Declaraţie privind arhivarea publicaţiilor în Repozitoriul Instituţional  

al USMF "Nicolae Testemiţanu" în domeniul ştiinţelor medicale

                                                                                                                                      

Intrări noi

1

1. Aleea savantilor si medicilor ilustri / col. de aut.: Iulian Grossu (coord.), Ion Ababii, Emil Ceban [et al.] ; resp. de ed.: Ion Ababii ; trad.: Eugenia Loghin ; Universitatea de Stat de Medicina si Farmacie "Nicolae Testemitanu" din Republica Moldova = The alley of brilliant scientists and doctors. - Chisinau2015. - 155 p. : il.. - Tit., text paral.: lb. rom., engl.


click aici pentru vizualizarea cuprinsului

2 

 2. Maurer, Frances A. Community/public health nursing practice : health for families and populations / Frances A. Maurer, Claudia M. Smith. - 4th ed.. - St. Louis : Saunders/Elsevier, 2009. - xix, 875 p. : ill.


click aici pentru vizualizarea cuprinsului

3 

 3. Essentials of musculoskeletal care / editor: John F. Sarwark ; American Academy of Orthopaedic Surgeons ; American Academy of Pediatrics. - 4th ed.. - Rosemount : American Academy of Orthopaedic Surgeons, 2010. - xx, 1259 p. : ill. + 1 DVD-ROM


click aici pentru vizualizarea cuprinsului

4 

 4. Hacina, Tamara. Morfologia aplicată a aparatului vasculonervos al aortei toracice / Tamara Hacina ; responsabil de ediţie: Mihai Ştefaneţ ; IP Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". - Chişinău : Pontos, 2015. - 236 p. : il.


click aici pentru vizualizarea cuprinsului

5 

 5. Lehne, Richard A. Pharmacology for nursing care / Richard A. Lehne. - 6th ed.. - St. Louis : Saunders, 2007. - xxii, 1354 p. : ill. + 1 CD-ROM


click aici pentru vizualizarea cuprinsului

6 

 6. Făuritorii unei istorii de aur : [Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu" din Republica Moldova - 70 de ani : album] / foto: Anatol Roibu ; prefaţă: Ion Ababii ; Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie "Nicolae Testemițanu" din Republica Moldova. - Chişinău : [s. n.], 2015. - 160 p. : fot.


click aici pentru vizualizarea cuprinsului

 

Book-Trailer

  

biblioteca electronica didactica 1 1

IBN

logo-IBN

code