Biblioteca in cifre

Indicatori de bază în activitatea Bibliotecii Ştiinţifice Medicale
USMF "Nicolae Testemiţanu"
(situaţia la 1 ianuarie 2013)
Date statistice
Colecţii
Fond total(volume/titluri)845235/177291
dintre care:
- cărţi, publicaţii seriale (reviste/ziare) (volume)756210
- documente electronice534/2
- alte documente (teze, autoreferate)88489
Publicaţii stiintifice84091
Publicaţii didactice182901
Publicaţii în limba română204486
Publicaţii în limbi moderne61984
Achiziţii(volume/titluri)10623/430/148 l.r.
- cărţi, seriale (ziare/reviste)10450
- documente electronice14
- alte documente (teze, autoreferate)T.37 / R. 122
Publicaţii stiintifice2518
Publicaţii didactice8105
Publicaţii didactice în limba română5506
Publicaţii în limba română7268
Publicaţii în limbi moderne2312
Utilizarea şi utilizatorii bibliotecii
Utilizatori înscrişi (total)11197
Inclusiv:
- cadre didactice672
- studenţi6110
- rezidenţi2007
- doctoranzi102
- medici practicieni672
- colaboratori ai AŞ RM36
- asistenţi medicali721
- alte categorii896