Declaraţie privind arhivarea publicaţiilor în Repozitoriul Instituţional  

al USMF "Nicolae Testemiţanu" în domeniul ştiinţelor medicale

                                                                                                                                      

Intrări noi

1

1. Cartea Roșie a Republicii Moldova = The Red Book of the Republic of Moldova / Ministerul Mediului al Republicii Moldova ; Academia de Științe a Moldovei, Grădina Botanică [şi] Institutul de Zoologie ; Comisia Națională a Cărții Roșii: Valeriu Munteanu, Ion Toderaș, Lilia Eladii [et al.] ; colegiul de redacție: Gheorghe Duca, Lazăr Chirică, Ion Toderaș [et al.] = The Red Book of the Republic of Moldova. - Ed. a 3-a. - Chişinău : Știința, 2015. - 490 p. : il. color.. - Index p. 470-477


click aici pentru vizualizarea cuprinsului

2 

 2. Ostrofeţ, Gheorghe. Igiena apei : curs. Vol. 1 / Gheorghe Ostrofeţ, Elena Ciobanu, Ovidiu Tafuni ; sub red. Ion Bahnarel ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Catedra igiena generală. - Ed. a 2-a. - Chişinău : Medicina, 2016. - 260 p. : il.


click aici pentru vizualizarea cuprinsului

3 

 3. Raevschi, Elena. Reporting of findings of medical research : term project presentation guide : methodological recommendations for the course in Biostatistics and Research Methodology for medical students / Elena Raevschi, Olga Penina ; responsible editor: Dumitru Tintiuc ; Nicolae Testemitanu State University of Medicine and Pharmacy of the Republic of Moldova, Department of Social Medicine and Health Management. - Chişinău : Medicina, 2016. - 27 p. : tab.


click aici pentru vizualizarea cuprinsului

4 

 4. Penina, Olga. Overview of demography : methodological recommendations for the course in Social Medicine & Health Management for medical students / Olga Penina, Elena Raevschi ; responsible editor: Dumitru Tintiuc ; Nicolae Testemitanu State University of Medicine and Pharmacy of the Republic of Moldova, Department of Social Medicine and Health Management. - Chişinău : Medicina, 2016. - 32 p. : tab., diagr.


click aici pentru vizualizarea cuprinsului

5 

 5. Ciuntu, Angela. Sindromul nefrotic la copii : aspecte clinico-paraclinice şi tratament / Angela Ciuntu ; IP Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". - Chişinău : [s.n.], 2016. - 165 p. : il., tab.


click aici pentru vizualizarea cuprinsului

Book-Trailer

  

biblioteca electronica didactica 1 1

IBN

logo-IBN

code