Publicatii

Publicatiile Stiintifice ale colaboratorilor Bibliotecii stiintifice Medicale:

  1. Ciubrei, Silvia; Karnaeva, Liubovi. Utilizarea bazei de date MEDLINE în servirea informationala a specialistilor din domeniul medicinii si farmaceuticii (Cazul Bibliotecii USMF "Nicolae Testemitanu"). În: Conferinta Stiintifia studenteasca: Rezumatele comunicarilor. - Ed. a VI-a, dedicata zilei USM. - Ch.: USM, 2001. - P. 66
  2. Ciubrei, Silvia; Karnaeva, Liubovi. Accesarea resurselor informationale electronice medicale: (Cazul Bibliotecii USMF "N. Testemitanu"). În: Analele Stiintifice ale USM. - (Lucrari studentesti) - Ch.: USM, 2002. - P.128-131.
  3. Goian, Natalia; Ciubrei, Silvia. Clasificarea resurselor informationale electronice cu profil medical: abordari teoretice. În: Conferinta stiintifica ,,Spatiul informational modern - o provocare pentru biblioteci", 8 octombrie 2003: Rezumatele comunicarilor.- Ch., 2003 .- P.13-15.
  4. Ciubrei, Silvia. Resurse informationale electronice: baze definitorii. În: ,,Bilantul activitatii Stiintifice a USM pe anii 2000-2002", Conf. didactico-St. (2003; Chisinau). Bilantul activitatii Stiintifice a USM în anii 2000-2002, 30 septembrie-6 octombrie 2003: Rezumatele comunicarilor. Vol. II. Stiintele socioumanistice. - Ch.: CE USM, 2003. - P.127-128.
  5. Ciubrei, Silvia; Karnaeva, Liubovi. Accesarea publicatiilor electronice medicale în servirea informtionala a utilizatorilor Bibliotecii USMF ,,Nicolae Testemitanu". În: Managementul resurselor electronice în bibliotecile din Moldova. A II-a Conferinta Nationala, Republica Moldova, Chisinau, 20-21 septembrie 2001 . - Ch., 2004. - P.90-96.
  6. Ciubrei, Silvia; Goian, Natalia. Utilizarea resurselor informationale electronice cu profil medical de catre beneficiarii Centrului de Informare INFOMEDICA, USMF ,,Nicolae Testemitanu". În: Managementul resurselor electronice în bibliotecile din Moldova. A III-a Conferint Internationala, Chisinau 23-24 septembrie 2004.
  7. Bolganschi, Elena; Ciubrei, Silvia; Goian, Natalia. Resurse informationale electronice utilizate în procesul de servire informationala a beneficiarilor Bibliotecii USMF ,,Nicolae Testemitanu". În: Managementul resurselor electronice în bibliotecile din Moldova. A III-a Conferinta Internationala, Chisinau 23-24 septembrie 2004.
  8. Ciubrei, Silvia. Centrul de Informare INFOMEDICA a Universitatii de Stat de Medicina Si Farmacie ,,Nicolae Testemitanu". În: Infoagrarius: Revista teoretico-practica a Bibliotecii Republicane Stiintifice Agricole a Universitatii Agrare de Stat din Moldova.- 2004.- nr. 1.- P. 16-17
  9. Ciubrei, Silvia; Goian, Natalia. Clasificarea resurselor informationale electronice cu profil medical. În: Infoagrarius: Revista teoretico-practica a Bibliotecii Republicane Stiintifice Agricole a Universitatii Agrare de Stat din Moldova. - 2004. - nr. 2. - P. 11-14.
  10. Ciubrei, Silvia. Bibliotecarul universitar - subiect al activitatii de instruire a utilizatorilor. În: Infoagrarius: Revista teoretico-practica a Bibliotecii Republicane Stiintifice Agricole a Universitatii Agrare de Stat din Moldova. - 2005.- nr. 2.- P.6-8