OA Week 2018 Banner Website

 

Declaraţie privind arhivarea publicaţiilor în Repozitoriul Instituţional  

al USMF "Nicolae Testemiţanu" în domeniul ştiinţelor medicale

                                                                                                                                      

descarcă formular

Intrări noi

1

1. Ghid practic de farmacologie / Marinela Popovici, Victor Dumitraşcu, Ioana Maliţa [et al.] ; Universitatea de Medicină şi Farmacie "Victor Babeş" Timişoara. - Ed. a 8-a, rev.. - Timişoara : Editura Victor Babeş, 2015. - 281 p. - (Ghiduri şi îndrumătoare de laborator )


click aici pentru vizualizarea cuprinsului

2 

 2. Microbiologie clinique - la partie speciale : cours à l'usage interne pour les étudiants de la Faculte de Médicine / Monica Licker, Roxana Moldovan, Mihaela Popa [et al.] ; L'Universite de Medecine et de Pharmacie "Victor Babeş" Timişoara. - Timişoara : Editura Victor Babeş, 2014. - 285 p. : il.


click aici pentru vizualizarea cuprinsului

3 

 3. Borcan, Florin. Elemente de metodologie aplicată în toxicovigilenţă şi cosmetovigilenţă / Florin Borcan, Florina Maria Andrica, Simona Ardelean ; Universitatea de Medicină şi Farmacie "Victor Babeş" Timişoara. - Timişoara : Editura Victor Babeş, 2014. - 132 p. : il.. - (Hippocrate )


click aici pentru vizualizarea cuprinsului

4 

 4. Ştiinţa oncologică în istorie şi actualitate : Catedra oncologie, hematologie şi radioterapie la 40 de ani de la fondare / sub redacţia: Ion Ababii [et al.] ; au colaborat: N. Ghidirim [et al.] ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". - Chişinău : Tipografia Centrală, 2016. - 524 p. : fot.


click aici pentru vizualizarea cuprinsului

5 

 5. Cîtu, Cosmin Ioan. Medicaţia contraceptivă între risc şi beneficiu terapeutic / Ioan Cosmin Cîtu, Ioana Hepcal-Cuc, Florina Maria Andrica ; Universitatea de Medicină şi Farmacie "Victor Babeş" Timişoara. - Timişoara : Editura Victor Babeş, 2016. - 108 p. : il.. - (Hippocrate )


click aici pentru vizualizarea cuprinsului

 

6 

 6. Capcelea, Valeriu. Filozofie : Manual pentru instituţiile superioare de învăţămînt / Valeriu Capcelea. - Ed. a 5-a, rev. şi substanţial ad. - Chişinău : Arc, 2013. - 492 p. - (Alma Mater )


click aici pentru vizualizarea cuprinsului

7 

 7. Capcelea, Valeriu. Etica şi conduita umană : Manual pentru instituţiile de învăţămînt superior / Valeriu Capcelea. - Chişinău : Arc, 2010. - 326 p. - (Alma Mater )


click aici pentru vizualizarea cuprinsului

8 

 8. Malîga, Oxana. Medical imaging in tables and algorithms : guidelines / Oxana Malîga, Natalia Rotaru, Anatol Obadă ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". - Chişinău : [s. n.], 2015. - 62 p. : il.


click aici pentru vizualizarea cuprinsului9 

 9. Малыга, Оксана. Лучевая диагностика в таблицах и алгоритмах : методические рекомендации / Оксана Малыга, Наталия Ротару, Семен Марга ; Государственный университет медицины и фармации "Николае Тестемицану". - Кишинэу : [б. и.], 2015. - 62 c. : ил.


click aici pentru vizualizarea cuprinsului

 

10 

 10. Buta, Galina. Planificarea strategică şi caracteristicile ei în cadrul instituţiei medicale : compendiu pentru masteranzi şi rezidenţi / Galina Buta ; redactor responsabil: Oleg lozan ; IP Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Şcoala de Management în Sănătate Publică. - Chişinău : [s. n.], 2016. - 97 p.


click aici pentru vizualizarea cuprinsului

11 

 11. Fulga, Veaceslav. Eterogenitatea tipurilor histologice a cancerului de sân: origini cauze şi aplicare practică / Veaceslav Fulga ; sub redacţia: Lilian Şaptefraţi, Emilian Onea ; IP Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". - Chişinău : Impressum, 2016. - 178 p. : il., tab


click aici pentru vizualizarea cuprinsului

 

12 

 12. Capcelea, Valeriu. Introducere în etica ecologică / Valeriu Capcelea, Arcadie Capcelea ; [referenţi ştiinţifici: Vasile Buzdugan, Teodor Ţîrdea]. - Chişinău : Arc, 2015 (Combinatul Poligrafic). - 329 p.. - Apare cu sprijinul Centrului Regional de Mediu Moldova. - Note la subsol


click aici pentru vizualizarea cuprinsului


13 

 13. Белый, Лев Евгеньевич. Неотложная андрология / Лев Евгеньевич Белый. - Москва : Медицинское информационное агентство, 2014. - 248 с. : ил.


click aici pentru vizualizarea cuprinsului

14 

 14. Профессиональные болезни : учебник / Н. А. Мухин, В. В. Косарев, С. А. Бабанов, В. В. Фомин. - 2-е изд., перераб. и доп.. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 505 с. : ил.


click aici pentru vizualizarea cuprinsului

15 

 15. Медицинская генетика : учебное пособие для студентов медицинских вузов по специальности "Стоматология" / под редакцией О. О. Янушевича. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 126 с. : ил.


click aici pentru vizualizarea cuprinsului

16 

 16. Травматология и ортопедия детского возраста : учебное пособие / под редакцией М. П. Разина, И. В. Шешунова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 232 с. : ил.


click aici pentru vizualizarea cuprinsului

17 

 17. Бочков, Николай Павлович. Клиническая генетика : учебник / Н. П. Бочков, В. П. Пузырев, С. А. Смирнихина ; под редакцией Н. П. Бочкова. - 4-е изд., доп. и перераб.. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 592 с. : ил. + 1 CD-ROM


click aici pentru vizualizarea cuprinsului

18 

 18. Оториноларингология : национальное руководство / главный редактор: В. Т. Пальчун ; Российское общество оториноларингологов ; Ассоциация медицинских обществ по качеству. - 2-е изд., перераб. и доп.. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 1012 с. : ил.. - (Национальные руководства )


click aici pentru vizualizarea cuprinsului

19 

 19. Детская хирургия : учебник / под редакцией Ю. Ф. Исакова, А. Ю. Разумовского. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 1036 с. : ил.


click aici pentru vizualizarea cuprinsului

20 

 20. Хирургические болезни : учебник / под редакцией М. И. Кузина. - 4-е изд., перераб. и доп.. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 992 с. : ил.


click aici pentru vizualizarea cuprinsului

21 

 21. Травматология и ортопедия : учебник / под редакцией Н. В. Корнилова. - 3-е изд., перераб. и доп.. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 586 с. : ил.


click aici pentru vizualizarea cuprinsului

22 

 22. Хрусталев, Юрий Михайлович. Биоэтика. Философия сохранения жизни и сбережения здоровья : учебник / Ю. М. Хрусталев. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 400 с.


click aici pentru vizualizarea cuprinsului

23 

 23. Вентиляция легких в анестезиологии и интенсивной терапии / В. Л. Кассиль, М. А. Выжигина, А. А. Еременко, Ю. Ю. Сапичева. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 720 с. : ил.. - (Библиотека врача-специалиста. Анестезиология и реаниматология )


click aici pentru vizualizarea cuprinsului

24 

 24. Профессиональные заболевания органов дыхания : национальное руководство / под редакцией Н. Ф. Измерова, А. Г. Чучалина ; Ассоциация медицинских обществ по качеству. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 786 с. : ил.. - (Национальные руководства )


click aici pentru vizualizarea cuprinsului

25 

 25. Урология : национальное руководство / под редакцией Н. А. Лопаткина ; Российское общество урологов ; Ассоциация медицинских обществ по качеству. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 1021 с. : ил. + 1 CD-ROM. - (Национальные руководства )


click aici pentru vizualizarea cuprinsului

26 

 26. Capcelea, Valeriu. Filosofia socială : Introducere în istoria filosofiei sociale şi în studiul problemelor ei fundamentale : [Manual pentru facultăţile socioumanistice] / Valeriu Capcelea. - Chişinău : Arc, 2009 (Tipogr. Centrală). - 540 p. - (Alma mater )


click aici pentru vizualizarea cuprinsului

27 

 27. Ţapoc, Vasile. Cercetarea ştiinţifică : Manual pentru facultăţile socioumanistice / Vasile Ţapoc, Valeriu Capcelea. - Chişinău : ARC, 2008. - 312 p.. - (Alma mater ). - Anexe p. 293-308


click aici pentru vizualizarea cuprinsului

28 

 28. Elemente de semiologie şi patologie ORL / coordonator: Marioara Poenaru ; coautori: Hortensia Ioniţă [et al.] ; Universitatea de Medicină şi Farmacie "Victor Babeş" Timişoara. - Timişoara : Editura Victor Babeş, 2014. - 265 p. - (Manuale )


click aici pentru vizualizarea cuprinsului

29 

 29. Sporea, Ioan. Cours de gastroenterologie et de hepatologie / Ioan Sporea, Adrian Goldiş ; en collaboration avec: Alina Popescu, Roxana Şirli ; Universite de Medecine et de Pharmacie "Victor Babeş" Timişoara. - Timişoara : Editura Victor Babeş, 2016. - 197 p. - (Manuale )


click aici pentru vizualizarea cuprinsului

30 

 30. Sporea, Ioan. Textbook of gastroenterology and hepatology / Ioan Sporea, Adrian Goldiş ; collaborators: Alina Popescu, Roxana Şirli ; "Victor Babeş" University of Medicine and Pharmacy Timişoara. - Timişoara : Editura Victor Babeş, 2016. - 183 p. - (Manuale )


click aici pentru vizualizarea cuprinsului

31 

 31. Sporea, Ioan. Curs de gastroenterologie şi hepatologie / Ioan Sporea, Adrian Goldiş ; în colaborare cu: Alina Popescu, Roxana Şirli ; Universitatea de Medicină şi Farmacie "Victor Babeş" Timişoara. - Timişoara : Editura Victor Babeş, 2016. - 181 p. - (Manuale )


click aici pentru vizualizarea cuprinsului

32 

 32. Борзяк, Эдуард Иванович. Анатомия человека. Фотографический атлас : учебное пособие : в 3 т.. Т. 1 : Опорно-двигательный аппарат / Э. И. Борзяк, Г. фон Хагенс, И. Н. Путалова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 477 с. : ил.. - Предметные указатели терминов на латинском и русском языках: с. 451-476


click aici pentru vizualizarea cuprinsului

33 

 33. Анатомия человека : иллюстрированный учебник : в 3 т.. Т. 1 : Опорно-двигательный аппарат / [И. В. Гайворонский, Л. Л. Колесников, Г. И. Ничипорук и др.] ; под редакцией Л. Л. Колесникова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 318 с. : ил.. - Предметный указатель: с. 276-310


click aici pentru vizualizarea cuprinsului

34 

 34. Анатомия человека : иллюстрированный учебник : в 3 т.. Т. 2 : Спланхнология и сердечно-сосудистая система / [И. В. Гайворонский, Л. Л. Колесников, Г. И. Ничипорук и др.] ; под редакцией Л. Л. Колесникова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 320 с. : ил.. - Предметные указатели: с. 286-316


click aici pentru vizualizarea cuprinsului

35 

 35. Анатомия человека : иллюстрированный учебник : в 3 т.. Т. 3 : Нервная система. Органы чувств / [И. В. Гайворонский, Л. Л. Колесников, Г. И. Ничипорук и др.] ; под редакцией Л. Л. Колесникова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 216 с. : ил.. - Предметные указатели: с. 191-211


click aici pentru vizualizarea cuprinsului

36 

 36. Babuci, Stanislav. Patologia chirurgicală abdominală la copii / Stanislav Babuci ; cu contribuţia: Alberto Peña, H. M. Bataev, G. Boian [et al.] ; consultanţi ştiinţifici: Eva Gudumac, B. Curajos, I. Catereniuc [et al.] ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu" ; IMSP Institutul Mamei şi Copilului ; Asociaţia Chirurgilor Pediatri "Academician Natalia Gheorghiu". - Chişinău : [s. n.], 2015. - 1152 p. : il.


click aici pentru vizualizarea cuprinsului

37 

 37. Harper's illustrated biochemistry / Robert K. Murray, David A. Bender, Kathleen M. Botham [et al.]. - 28th ed.. - New York : Mc Graw-Hill, 2009. - x, 693 p. : ill.. - (Lange medical book )


click aici pentru vizualizarea cuprinsului

38 

 38. Harvey, Richard A.. Lippincott's illustrated reviews : Microbiology / Richard A. Harvey, Pamela C. Champe, Bruce D. Fisher. - 2nd ed. - Philadelphia : Lippincott Williams & Wilkins, 2007. - x, 438 p. : ill. - (Lippincott's illustrated reviews )


click aici pentru vizualizarea cuprinsului

Book-Trailer

  

biblioteca electronica didactica 1 1

Video tutoriale

 

primo

descarcă video tutorial

 

 

 

 

logo-IBN