Declaraţie privind arhivarea publicaţiilor în Repozitoriul Instituţional  

al USMF "Nicolae Testemiţanu" în domeniul ştiinţelor medicale

                                                                                                                                      

Intrari noi

1

1. Revenco, Mircea. Tulburări de personalitate : clinica și evaluarea psihiatrico-legală. - Chişinău : [s. n.], 2015. - 216 p


click aici pentru vizualizarea cuprinsului

10004 

 2. Saulea, Aurel. Fiziologia sistemului digestiv / Aurel Saulea, Simona Tache. - Cluj-Napoca : Risoprint, 2014. - 162 p. : il.. - (Hypocrates )


click aici pentru vizualizarea cuprinsului

10011 

 3. Ştefaneţ, Mihail. Anatomia omului. Vol. 2 / Mihail Ștefaneț ; redactor științific: Tudor Lupașcu ; Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie "Nicolae Testemițanu". - Ed. a 3-a. - Chișinău : Medicina, 2015. - 432 p. : il


click aici pentru vizualizarea cuprinsului

 

10016 

 4. Синельников, Рафаил Давыдович. Атлас анатомии человека : учеб. пособие : в 4 т.. Т. 3 : Учение о сосудах и лимфоидных органах / Р. Д. Синельников, Я. Р. Синельников, А. Я. Синельников. - 7-е изд.. - Москва : Новая волна, : Издатель Умеренков, 2014. - 216 с. : ил.


click aici pentru vizualizarea cuprinsului

Book-Trailer

  

biblioteca electronica didactica 1 1

IBN

logo-IBN

code