Declaraţie privind arhivarea publicaţiilor în Repozitoriul Instituţional  

al USMF "Nicolae Testemiţanu" în domeniul ştiinţelor medicale

                                                                                                                                      

Biblioteca Ştiinţifică Medicală prestează următoarele servicii informaţionale:

Servicii gratuite:

 • Consultare cataloage tradiţionale;
 • acces la OPAC (catalogul electronic al Bibliotecii);
 • informare bibliografică;
 • servicii de referinţe;
 • asistenţă informaţională în căutarea şi regăsirea informaţiei electronice medicale;
 • instruire bibliografică;
 • împrumut de publicaţii didactice şi ştiinţifice la domiciliu;
 • consultare publicaţii în sălile de lectură;
 • activităţi culturale şi informaţionale (expoziţii de carte, manifestări culturale);
 • consultare baze de date de profil medical (în regim off-line (CD şi DVD), on-line (Internet));
 • împrumut interbibliotecar.

Servicii contra plată:

 • Copiere (xerocopii);
 • alcătuire liste bibliografice, elaborare indici bibliografici la cerere;
 • atribuire indici CZU la articole medicale;
 • acces la Internet;
 • scanare documente;
 • servire utilizatori nespecifici (din afara comunităţii medicale);
 • imprimarea documentelor (pe hârtie şi folii transparente);
 • înregistrare informaţie pe dischetă, CD, DVD, Flash Memory;
 • regăsire şi livrare a informaţiei electronice în regim cerere-ofertă;
 • împrumut interbibliotecar internaţional;
 • culegere computerizată de texte în l. română, rusă, franceză, engleză;
 • elaborare lucrări în Microsoft Word (tabele, grafice, diagrame), Excel, PowerPoint, Access;
 • redactare de texte în l. română, rusă şi franceză;
 • realizare copii pe CD şi DVD.

Book-Trailer

  

biblioteca electronica didactica 1 1

IBN

logo-IBN

code