Relatii Internationale

Biblioteca Ştiinţifică Medicală a USMF „Nicolae Testemiţanu” întreţine relaţii de colaborare şi efectuează schimb de publicaţii cu bibliotecile universităţilor de medicină din România (Bucureşti, Craiova, Cluj-Napoca, Târgu-Mureş, Iaşi, Sibiu etc). Încheierea Acordurilor de colaborare dintre Biblioteca Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu" şi bibliotecile universităţilor de medicină din România contribuie la cooperarea reciproc avantajoasă şi la promovarea relaţiilor bilaterale.

Proiectul „NORTH CAROLINA-MOLDOVAN LIBRARY PARTNERSHIP”Proiectul de colaborare al Bibliotecii Ştiinţifice Medicale a USMF "Nicolae Testemiţanu" cu bibliotecile medicale din Carolina de Nord, SUA, a debutat în februarie 2006 şi prevede următoarele direcţii:
 1. donaţii de publicaţii de profil medical;
 2. împrumut interbibliotecar de publicaţii şi livrare electronică a articolelor de revistă;
 3. acces la baze de date şi reviste electronice de profil medical;
 4. instruirea continuă a bibliotecarilor.
Graţie partenerilor noştri din Carolina de Nord, şi anume dnei Dna Donna Flake şi dnei Diane Darrow, din septembrie 2006, beneficiarii Bibliotecii Ştiinţifice Medicale beneficiază de acces gratuit la 6 baze de date medicale:
 1. Clin-eguide – bază de date ce cuprinde rezultatle medicinii bazate pe dovezi.
 2. DynaMed – este o bază de date referativă, care pune la dispoziţia specialiştilor din domeniul sănătăţii cele mai disponibile şi actuale dovezi în scopul de a susţine procesul de luare a deciziilor clinice.
 3. Baza de date MEDLINE oferită de OVID – lider internaţional pe piaţa informaţională din domeniul medicinii şi farmaceuticii.
 4. STAT!Ref Online Library – bibliotecă medicală electronică care oferă acces la 11 cărţi full-text de profil medical.
 5. MD Consult – acces on-line la 50 titluri de cărţi şi 100 titluri de reviste medicale full-text.
 6. First Consult – bază de date ce furnizează informaţie la mai bine de 20.000 subiecte medicale, diagniostic diferencial, 1800 potenţiale diagnostice etc.
Începând cu septembrie 2006, graţie acestui proiect, beneficiarii Bibliotecii Ştiinţifice Medicale beneficiază de informaţie medicală solicitată la cerere prin transferul electronic de documente (realizat prin intermediul programului DOCLINE) oferit de 12 biblioteci medicale din Carolina de Nord.
În septembrie 2006, dnele Donna Flake şi Diane Darrow au efectuat o vizită de lucru în Biblioteca Ştiinţifică Medicală a USMF “Nicolae Testemiţanu” cu scopul de consolidare şi de dezvoltare a Proiectului de parteneriat dintre bibliotecile medicale din Carolina de Nord şi Biblioteca Ştiinţifică Medicală (“North Carolina/Moldova Medical Libraries Partnership”). Pe parcursul acestei vizite, dnele au prezentat bibliotecarilor moldoveni bazele de date medicale la care Biblioteca Ştiinţifică Medicală a obţinut acces gratuit şi au demonstrat programul de livrare electronică a articolelor de revistă - DOCLINE. În total au fost instruiti 10 bibliotecari privind utilizarea şi exploatarea eficientă a bazelor de date de profil medical şi 2 bibliotecari - privind utilizarea programului de împrumut interbibliotecar DOCLINE.
De asemenea, dnele Donna Flake şi Diane Darrow au încurajat 2 bibliotecari moldoveni (dnele S. Ciubrei şi E. Vedean) să participe la un concurs de obţinere a burselor pentru a participa la lucrările Conferinţei Asociaţiei Europene a Bibliotecilor Medicale. Ambii bibliotecari moldoveni au obţinut câte o bursă în valoare de 400 euro, fapt care a permis pentru prima data participarea Bibliotecii Ştiinţifice Medicale la Conferinţa a 10-a a Asociaţiei Europene a Bibliotecilor Medicale, care s-a desfăşurat în perioada 11-16 septembrie 2007, în or. Cluj-Napoca, Romania. Astfel din septembrie 2006, Biblioteca Ştiinţifică Medicală a devenit membru cu drepturi depline a Asociaţiei Europene a Bibliotecilor Medicale.
În cadrul proiectului de parteneriat cu Carolina de Nord, 2 bibliotecari din cadrul Bibliotecii Ştiinţifice Medicale Liubovi Karnaeva, director Biblioteca Ştiinţifică Medicală şi Silvia Ciubrei, director adjunct, au efectuat o vizită de lucru cu scop de informare şi documentare privind activitatea bibliotecilor medicale şi a structurilor infodocumentare de profil medical; instruirea privind constituirea şi utilizarea resurselor informaţionale electronice axate pe medicina bazată pe dovezi; cunoaşterea tehnologiilor informaţionale moderne aplicate şi asigurarea informaţională a procesului educaţional, a practicii şi ştiinţei medicale în bibliotecile medicale din Oxford, Marea Britanie (14-21 martie 2007) şi în Carolina de Nord, SUA (21-10 aprilie 2007). Totodată, vizita a presupus dezvoltarea şi extinderea proiectului North Carolina-Moldova Medical Libraries Partnership prin diversificarea direcţiilor de activitate.
Bibliotecarii Bibliotecii Ştiinţifice Medicale au făcut cunoştinţă cu activitatea bibliotecilor medicale universitare, de spital şi publice. Au fost vizitate biblioteci medicale din cadrul Coastal AHEC – Health Sciences Library din or. Wilmington;
Eastern AHEC – East Carolina University’s Laupus Health Sciences Library din or. Greenville; Central AHEC – North Carolina at Chapel Hill University’s Health Sciences Library din or. Chapel Hill, Duke University’s Health Sciences Library, Duke Medical Center Library din or. Durham, Mountain AHEC – Charlotte AHEC Library, Novant Health Library, Levine Children’s Hospital Library din or. Charlotte, North-East AHEC – Wilkes Regional Medical Center’s Library (North Wilkesboro), Cannnon Memorial Hospital’s Library (Banner Elk), Belk Library (Appalachian State University) din or. Winston-Salem, Wake Forest University’s Health Sciences Library; Northwest AHEC – 2 biblioteci de spital: Boone Library şi Hickory Library. Totodată au vizitat biblioteca publică din or. Greensboro (5 aprilie), unde a avut loc o masă rotundă privind North Carolina/Moldova Partnership, unde s-au discutat probleme privind lărgirea parteneriatului dintre bibliotecile universitare şi publice din Carolina de Nord şi Republica Moldova.
Pe parcursul acestei vizite, bibliotecarii moldoveni au făcut cunoştinţă cu:
 1. diverse modele de structuri organizaţionale şi funcţionale de biblioteci;
 2. modele de management de biblioteci;
 3. forme şi metode în activitatea bibliotecilor medicale americane şi engleze;
 4. dezvoltarea colecţiilor bibliotecilor medicale din Marea Britanie şi SUA, în special a segmentului electronic;
 5. prezervarea colecţiilor de carte rară: organizare, digitalizare şi valorificare;
 6. forme şi metode de instruire a utilizatorilor privind accesarea bazelor de date de profil medical;
 7. programe multimedia de instruire la distanţă a beneficiarilor;
 8. promovarea resurselor informaţionale electronice de profil medical;
 9. elaborarea diverselor materiale promoţionale privind serviciile prestate de bibliotecă;
 10. elaborarea de tutorials on-line în programul Camtasia;
 11. crearea bibliotecii electronice prin digitalizarea colecţiei;
 12. implementarea tehnologiilor informaţionale în activitatea bibliotecilor americane şi engleze;
 13. participarea şi promovarea resurselor medicale privind medicina bazată pe dovezi;
 14. participarea activă a bibliotecarilor şi a bibliotecilor medicale americane la educarea pacienţilor (“patient education”).
Ca rezultat al colaborării moldo-americane, la 25 august, 2007 Biblioteca Ştiinţifică Medicală a primit o donaţie valoroasă de cărţi şi reviste medicale (7000 exemplare) oferite cu generozitate de bibliotecile medicale din Carolina de Nord. Douăsprezece biblioteci medicale din Carolina de Nord, cât şi multe persoane fizice au donat cărţi şi reviste medicale pentru Biblioteca Ştiinţifică Medicală. Timp de un an şi jumătate a fost efectuat un lucru enorm de mare, cărţile şi revistele donate erau depozitate la Biblioteca Universităţii de Medicină din or. Greenville, acolo în baza donaţiei se elaborau listele titlurilor, care se expediau la Biblioteca Ştiinţifică Medicală, unde ulterior se selectau publicaţiile necesare şi se expediau listele cu titlurile solicitate în Carolina de Nord. Astfel, datorită muncii asidue a bibliotecarilor americani, Biblioteca Ştiinţifică Medicală a beneficiat de o donaţie de publicaţii recente (aa. 2000-2007). Primirea donaţiei a fost posibilă de realizat graţie suportului Ambasadorului SUA în RM - dul Mr. Michel Kirby, precum şi a dlui maior Robert Carver, Companiei Counterpart International în Moldova, Ministrului Sănătăţii – acad. Ion Ababii.

În perioada 7-12 septembrie 2007, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie a găzduit pentru a doua oară delegaţia americană: dnele Donna Flake, Diane Darrow şi dul Mark Darrow. Pe parcursul acestei vizite, oaspeţii noştri au avut întâlniri de lucru cu administraţia Universităţii şi a Bibliotecii Ştiinţifice Medicale , unde s-au discutat realizările şi perspectivele de viitor ale proiectului. S-a pus accent în continuare pe obţinerea accesului la baze de date de profil medical şi s-a cerut ajutorul partenerilor în achiziţionarea programelor virtuale axate pe medicină.

La 10 septembrie, Biblioteca Ştiinţifică Medicală a organizat o manifestare culturala - primirea oficială a donaţiei din Carolina de Nord, SUA. Au fost organizate expoziţii ample de cărţi şi reviste medicale din colecţia donată, atât în Sala de Lectură nr. 1 (bl. central) cât şi în Sala de lectură nr. 2 (bl. didactic nr. 2). La manifestare au participat oaspeţii noştri dnele Donna Flake, Diane Darrow, dul Mark Darrow, Ambasadorul SUA în RM – dul Michel Kirby, viceministrul Sănătăţii dul Boris Golovin, rectorul interimar al USMF “Nicolae Testemiţanu” dul prof. Nicolae Eşanu, colaboratorii Bibliotecii, profesori şi studenţi. Toţi cei prezenţi au apreciat la justa valoare donaţia de cărţi şi reviste medicale, care vor completa golurile informaţionale din colecţia Bibliotecii privind publicaţiile în limba engleză, astfel contribuind la asigurarea procesului de studiu, cercetare şi practică medicală în Republica Moldova.

În perioada 12-15 septembrie 2007, în cadrul lucrărilor Conferinţei Asociaţiei Europene a Bibliotecilor Medicale, care s-a desfăşurat în or. Krakovia, Polonia, dnele Donna Flake, Diane Darrow şi Silvia Ciubrei au participat cu o prezentare-poster („The Moldovan-North Carolina Medical Library Partnership”) privind parteneriatul dintre bibliotecile medicale din Carolina de Nord şi Biblioteca Ştiinţifică Medicală a USMF „Nicolae Testemiţanu”.