OA Week 2018 Banner Website

 

Declaraţie privind arhivarea publicaţiilor în Repozitoriul Instituţional  

al USMF "Nicolae Testemiţanu" în domeniul ştiinţelor medicale

                                                                                                                                      

descarcă formular

Intrări noi

 1

1. Zănoagă, Oleg. Management of oral surgeries in patients on antithrombotic therapy : Methodical guidelines / Oleg Zănoagă ; recenzenţi: D. Şcerbatiuc, E. Stepco ; Public Institution State University of Medicine and Pharmacy "Nicolae Testemiţanu". - Chişinău : [s. n.], 2015. - 48 p.


click aici pentru vizualizarea cuprinsului

 

2 

 2. Midrigan, Vitalie-Silviu. Riscul profesional al lucrătorilor medicali ca varietate a riscului întemeiat / Vitalie-Silviu Midrigan ; Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Drept, Catedra Drept Penal şi Criminologie. - Chişinău : CEP USM, 2013. - 234 p.


click aici pentru vizualizarea cuprinsului

 

3 

 3. Iarovoi, Petru. Combaterea bolilor infecţioase în Republica Moldova : (trecut, prezent şi viitor) / Petru Iarovoi ; Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova, Centrul Naţional de Sănătate Publică. - Chişinău : [s. n.], 2012. - 98 p. : il.


click aici pentru vizualizarea cuprinsului

 

4 

 4. Concise Oxford-Lingua English-Romanian Dictionary = Dicţionarul Concise Oxford-Lingua Englez-Român / edited by Carmen Daniela Caraiman = Dicţionarul Concise Oxford-Lingua Englez-Român. - Oxford ; Bucharest : Oxford University Press, : Educational Centre-Romania, 2009. - xxix, 829 p.


click aici pentru vizualizarea cuprinsului

 

5

 5. Şcoala de Management în Sănătate Publică : 10 ani de la lansarea Programului de Master / Oleg Lozan, Rodica Gramma, Larisa Spinei [et al.] ; redactor: Silvia Ciubrei ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Şcoala de Management în Sănătate Publică. - Chişinău : [s. n.], 2015. - 76 p. : il., fot.


click aici pentru vizualizarea cuprinsului

 

6 

 6. Clinical hematology / Margit Şerban, Marioara Poenaru, Daniel Lighezan [et al.] ; editor: Hortensia Ioniţă ; Universitatea de Medicină şi Farmacie "Victor Babeş" din Timişoara. - Timişoara : Editura Victor Babeş, 2016. - 180 p.. - (Manuale )


click aici pentru vizualizarea cuprinsului

 

7 

 7. Eţco, Constantin. Proiectarea, elaborarea şi redactarea lucrărilor ştiinţifice : (Ghid) / Constantin Eţco, Raisa Russu-Deleu, Natalia Zarbailov ; redactor: Larisa Erşov ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Şcoala de Management în Sănătate Publică. - Chişinău : [s. n.], 2016. - 248 p. : tab.


click aici pentru vizualizarea cuprinsului

 

8 

 8. Cucu, Alexandra. Legislaţie sanitară : ghid pentru studenţii facultăţilor de asistenţi medicali generalişti şi moaşe / Alexandra Cucu. - Bucureşti : Editura Universitara "Carol Davila", 2012. - 204 p.


click aici pentru vizualizarea cuprinsului

 

 

9 

 9. Vlad, Adrian. Handbook of rheumatology / Adrian Vlad, Alexandra Sima, Romulus Timar ; Universitatea de Medicină şi Farmacie "Victor Babeş" din Timişoara. - Timişoara : Editura Victor Babeş, 2016. - 217 p.. - (Manuale )


click aici pentru vizualizarea cuprinsului

 

10 

 10. Mecineanu, Andrei. Guvernanţa spitalelor publice în contextul reformelor de sănătate : soluţii pentru Republica Moldova / Andrei Mecineanu, Viorel Soltan, Ghenadie Ţurcanu. - Chişinău : [s. n.], 2014. - 72 p.


click aici pentru vizualizarea cuprinsului

 

11 

 11. Andrei, Diana-Adriana. Ghid de management al durerii lombare joase / Diana-Adriana Andrei, Ion Dan Aurelian Nemeş. - Timişoara : Editura Victor Babeş, 2015. - 148 p. : il.. - (Hippocrate )


click aici pentru vizualizarea cuprinsului

 

12 

 12. Corciovă, Călin. Instrumentaţie biomedicală : note de curs / Călin Corciovă, Radu Ciorap. - Iaşi : Editura "Gr. T. Popa", U.M.F. Iasi, 2014. - 153 p. : il.. - (Bioinginerie medicală )


click aici pentru vizualizarea cuprinsului

 

13 

 13. Tomescu, Mirela Cleopatra. Semiologie medicală. Vol. 1 / Mirela Cleopatra Tomescu. - Timişoara : Editura Victor Babeş, 2014. - 205 p. : il.


click aici pentru vizualizarea cuprinsului

 

14 

 14. Cuzneţov, Larisa. Consilierea şi educaţia pentru sănătate a familiei. Repere teoretice şi sugestii practice / Larisa Cuzneţov, Carolina Calaraş, Constantin Eţco ; Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova, Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă". - Chişinău : [s. n.], 2016. - 518 p.


click aici pentru vizualizarea cuprinsului

 

15 

 15. Epidemiologie : Manual de lucrări practice / Viorel Prisăcaru, Angela Paraschiv, Adrian Cotelea [et al.] ; sub redacţia V. Prisăcaru ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Catedra de epidemiologie. - Chişinău : Medicina, 2017. - 294 p.


click aici pentru vizualizarea cuprinsului

 

16

 16. Neurology for medical students / editor: Cristian Dinu Popescu. - 2nd ed.. - Iaşi : Editura "Gr. T. Popa", U.M.F. Iaşi, 2015. - 317 p.. - (Medicină ). - Index: 303-317


click aici pentru vizualizarea cuprinsului

 

17 

 17. Мероприятия по иммунизации в медицинской практике : Руководство / Виктория Буков, Анатолий Мельник, Лаура Цуркан, Николай Фуртунэ ; Национальный центр общественного здоровья. - Кишинэу : [б. и.], 2016. - 68 с.


click aici pentru vizualizarea cuprinsului

 

18 

 18. Cărăuleanu, Alexandru. Mastopatiile fibro-chistice / Alexandru Cărăuleanu. - Iaşi : Editura "Gr. T. Popa", U.M.F. Iaşi, 2014. - 124 p. : il.


click aici pentru vizualizarea cuprinsului

 

19 

 19. Tehnici chirurgicale de bază pentru studenţi şi rezidenţi / Ştefan Octavian Georgescu, Alin Mihai Vasilescu, Daniel Lăzescu, Bogdan Mihnea Ciuntu. - Iaşi : Editura "Gr. T. Popa", U.M.F. Iaşi, 2015. - 206 p. : il.. - (Medicină ). - Titlu pe copertă: Tehnici de bază în chirurgie : (pentru studenţi şi rezidenţi)


click aici pentru vizualizarea cuprinsului

 

Book-Trailer

  

biblioteca electronica didactica 1 1

Video tutoriale

 

primo

descarcă video tutorial

 

 

 

 

logo-IBN