OA Week 2018 Banner Website

 

Declaraţie privind arhivarea publicaţiilor în Repozitoriul Instituţional  

al USMF "Nicolae Testemiţanu" în domeniul ştiinţelor medicale

                                                                                                                                      

descarcă formular

Intrări noi

1

1. Pe aripile timpului : [Promoţia 1966 a Institutului de Stat de Medicină din Chişinău] / responsabil de ediţie: Ion Ababii ; redactor literar: Liviu Belâi. - Chişinău : [s. n.], 2016. - 436 p. : fot.. - Text în lb. rom., rusă


click aici pentru vizualizarea cuprinsului

2 

 2. Postolachi, Ilarion. Diagnosticul şi tratamentul ortopedo-protetic al pacienţilor stomatologici : Protocoale clinice naţionale / Ilarion Postolachi. - Chişinău : [s. n.], 2016. - 158 p.


click aici pentru vizualizarea cuprinsului

3 

 3. Ştefaneţ, Mihail. Anatomia omului. Vol. 3 / Mihail Ştefaneţ ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". - Ed. a 3-a. - Chişinău : Medicina, 2016. - 428 p. : il.


click aici pentru vizualizarea cuprinsului

 

4 

 4. Guţu, Nicolae. Elemente de farmacologie / Nicolae Vl. Guţu, Natalia V. Ciachir. - Chişinău : [s. n.], 2000. - 148 p.


click aici pentru vizualizarea cuprinsului

5 

 5. Oprea, Andrei. Infecţiile tractului urinar : (indicaţii metodice) / Andrei Oprea ; IP Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Catedra Urologie şi nefrologie chirurgicală. - Chişinău : [s. n.], 2014. - 40 p.


click aici pentru vizualizarea cuprinsului

6 

 6. PDR nurse's drug handbook : 2013 : oncology edition. - Montvale : PDR Network, 2012. - viii, 786 p.. - Includes index


click aici pentru vizualizarea cuprinsului

7 

 7. MKSAP 16 : Pulmonary and critical care medicine : medical knowledge self-assessment program / editors: Craig E. Daniels [et al.] ; editor-in-chief: Patrick C. Alguire ; American College of Physicians. - Philadelphia : American College of Physicians, 2012. - xiv, 188 p. : ill.. - Index: p. 179-188


click aici pentru vizualizarea cuprinsului

 

8 

 8. Oprea, Andrei. Traumatismele tractului urinar : (indicaţii metodice) / Andrei Oprea ; IP Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Catedra Urologie şi nefrologie chirurgicală. - Chişinău : [s. n.], 2014. - 26 p.


click aici pentru vizualizarea cuprinsului

9 

 9. Managementul hemoragiilor severe în pediatrie : Protocol clinic naţional : PCN-247 / elaborat de colectivul de autori: Lidia Dolghier, Jana Bernic, Argentina Sandrosean, Alexandru Jantuan ; recenzenţi: Victor Ghicavîi [et al.] ; Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova. - Chişinău : [s. n.], 2016. - 48 p. : tab.


click aici pentru vizualizarea cuprinsului

10

 10. MKSAP 16 : Neurology : medical knowledge self-assessment program / editors: Blair Ford [et al.] ; editor-in-chief: Patrick C. Alguire ; American College of Physicians. - Philadelphia : American College of Physicians, 2012. - xi, 161 p. : ill.. - Index: p. 153-161


click aici pentru vizualizarea cuprinsului

11 

 11. Managementul hemoragiilor severe la pacientul somatic/non-chirurgical : Protocol clinic naţional : PCN-253 / elaborat de colectivul de autori: Svetlana Plămădeală, Gheorghe Rojnoveanu, Marin Vozian, Radu Gurghiş ; recenzenţi oficiali: Victor Ghicavîi [et al.] ; Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova. - Chişinău : [s. n.], 2016. - 55 p. : tab.


click aici pentru vizualizarea cuprinsului

12 

 12. MKSAP 16 : Rheumatology : medical knowledge self-assessment program / editors: Anne R. Bass [et al.] ; editor-in-chief: Patrick C. Alguire ; American College of Physicians. - Philadelphia : American College of Physicians, 2012. - xiii, 159 p. : ill.. - Index: p. 151-159


click aici pentru vizualizarea cuprinsului

13 

 13. Managementul hemoragiilor severe la pacientul chirurgical, în chirurgia non-cardiacă : Protocol clinic naţional : PCN-250 / elaborat de colectivul de autori: Serghei Şandru, Gheorghe Ciobanu, Gheorghe Ghidirim [et al.] ; recenzenţi oficiali: Victor Ghicavîi [et al.] ; Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova. - Chişinău : [s. n.], 2016. - 48 p. : tab.


click aici pentru vizualizarea cuprinsului

14 

 14. MKSAP 16 : General internal medicine : medical knowledge self-assessment program / editors: Gary H. Tabas [et al.] ; editor-in-chief: Patrick C. Alguire ; American College of Physicians. - Philadelphia : American College of Physicians, 2012. - xv, 267 p. : ill.. - Index: p. 259-267


click aici pentru vizualizarea cuprinsului

15 

 15. MKSAP 16 : Infectious disease : medical knowledge self-assessment program / editors: Allan R. Tunkel [et al.] ; editor-in-chief: Patrick C. Alguire ; American College of Physicians. - Philadelphia : American College of Physicians, 2012. - xiv, 199 p. : ill.. - Index: p. 189-199


click aici pentru vizualizarea cuprinsului

16 

 16. MKSAP 16 : Cardiovascular medicine : medical knowledge self-assessment program / editors: Rosario V. Freeman [et al.] ; editor-in-chief: Patrick C. Alguire ; American College of Physicians. - Philadelphia : American College of Physicians, 2012. - xiii, 224 p. : ill.. - Index: p. 215-224


click aici pentru vizualizarea cuprinsului

17 

 17. MKSAP 16 : Endocrinology and metabolism : medical knowledge self-assessment program / editors: Silvio E. Inzucchi [et al.] ; editor-in-chief: Patrick C. Alguire ; American College of Physicians. - Philadelphia : American College of Physicians, 2012. - xi, 149 p. : ill.. - Index: p. 141-149


click aici pentru vizualizarea cuprinsului

18 

 18. MKSAP 16 : Gastroenterology and hepatology : medical knowledge self-assessment program / editors: Amy S. Oxentenko [et al.] ; editor-in-chief: Patrick C. Alguire ; American College of Physicians. - Philadelphia : American College of Physicians, 2012. - xi, 162 p. : ill.. - Index: p. 155-162


click aici pentru vizualizarea cuprinsului

19 

 19. MKSAP 16 : Dermatology : medical knowledge self-assessment program / editors: Kathryn Schwarzenberger [et al.] ; editor-in-chief: Patrick C. Alguire ; American College of Physicians. - Philadelphia : American College of Physicians, 2012. - xi, 143 p. : ill.. - Index: p. 137-143


click aici pentru vizualizarea cuprinsului

20 

 20. MKSAP 16 : Nephrology : medical knowledge self-assessment program / editors: Gerald A. Hladik [et al.] ; editor-in-chief: Patrick C. Alguire ; American College of Physicians. - Philadelphia : American College of Physicians, 2012. - xi, 192 p. : ill.. - Index: p. 183-192


click aici pentru vizualizarea cuprinsului

21

 21. Dumitraş, Vasile. Bazele organizării aprovizionării trupelor cu materiale medicale în timp de campanie : (compendiu pentru uz intern) / Vasile Dumitraş, Dumitru Grigorean, Ion Dediu ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Catedra de medicină militară şi a calamităţilor. - Chişinău : Medicina, 2016. - 111 p.


click aici pentru vizualizarea cuprinsului

22 

 22. Основы организации медицинского обеспечения пострадавших при катастрофах и чрезвычайных ситуациях : (учебное пособие) / В. И. Думитраш, И. Д. Дедю, Н. М. Кырстя [et al.] ; Государственный университет медицины и фармации им. Николая Тестемицану Республики Молдова. - Кишинев : Medicina, 2016. - 213 c.


click aici pentru vizualizarea cuprinsului

23 

 23. Кондратюк, Светлана. Как уберечь своего ребенка от наркотического соблазна : (руководство для родителей, педагогов и психологов) / Светлана Кондратюк, Мирчя Ревенко ; Государственный университет медицины и фармации им. Николая Тестемицану. - Кишинëв : Medicina, 2015. - 26 с.


click aici pentru vizualizarea cuprinsului

24 

 24. Кондратюк, Светлана. Помогите вашему ребенку противостоять натиску алкоголя и наркотиков : (руководство для родителей, педагогов и психологов) / Светлана Кондратюк, М. Ревенко ; Государственный университет медицины и фармации им. Николая Тестемицану. - Кишинëв : Medicina, 2015. - 22 с.


click aici pentru vizualizarea cuprinsului

25 

 25. Supravegherea epidemiologică a infecţiei HIV/SIDA = Эпидемиологический надзор за ВИЧ/СПИД инфекцией : Standard / Ştefan Gheorghiţă, Valerie Dobreanschi, Valeria Dmitrienco, Valeriu Chicu ; Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale al Republicii Moldova ; Centrul Naţional Ştiinţifico-Practic de Medicină Preventivă, Centrul SIDA = Эпидемиологический надзор за ВИЧ/СПИД инфекцией : Стандарт. - Chişinău : Lumina, 2007. - 127 p.


click aici pentru vizualizarea cuprinsului

26 

 26. Culegere de rezumate ştiinţifice ale studenţilor, rezidenţilor şi tinerilor cercetători / Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu" din Republica Moldova ; comitetul de organizare: Ion Ababii (preşedinte) [et al.]. - Chişinău : Medicina, 2016. - 81 p.. - Text paralel în limbile română şi engleză


click aici pentru vizualizarea cuprinsului

27 

 27. Congresul de medicină internă cu participare internaţională (2 ; 2007 ; Chişinău). Congresul II de medicină internă cu participare internaţională, 24-26 octombrie 2007 : volum de rezumate / Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu" ; Societatea Medicilor Internişti ; comitetul organizatoric: Ion Ababii (preşedinte de onoare), Liliana Groppa, Victor Botnaru [et al.]. - Chişinău : [s. n.], 2007. - 263 p. : il., diagr.


click aici pentru vizualizarea cuprinsului

28 

 28. Ghidul B Naţional de Perinatologie "Serviciul perinatal regionalizat : niveluri şi conţinut" / colectivul de autori: P. Stratulat, V. Friptu, L. Eţco [et al.] ; sub redacţia: P. Stratulat, V. Friptu ; IMSP Institutul de Cercetări Ştiinţifice în Domeniul Ocrotirii Sănătăţii Mamei şi Copilului ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu" ; Asociaţia de Medicină Perinatală ; Asociaţia medicilor obstetricieni-ginecologi. - Ed. a 2-a. - Chişinău : [s. n.], 2006. - 192 p. : fig., tab.


click aici pentru vizualizarea cuprinsului

29 

 29. Savan, Veaceslav. Managementul hemoragiei la pacientul cardiochirurgical : Protocol clinic naţional : PCN-252 / Veaceslav Savan, Aureliu Bătrînac, Svetlana Plămădeală ; recenzenţi: Victor Ghicavîi [et al.] ; Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova. - Chişinău : [s. n.], 2016. - 40 p. : tab.


click aici pentru vizualizarea cuprinsului

30 

 30. Managementul transfuzional şi de resuscitare volemică al hemoragiilor ginecologice masive : PCN-251. Managementul transfuzional şi de resuscitare volemică al hemoragiilor obstetricale masive : PCN-254 : Protocol clinic naţional / elaborat de colectivul de autori: Serghei Şandru, Corina Cardaniuc, Svetlana Cebotari, Ion Chesov ; recenzenţi: Victor Ghicavîi [et al.] ; Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova. - Chişinău : [s. n.], 2016. - 108 p.


click aici pentru vizualizarea cuprinsului

31 

 31. Harper's illustrated biochemistry / Robert K. Murray, David A. Bender, Kathleen M. Botham [et al.]. - 28th ed.. - New York : Mc Graw-Hill, 2009. - x, 693 p. : ill.. - (Lange medical book )


click aici pentru vizualizarea cuprinsului

32 

 32. MKSAP 16 : Hematology and oncology : medical knowledge self-assessment program / editors: Richard S. Eisenstaedt [et al.] ; editor-in-chief: Patrick C. Alguire ; American College of Physicians. - Philadelphia : American College of Physicians, 2012. - xiv, 230 p. : ill.. - Index: p. 221-230


click aici pentru vizualizarea cuprinsului

33 

 33. Dezvoltarea social-economică a Republicii Moldova în anul 2008 = Социально-экономическое развитие Республики Молдова в 2008 году / Biroul Naţional de Statistică = Социально-экономическое развитие Республики Молдова в 2008 году. - Chişinău : [s. n.], 2009. - 131 p. : tab., diagr.. - (Statistica Moldovei ). - Tit. şi text paral. în lb. română şi rusă


click aici pentru vizualizarea cuprinsului

Book-Trailer

  

biblioteca electronica didactica 1 1

Video tutoriale

 

primo

descarcă video tutorial

 

 

 

 

logo-IBN