Declaraţie privind arhivarea publicaţiilor în Repozitoriul Instituţional  

al USMF "Nicolae Testemiţanu" în domeniul ştiinţelor medicale

                                                                                                                                      

Intrări noi

1

1. Probleme actuale ale morfologiei : Materialele Conferinței Științifice Internaționale dedicată celor 70 de ani de la fondarea Universității de Stat de Medicină și Farmacie ”Nicolae Testemițanu”, Chișinău, 15-16 octombrie 2015 / IP Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie ”Nicolae Testemițanu” ; Asociația Științifică de Morfologie din Republica Moldova ; sub redacția: Ilia Catereniuc, Boris Topor. - Chișinău : [s. n.], 2015. - 428 p. : il.


click aici pentru vizualizarea cuprinsului

2 

 2. Culegere de teste și probleme de situație la anatomia omului. Vol. 3 : Sistemele cardiovascular, limfatic, nervos periferic şi organele senzoriale / Ilia Catereniuc, Teodor Lupașcu, Angela Babuci [et al.] ; sub redacția: Ilia Catereniuc, Teodor Lupașcu ; Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie "Nicolae Testemițanu", Catedra de anatomie a omului. - Chișinău : [s. n.], 2015. - 264 p.


click aici pentru vizualizarea cuprinsului

 

3 

 3. Sinescu, I.. Derivațiile urinare / I. Sinescu, Gabriel Gluck ; Centrul de Chirurgie Urologică, Dializă și Transplant Renal. Institutul clinic "Fundeni" București. - București : Editura Enciclopedică, 2004. - 301 p. : il., fot.


click aici pentru vizualizarea cuprinsului

 

4 

 4. Lupașcu, Teodor. Lucrări practice la anatomia omului = Notebook for practical work at human anatomy = Практическuе занятия по анатомии человека : (Ghid pentru autoinstruire). Vol. 3 : Sistemele cardiovascular, limfatic, nervos periferic şi organele senzoriale / Teodor Lupașcu, Ilia Catereniuc, Lilian Globa ; IP Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie "Nicolae Testemițanu", Catedra de anatomie a omului = Notebook for practical work at human anatomy : (Guide for self-studying) = Практическuе занятия по анатомии человека : (Пособие по самоподготовке). - Ed. a 7-a. - Chișinău : [s. n.], 2015. - 432 p. : il.


click aici pentru vizualizarea cuprinsului

 

5 

 5. Sistemele cardiovascular, limfatic, nervos periferic și organele senzoriale : (culegere de cursuri). Vol. 3 / I. Catereniuc, T. Lupașcu, D. Batîr [et al.] ; au colaborat: M. Ștefaneț [et al.] ; sub redacția: I. Catereniuc, T. Lupașcu ; IP Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie "Nicolae Testemițanu", Catedra de anatomie a omului. - Chișinău : [s. n.], 2015. - 426 p.


click aici pentru vizualizarea cuprinsului

 

6 

 6. Urology : textbook for medical students / Ioanel Sinescu, Emil Ştefan Angelescu, Ion Arabagiu [et al.] ; "Carol Davila" University of Medicine and Pharmacy, Bucharest, Faculty of Medicine. - Bucharest : "Carol Davila" University Press, 2015. - 277 p. : il., fot.


click aici pentru vizualizarea cuprinsului

 

7 

 7. Lucrări practice la anatomia omului = Notebook for practical work at human anatomy = Практическuе занятия по анатомии человека : (Ghid pentru autoinstruire). Vol. 1 : Aparatul locomotor / Teodor Lupașcu, Ilia Catereniuc, Lilian Globa, Dumitru Batâr ; IP Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie "Nicolae Testemițanu", Catedra de anatomie a omului = Notebook for practical work at human anatomy : (Guide for self-studying) = Практическuе занятия по анатомии человека : (Пособие по самоподготовке). - Ed. a 8-a. - Chișinău : [s. n.], 2015. - 292 p. : il.


click aici pentru vizualizarea cuprinsului

 

Book-Trailer

  

biblioteca electronica didactica 1 1

IBN

logo-IBN

code