Norme de utilizare a resurselor

Norme de utilizare a resurselor informaţionale la Biblioteca Ştiinţifică Medicală a Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"

 1. Condiţii generale de înscriere la Biblioteca Ştiinţifică Medicală
 2. Beneficiari ai Bibliotecii Ştiinţifice Medicale pot fi studenţi, rezidenţi, doctoranzi, cadre didactice, cercetători ştiinţifici, medici practicieni, farmacişti, asistenţi medicali, alte categorii de specialişti ai comunităţii medicale din Republica Moldova.
  Înregistrarea la Biblioteca Ştiinţifică Medicală se efectuează în baza următoarelor acte:
  • studenţii anului I – în baza ordinului de înmatriculare şi prezentarea buletinului de identitate;
  • colaboratorii universităţii – în baza legitimaţiei şi prezentarea buletinului de identitate;
  • cercetători ştiinţifici, medici practicieni, asistenţi medicali, alte categorii de specialişti ai comunităţii medicale – în baza certificatului eliberat de Serviciul Personal al instituţiei respective şi prezentarea buletinului de identitate.
  Utilizatorii externi (care nu sunt prevăzuţi în Regulamentul de organizare şi funcţionare al Bibliotecii Ştiinţifice Medicale) pot beneficia de serviciile Bibliotecii numai în sălile de lectură, în baza achitării unei taxe stabilite în Nomenclatorul serviciilor cu plată prestate de biblioteci, (Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1311 din 12 decembrie 2005), respectiv 5 lei pe zi sau 20 lei pentru perfectarea permisului de intrare pe termen de 1 lună. Taxa va fi achitată la Centrul de Informare INFOMEDICA nr. 1 (Blocul central, bd. Ştefan cel Mare, 165) sau Centrul de Informare INFOMEDICA nr. 2 (Blocul de studii nr. 2, str. Malina Mică, 66).
 3. Condiţii privitoare la împrumutul şi consultarea publicaţiilor
  1. Biblioteca Ştiinţifică Medicală oferă împrumut de publicaţii gratis pentru toţi beneficiarii.
  2. Împrumutul de publicaţii se efectuează numai la prezentarea actelor de confirmare a identităţii: carnet de student, buletin de identitate, legitimaţie sau certificat (permis de intrare în bibliotecă actualizat).
  3. Împrumutul de publicaţii nu se efectuează pentru o altă persoană sau la prezentarea unui act de identitate străin.
  4. Biblioteca Ştiinţifică Medicală pune la dispoziţia beneficiarilor toate genurile de publicaţii pe care le deţine în colecţie. Nici o categorie de documente nu este limitată pentru consultare.
  5. Publicaţiile solicitate vor fi verificate de către beneficiar la împrumut. Deteriorarea sub orice formă (pagini lipsă, decupaj, text subliniat, conţinut schimbat etc.) va fi semnalată imediat bibliotecarului. În caz contrar, la restituire bibliotecarul poate înainta beneficiarului pretenţii privind starea publicaţiei. Acest fapt atrage după sine răspundere personală pentru publicaţia împrumutată şi sancţionare în funcţie de gravitatea prejudiciului cauzat, inclusiv suspendarea dreptului de a beneficia de alte servicii ale Bibliotecii.
  6. Împrumutul de publicaţii la domiciliu se efectuează în:
   • Serviciul Împrumut de Literatură Didactică - pentru un semestru, un an de studiu sau durata ciclului,
   • Serviciul Împrumut de Literatură Ştiinţifică - pentru 15 zile, în limita de 5-7 exemplare.
  7. Termenul de împrumut al publicaţiilor ştiinţifice pentru corpul profesoral-didactic şi cercetători ştiinţifici este de o luna de zile în limita de 10 exemplare.
  8. Împrumutul se poate prelungi în măsura în care publicaţia respectivă nu este solicitată de un alt cititor.
  9. Publicaţiile deţinute de Bibliotecă într-un singur exemplar, ediţiile de referinţă şi periodicele pot fi consultate numai în sălile de lectură.
  10. Împrumutul anumitor publicaţii extrem de costisitoare şi insuficiente pentru asigurarea procesului didactic sau ştiinţific se va efectua contra gaj. Reglementarea procedurii de depunere a gajului cât şi restituirea lui se va efectua prin ordinul Rectorului.
 4. Obligaţiunile beneficiarilor
 5. Beneficiarii Bibliotecii Ştiinţifice Medicale sunt obligaţi:
  • să respecte Normele de utilizare a resurselor informaţionale ale Bibliotecii;
  • să manifeste comportament decent faţă de personalul bibliotecii şi faţă de ceilalţi beneficiari;
  • să lase hainele de sezon rece la vestiar;
  • să păstreze liniştea, ordinea şi curăţenia în spaţiile Bibliotecii;
  • să deconecteze telefonul mobil în incinta Bibliotecii.
 6. Sancţiuni pentru încălcarea normelor de utilizare a resurselor informaţionale
  • Compensarea publicaţiilor pierdute sau deteriorate se efectuează conform ordinului nr. 258 A din 08.06.2006 “Despre substituirea publicaţiilor pierdute din colecţia Bibliotecii”.
  • Despăgubirile cauzate de pierderea sau deteriorarea publicaţiilor vor fi evaluate la preţurile actuale.
  • Pentru deteriorarea barcodelor aplicate pe publicaţii şi corectarea numărului de control se percepe amendă în valoare de 25 lei. Amenda va fi achitată la Centrul de Informare INFOMEDICA nr. 1 (Blocul central, bd. Ştefan cel Mare, 165) sau Centrul de Informare “INFOMEDICA” nr. 2 (Blocul de studii nr. 2, str. Malina Mică, 66).
  • Beneficiarul restanţier la Biblioteca Ştiinţifică Medicală nu are dreptul de a împrumuta publicaţii în nici unul din serviciile Bibliotecii.
  • În cazul nerespectării normelor de utilizare a resurselor informaţionale şi în funcţie de gravitatea prejudiciilor cauzate, se suspendă dreptul de utilizare a colecţiei Bibliotecii Ştiinţifice Medicale pentru o perioadă între 1-6 luni.
  • Publicaţiile primite spre consultare în sălile de lectură pot fi scoase pentru efectuarea copiilor xerox sau alt motiv, numai cu permisiunea bibliotecarului.
  • Pentru nerestituirea publicaţiilor împrumutate în sala de lectură în aceeaşi zi se suspendă dreptul de împrumut la bibliotecă pentru 1 lună.