Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2011.- (Национальные руководства)
31. Детская терапевтическая стоматология: национальное руководство / Ассоциация медицинских обществ по качеству.-Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010.- (Национальные руководства)
32. Детская хирургия : национальное руководство / Ассоциация медицинских обществ по качеству ; Российская ассоциация детских хирургов.- Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2009.- (Национальное руководство)
33. Детские болезни / под ред. Акад. РАМН А. А. Баранова-Москва: Изд. ГЭОТАР- Медиа , 2009.-2-е изд., исправ. и дополненное
34. Детские болезни / под ред. акад. РАМН А.А. Баранова.-Москва : Изд. ГЭОТАР-Медиа , 2012.-2-е изд., испр. и доп.
35. Интесивная терапия / Ассоциация медицинских обществ по качесту ; Федерация Анестезиологов и Реаниматологов ; Российская ассоциация специалистов по хирургическим инфекциям .-Москва: Изд. ГЭОТАР- Медиа, 2009.- ( Национальные руководства)
36. Инфекционные болезни / Ассоциация медицинских обществ по качесту .-Москва: Изд. ГЭОТАР- Медиа, 2009.-( Национальные руководства)
37. Клиническая фармакология : национальное руководство / Ассоциация медицинских обществ по качеству.-Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2009.-( Национальные руководства)
38. Клиническая фармакология и фармакотерапия / под ред. акад. РАМН В.Г. Кукеса, профессора А.К. Стародубцева .- .-Москва : Изд. ГЭОТАР-Медиа , 2011
39. Клиническая хирургия: национальное руководство : Том 1 / Ассоциация медицинских обществ по качеству ; Российское общество хирургов.-Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2008.- (Национальные руководства)
40. Клиническая хирургия: национальное руководство : Том 2 / Ассоциация медицинских обществ по качеству ; Российское общество хирургов.-Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2009.- (Национальные руководства)
41. Консультант врача : антимикробная фармакотерапия : информационно-образовательная система [версия 1.1.] / Ассоциация медицинских обшеств по качеству .-Москва : Изд. ГЭОТАР-Медиа , 2010
42. Консультант врача : парадонтология : электронная информационно-образовательная система [версия 1.1.] / Ассоциация медицинских обшеств по качеству .-Москва : Изд. ГЭОТАР-Медиа , 2010
43. Консультант врача : хирургическая стоматология и челюстно-лицевая хирургия : электронная информационно-оброзовательная система [версия 1.1.] / Ассоциация медицинских обществ по качесту .- Москва: Изд. ГЭОТАР- Медиа, 2010.- (Национальные руководства)
44. Консультант врача: Акушерство и гинекология : электронная информационно-оброзовательная система [версия 1.1.] / Ассоциация медицинских обществ по качесту ; Российское обшество акушеров -гинекологов.- Москва: Изд. ГЭОТАР- Медиа, 2008.- (Национальные руководства)
45. Консультант врача: Клинические рекомендации : электронная информационно-оброзовательная система [версия 2.1.] / Ассоциация медицинских обществ по качесту.-Москва: Изд. ГЭОТАР- Медиа, 2008
46. Консультант врача: Неврология :[Версия 1.2.] / Ассоциация медицинских обществ по качесту .-Москва: Изд. ГЭОТАР- Медиа, 2009.- (Национальное руководство) Консультант врача: Неонатология : Электронная информационно-образовательная система [версия 1.1.] / Ассоциация медицинских обществ по качесту.-Москва: Изд. ГЭОТАР- Медиа, 2008.- (Национальные руководства)
47. Консультант врача: Ревматология: электронная информационно-оброзовательная система [версия 1.1.] / Ассоциация медицинских обществ по качесту .- Москва: Изд. ГЭОТАР- Медиа, 2008 .- (Национальные руководства)
48. Литвицкий, Петр. Патофизиология: [элек. Библиот.].-Москва: Изд. ГЭОТАР-Медиа, 2009
49. Маев, Игорь. Болезни поджелудочной железы / И. В. Маев ; Ю. А. Кучерявый.- Москва: Изд. ГЭОТАР- Медиа,2009
50. Маммология: Национальное руководство / Ассоциация медицинских обществ по качесту.-Москва: Изд. ГЭОТАР- Медиа, 2009.- (Национальное руководство)
51. Медицинская микробиология, вирусология и иммунология / под ред. Академика РАМН В. В. Звереав ; профессора М. Н. Бойченко.- Москва: Изд. ГЭОТАР- Медиа, 2011
52. Медицинская литература : стоматология
53. Медицинское образование и профессиональное разитие : материалы конференции / Ассоциация медицинских обшеств по качеству.-Москва: Изд. ГЭОТАР-Медиа .-N.3, 2011
54. Медицинское оброзование и профессиональное развитие: материалы конференции / Ассоциация медицинских обшеств по качеству.-Москва : Изд. ГЭОТАР-Медиа .-N.2, 2011
55. Мухин , Н. Пропедевтика внутренних болезней / акад. РАМН Н. А. Мухин, В.С. Моисеев Москва : Изд. ГЭОТАР-Медиа , 2012.-2-е изд., испр. и доп.
56. Невролoгия : Национальные руководства / Ассоциация медицинских обшеств по качеству.-Москва: Изд. ГЭОТАР-Медиа, 2009.- (Национальные руководства)
57. Неонатология : Национальные руководства / Ассоциация медицинских обшеств по качеству ; Российская Ассоциация специалистов перинатальной медицины .-Москва: Изд. ГЭОТАР-Медиа, 2007.- (Национальные руководства)
58. Неонатология : Национальные руководства / Ассоциация медицинских обшеств по качеству ; Российская Ассоциация специалистов перинатальной медицины .-Москва: Изд. ГЭОТАР-Медиа, 2009.- (Национальные руководства)
59. Нефрология / Ассоциация медицинских обшеств по качеству.-Москва : Изд. ГЭОТАР-Медиа, 2009.- (Национальные руководства)
60. Олвэрд, Уоллес Л. М. Атлас по гониоскопии / Уоллес Л. М. Олвэрд ; Рейд А. Лонгмуа ; перев. с англ. под ред. Т. В. Соколовской.-Москва ; American Academy of Ophthalmology : Изд. ГЭОТАР-Медиа, 2010
61. Патология / под ред. : акад. РАН и РАМН М. А. Пальцева ; акад. РАЕВ В. С. Паукова.-Москва: Изд. ГЭОТАР-Медиа, 2010
62. Патофизиология / под ред. акад. РАМН В.В. Новицкого, Е. Д. Гольдберга, профессора О. И. Уразовой.- Изд. ГЭОТАР-Медиа , 2012
63. Педиатрия /Ассоциация медицинских обшеств по качеству ; Союз педиатров России.-Москва : Изд. ГЭОТАР-Медиа , 2009.- (Национальные руководства)
64. Педиатрия : Национальное руководство: Том 2 / Ассоциация медицинских обшеств по качеству ; Союз педиатров России.-Москва: Изд. ГЭОТАР-Медиа , 2009.- (Национальные руководства)
65. Планы ведения больных: электронное издание: [версия 1.1.] / Ассоциация медицинских обшеств по качеству.-Москва : Изд. ГЭОТАР-Медиа, 2009
66. Психиатрия : Национальные руководства / Ассоциация медицинских обшеств по качеству ; Российское общество психиатров .-Москва: Изд. ГЭОТАР-Медиа , 2009.- (Национальные руководства)
67. Пульмонология : Национальные руководства / Ассоциация медицинских обшеств по качеству ; Российское респираорное общество.-Москва: Изд. ГЭОТАР-Медиа, 2009.- (Национальные руководства)
68. Терапевтическая стоматология / Ассоциация медицинских обшеств по качеству.-Москва : Изд. ГЭОТАР-Медиа, 2009 .- (Национальные руководства)
69. Урология : Национальные руководства / Ассоциация медицинских обшеств по качеству ; Российское общество урологов.-Москва: Изд. ГЭОТАР-Медиа, 2009.- (Национальные руководства)
70. Федорова, Валентина. Медицинская и биологическая физика : курс лекций с задачами / В. Н. Федорова ; Е. В. Фаустов .-Москва : Изд. ГЭОТАР- Медиа, 2009
71. Физиотерапия: Национальное руководство / Ассоциация медицинских обшеств по качеству.-Москва : Изд. ГЭОТАР-Медиа, 2009.- (Национальные руководства)
72. Фтизиатрия / Ассоциация медицинских обшеств по качеству; Российское общество фтизиатров .-Москва : Изд. ГЭОТАР-Медиа , 2010.- (Национальные руководства)
73. Фтизиатрия / Ассоциация медицинских обшеств по качеству; Российское общество фтизиатров .-Москва : Изд. ГЭОТАР-Медиа , 2007.- (Национальные руководства)
74. Хирургическая стоматология и челюстно-лицевая хирургия: Национальные руководства / Ассоциация медицинских обшеств по качеству .-Москва: Изд. ГЭОТАР-Медиа , 2008.- (Национальные руководства)
75. Эндокринология /Ассоциация медицинских обшеств по качеству .-Москва : Изд. ГЭОТАР-Медиа , 2012.- (Национальные руководства)
76. Эндокринология: Национальные руководства / Ассоциация медицинских обшеств по качеству ; Российская ассоциация эндокринологов .-Москва: Изд. ГЭОТАР-Медиа , 2008.- (Национальные руководства)
                                        Academic Periodicals Collection
77. Academic Periodicals Collection- DVD (Backfile DZ).-Jan. 1990 – Nov. 1996.-ISSN-1543-2734
78. Academic Periodicals Collection (Disc 1).-Nov. 2001 – Feb. 2002
79. Academic Periodicals Collection (Disc 1).-Nov. 2001 – May 2002
80. Academic Periodicals Collection (Disc 1).-Nov. 2002 – Feb. 2003.-ISSN-1543-2734
81. Academic Periodicals Collection (Disc 1).-Jul. 2004 – Oct. 2004.-ISSN-1543-2734
82. Academic Periodicals Collection (Disc 1).-May 2005- Sept. 2005.-ISSN-1543-2734
83. Academic Periodicals Collection (Disc 1).-Dec. 2005 – Feb. 2006.- ISSN-1543-2734
84. Academic Periodicals Collection (Disc 1).-September, 2006.- ISSN-1543-2734
85. Academic Periodicals Collection (Disc 1).-Sept. 2006 – Feb. 2007.- ISSN-1543-2734
86. Academic Periodicals Collection (Disc 1).-Sept. 2007 – Sept.2007.- ISSN-1543-2734
87. Academic Periodicals Collection (Disc 2).-Jun. 2001 – Oct. 2001
88. Academic Periodicals Collection (Disc 2).-May 2002 – Oct. 2002.-ISSN-1543-2734
89. Academic Periodicals Collection (Disc 2).-Jan. 2004 – Jun.2004.-ISSN-1543-2734
90. Academic Periodicals Collection (Disc 2).-Dec. 2004 – Apr. 2005.-ISSN-1543-2734
91. Academic Periodicals Collection (Disc 2).-July 2005 – Nov. 2005.-ISSN-1543-2734
92. Academic Periodicals Collection (Disc 2).-Dec. 2005 – Aug. 2006.-ISSN-1543-2610
93. Academic Periodicals Collection (Disc 2).-Jan. 2007 – Aug. 2007.-ISSN-1543-2734
94. Academic Periodicals Collection (Disc 3).-Jan. 2001 – May 2001
95. Academic Periodicals Collection (Disc 3).-Dec. 2001 – Apr.2002.- ISSN-1543-2734
96. Academic Periodicals Collection (Disc 3).-Aug. 2003 – Dec. 2003.-ISSN-15432734
97. Academic Periodicals Collection (Disc 3).-May 2004 – Nov. 2004.- ISSN-15432734
98. Academic Periodicals Collection (Disc 3).-Feb. 2005 – June 2005.- ISSN-15432734
99. Academic Periodicals Collection (Disc 3).-May 2006 – Dec. 2006.- ISSN-15432734
100. Academic Periodicals Collection (Disc 4).-Aug. 2000 – Dec. 2000
101. Academic Periodicals Collection (Disc 4).-Jul. 2001 – Nov. 2001 .- ISSN-15432734
102. Academic Periodicals Collection (Disc 4).-Mar. 2003 – Jul. 2003.- ISSN-15432734
103. Academic Periodicals Collection (Disc 4).-Dec. 2003 – Apr. 2004.- ISSN-15432734
104. Academic Periodicals Collection (Disc 4).-Aug. 2004 – Mar. 2005.-ISSN-1543-2610
105. Academic Periodicals Collection (Disc 4).-Aug. 2005 – Apr. 2006.- ISSN-15432734
106. Academic Periodicals Collection (Disc 5 ).-Apr. 2000-Jul. 2000
107. Academic Periodicals Collection (Disc 5).-Mar.2001 – Jun. 2001.- ISSN-15432734
108. Academic Periodicals Collection (Disc 5).-Oct. 2002 – Feb. 2003.- ISSN-15432734
109. Academic Periodicals Collection (Disc 5).-June 2003 – Nov. 2003.- ISSN-15432734
110. Academic Periodicals Collection (Disc 5).-Dec. 2003 – Jul. 2004.-ISSN-1543-2610
111. Academic Periodicals Collection (Disc 5).-May 2004 – Aug. 2004.- ISSN-15432734
112. Academic Periodicals Collection (Disc 5).-Dec. 2004 – Jul. 2005.- ISSN-15432734
113. Academic Periodicals Collection (Backfile Z).-Jan. 1990 – Mar. 1997
114. Academic Periodicals Collection (Backfile Y).-Apr. 1997 – Mar.2000
115. Academic Periodicals Collection (Supplemental).-Jun. 2002 – Sep. 2002
116. Academic Periodicals Collection - DVD (Backfile DX).-Jun. 2000 – May 2003.- ISSN-15432734
117. Academic Periodicals Collection - DVD (Backfile DX).-Feb. 2001 – Apr. 2004.- ISSN-15432734
118. Academic Periodicals Collection - DVD (Backfile DY).-Dec. 1996 – Dec. 1999.- ISSN-15432734
119. Academic Periodicals Collection - DVD (Backfile DZ).-Jan. 1990 – July 1997.- ISSN-15432734
120. Academic Periodicals Collection - DVD (Backfile DY).-Dec. 1996 – May 2000.- ISSN-15432734
121. Academic Periodicals Collection - DVD (Backfile DY).-Aug. 1997 – Jan 2001.- ISSN-15432734
122. Academic Periodicals Collection - DVD (Backfile DX).-Apr. 2000 – Feb. 2001.- ISSN-15432734
123. Academic Periodicals Collection - DVD (Backfile DX).-Jan. 2000 – Sept. 2002.- ISSN-15432734
124. Academic Periodicals Collection (Backfile Z).-Jan. 1990 – May. 1997.- ISSN-15432734
125. Academic Periodicals Collection (Backfile Y).-Jun. 1997 – Feb. 2001.- ISSN-15432734
126. Academic Periodicals Collection (Backfile Z).-Jan. 1990 – May. 1997.- ISSN-15432734
127. Academic Periodicals Collection (Backfile X).-Mar. 2001 – Nov. 2004.- ISSN-15432734
128. Academic Periodicals Collection (Backfile Y).-Jun. 1997 – Dec. 2000.- ISSN-15432734
129. Academic Periodicals Collection (Backfile X).-Jan. 2001 – Nov. 2003.- ISSN-15432734
130. Academic Periodicals Collection (Disc 4).-Jan.1990-Apr.1997.- ISSN-1543-2734
131. Academic Periodicals Collection (Disc 3).-May 1997-Jul. 2001.-ISSN-1543-2734
132. Academic Periodicals Collection (Disc 2).-Aug.2001-Dec.2005.-ISSN-1543-2734
133. Academic Periodicals Collection (Disc 1).-Jan.2006-Feb.2010.- ISSN-1543-2734
                                        Business Periodicals Collection
134. .Business Periodicals Collection (Disc 1).-Oct. 2001 – Mar. 2002.- ISSN-1543-2610
135. Business Periodicals Collection ( Disc 1).-Oct. 2001 – Oct. 2002.- ISSN-1543-2610
136. Business Periodicals Collection ( Disc 1).-Mar. 2004 – Oct. 2004.-ISSN-1543-2610
137. Business Periodicals Collection ( Disc 1).-Aug. 2004 – Sept. 2005.-ISSN-1543-2610
138. Business Periodicals Collection ( Disc 1).-Jul. 2005 – Feb. 2006.-ISSN-1543-2610
139. Business Periodicals Collection ( Disc 1).-September 2006.-ISSN-1543-2610
140. Business Periodicals Collection ( Disc 1).-Sept. 2006 – Feb. 2007.-ISSN-1543-2610
141. Business Periodicals Collection (Disc 1).-Apr. 2007 – Sep. 2007.-ISSN-1543-2610
142. Business Periodicals Collection( Disc 2).-Jan. 2001 – Sept. 2001.-ISSN-1543-2610
143. Business Periodicals Collection ( Disc 2 ).-Jul. 2003 – Feb. 2004.-ISSN-1543-2610
144. Business Periodicals Collection ( Disc 2).-Aug. 2004 – Jun. 2005.-ISSN-1543-2610
145. Business Periodicals Collection (Disc 2).-Sep. 2005 – Aug. 2006.-ISSN-1543-2610
146. Business Periodicals Collection ( Disc 2).-Apr. 2006 – Mar. 2007.-ISSN-1543-2610
147. Business Periodicals Collection ( Disc 3).-May 2000 – Dec. 2000.-ISSN-1543-2610
148. Business Periodicals Collection (Disc 3).-Nov. 2002 – June 2003.-ISSN-1543-2610
149. Business Periodicals Collection (Disc 3).-Sep. 2003 – Jul. 2004.-ISSN-1543-2610
150. Business Periodicals Collection (Disc 3).-Sep. 2004 – Aug. 2005.-ISSN-1543-2610
151. Business Periodicals Collection (Disc 3).-Apr. 2005 – Mar. 2006.-ISSN-1543-2610
152. Business Periodicals Collection ( Disc 4).-Sep. 1999 – Apr.2000.-ISSN-1543-2610
153. Business Periodicals Collection (Disc 4).-Mar. 2002 – Oct. 2002.-ISSN-1543-2610
154. Business Periodicals Collection (Disc 4).-Oct. 2002 – Aug. 2003.-ISSN-1543-2610
155. Business Periodicals Collection (Disc 4).-Sep. 2003 – Aug. 2004.-ISSN-1543-2610
156. Business Periodicals Collection ( Disc 4).-Apr. 2004 – Mar. 2005.-ISSN-1543-2610
157. Business Periodicals Collection (Disc 5).-Dec. 1998 – Aug. 1999.-ISSN-1543-2610
158. Business Periodicals Collection (Disc 5).-July 2001 – Feb. 2002.-ISSN-1543-2610
159. Business Periodicals Collection (Disc 5).-Jan. 2002 – Sep. 2002.-ISSN-1543-2610
160. Business Periodicals Collection (Disc 5).-Sep. 2002 – Aug. 2003.-ISSN-1543-2610
161. Business Periodicals Collection (Disc 5).-Apr. 2003 – Mar. 2004.-ISSN-1543-2610
162. Business Periodicals Collection (Backfile Z ).-Jan. 1990 – Jan. 1999.-ISSN-1543-2610
163. Business Periodicals Collection (Backfile Y).-Feb. 1999 – Mar. 2003.-ISSN-1543-2610
164. Business Periodicals Collection (Backfile Z).-Jan. 1990 – Dec.1998.-ISSN-1543-2610
165. Business Periodicals Collection ( Backfile Z).-Jan 1990 – Nov. 1998.-ISSN-1543-2610
166. Business Periodicals Collection ( Backfile Z).-Jan. 1990 – Dec. 1998.-ISSN-1543-2610
167. Business Periodicals Collection (Backfile DZ).-Jan. 1990 – Jun. 1998.-ISSN-1543-2610
168. Business Periodicals Collection (Backfile DY).-Jul. 1998 – Dec. 2001.-ISSN-1543-2610
169. Business Periodicals Collection (Backfile Y).-Jan. 1999 – Jun. 2001.-ISSN-1543-2610
170. Business Periodicals Collection (Backfile Y).-Jan. 1999 – Aug. 2002.-ISSN-1543-2610
171. Business Periodicals Collection (Supplemental).-Aug. 2002 – Feb. 2003.-ISSN-1543-2610
Biomedical Reference Collection
172. Biomedical Reference Collection (BACKFILE Z).-Jan. 1990 – Dec. 1997.-ISSN-1088-2634
173. Biomedical Reference Collection (BACKFILE Z).-Jan. 1990 – Sept. 2004.-ISSN-1088-2634
174. Biomedical Reference Collection (BACKFILE Y).-Jan. 1998 – Aug. 2000.-ISSN-10882634
175. Biomedical Reference Collection ( Disc 1).-Sep. 2000 – Sep. 2002.-ISSN-10882634
176. Biomedical Reference Collection ( Disc 1).-Sep. 2000 – Feb. 2003.-ISSN-1543-284X
177. Biomedical Reference Collection (Supplemental).-Mar. 2004 – Nov. 2005.-ISSN-1543-284X
178. Biomedical Reference Collection (Disc 1).-Oct. 2004 – Feb.2006.-ISSN-1543-284X
                                        Comprehensive MEDLINE Fulltext
179. Comprehensive MEDLINE Fulltext (Disc 1) .-Jul. 2000 - Jun. 2001.-ISSN-1097-6655
180. Comprehensive MEDLINE Fulltext (BACKFILE W).- 2001.-ISSN-1097-6655
181. Comprehensive MEDLINE Fulltext ( BACKFILE H ).- Sep. 1999 - Jun. 2000.-ISSN-10976655
182. Comprehensive MEDLINE Fulltext ( BACKFILE I).-Nov. 1998 - Aug. 1999.-ISSN-1097-6655
183. Comprehensive MEDLINE Fulltext ( BACKFILE J).-Dec. 1997- Oct. 1998.-ISSN-1097-6655
184. Comprehensive MEDLINE Fulltext (BACKFILE K).-Jan. 1997 - Nov.1997.-ISSN-1097-6655
185. Comprehensive MEDLINE Fulltext (BACKFILE L).-Jan. 1996 - Dec. 1996.-ISSN-1097-6655
186. Comprehensive MEDLINE Fulltext (BACKFILE M).-Jan. 1995 - Dec. 1995.-ISSN-1097-6655
187. Comprehensive MEDLINE Fulltext ( BACKFILE N).-Nov. 1993 - Dec. 1994.-ISSN-1097-6655
188. Comprehensive MEDLINE Fulltext (BACKFILE O ).-Sep. 1992 - Oct. 1993.-ISSN-1097-6655
189. Comprehensive MEDLINE Fulltext (BACKFILE P ).-Apr. 1991 - Aug. 1992.-ISSN-1097-6655
190. Comprehensive MEDLINE Fulltext ( BACKFILE Q ).-Jan.1990 - Mar. 1991.-ISSN-1097-6655
191. Comprehensive MEDLINE Fulltext ( BACKFILE R) .-Jan. 1989 - Dec. 1989.-ISSN-1097-6655
192. Comprehensive MEDLINE Fulltext ( BACKFILE S ).-Oct. 1987 – Dec. 1988.-ISSN-1097-6655
193. Comprehensive MEDLINE Fulltext ( BACKFILE T ).-Jan. 1986 – Sep. 1987.-ISSN-1097-6655
194. Comprehensive MEDLINE Fulltext (BACKFILE U ).-Jan. 1984 – Dec. 1985.-ISSN-1097-6655
195. Comprehensive MEDLINE Fulltext ( BACKFILE V).-Jul. 1981 – Dec. 1983.-ISSN-1097-6655
196. Comprehensive MEDLINE Fulltext ( BACKFILE X ).-Oct. 1978 – Jun. 1981.-ISSN-1097-6655
197. Comprehensive MEDLINE Fulltext ( BACKFILE Z ).-Jan.1960 – May 1971.-ISSN-1097-6655
198. Comprehensive MEDLINE Fulltext (BACKFILE Y ).-Jun. 1971 – Dec. 1975.-ISSN-1097-6655
199. Comprehensive MEDLINE Fulltext (BACKFILE X).-Jan. 1976 - Sep. 1978.-ISSN-1097-6655
                                        MAS FullTEXT Premier
200. MAS FullTEXT Premier (Disc 1) .-Mar. 2001 - Feb. 2002.-ISSN-1092-9746
201. MAS FullTEXT Premier (Disc 2) .-May 2000 - Feb. 2001.-ISSN-1092-9746

Book-Trailer

  

biblioteca electronica didactica 1 1

IBN

logo-IBN

code