Centrul de Informare şi Documentare al Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii

Începând cu a. 2002 în cadrul Bibliotecii Ştiinţifice Medicale funcţionează Centrul de Informare şi Documentare al Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, scopul căruia este diseminarea cât mai largă în ţară a informaţiei referitoare la direcţiile principale de activitate a OMS. Colecţia Centrului integrează 1774 titluri publicaţii OMS (cărţi, broşuri, ediţii periodice, rapoarte statistice anuale, sinteze). De serviciile Centrului beneficiază managerii instituţiilor curative şi de cercetare medicală, medicii practicieni etc.

Organizaţia Mondială a Sănătăţii pune la dispoziţia specialiştilor din domeniul medicinii şi farmaceuticii din Republica Moldova numeroase resurse informaţionale atât în format tradiţional cât şi în format electronic. Pentru a accesa resursele informaţionale electronice (axate pe MBD (Medicina Bazată pe Dovezi): biblioteci electronice, baze de date, colecţii de reviste electronice full-text, etc.), oferite de OMS, accesaţi următorul site:
http://www.who.int

Ziua Mondială a Inimii

Ziua Mondială a Inimii Ziua Mondială a Inimii va fi organizată în lumea întreagă pe data de 29 septembrie 2013 sub egida World Heart Federation. Scop al evenimentului este creşterea gradului de informare și conştientizare a populaţiei despre pericolul maladiilor cardiovasculare, se va axa pe prevenirea şi controlul BCV şi pe promovarea măsurilor de prevenire pentru reducerea riscului îmbolnăvirii. În acest an Ziua Mondială a Inimii va demara cu genericul "Să alegem calea spre o inimă sănătoasă".

Potrivit Ministerului Sănătății al RM, combaterea bolilor cardiovasculare(BCV) reprezintă pentru Republica Moldova o problemă atât medicală, cât şi socio-economică, întrucât acestea se plasează constant pe primul loc printre cauzele de deces a populaţiei, deţinând cca 57,5 % din mortalitatea totală pe parcursul ultimilor 10 ani, iar numărul celor decedaţi majorându-se de la 631,99 cazuri de deces la 100000 populaţie în anul 2000 până la 700,2 cazuri în 2005, după care urmează o tendinţă de scădere până la 633,4 cazuri în anul 2011, şi 641,6 cazuri în anul 2012.

Bolile cardiovasculare constituie principala cauză a mortalităţii pe globul pământesc, cauzând anual peste 17,3 milioane de decese. Conform prognozelor Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, până în anul 2030 numărul total de decese din cauza bolilor cardiovasculare va atinge cifra de 23 milioane cazuri anual.

În perioada 27-30 septembrie, Biblioteca Ştiinţifică Medicală va organiza o expoziţie tematică cu titlul "29 septembrie – Ziua Mondială a Inimii", la Centrul de Informare şi Documentare al Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (str. Nicolae Testemiţanu, 29, Spitalul Clinic Republican, et. 3).

Vă invităm să vizitaţi Centrul de Informare şi Documentare al OMS pentru a consulta resursele informaţionale oferite de Organizaţia Mondială a Sănătăţii (monografii, ediţii periodice, rapoarte statistice, biblioteci electronice, baze de date etc.)

Pentru mai multe informaţii despre Ziua Mondială a Inimii 2013 accesaţi
http://www.world-heart-federation.org/.


Ziua Mondială a Sănătății

Ziua Mondială a Sănătății La 7 aprilie 2013, atât în RM cât și în toată lumea va fi organizată şi desfăşurată Ziua Mondială a Sănătăţii cu genericul "Presiunea sanguină crescută", în conformitate cu calendarul evenimentelor Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii pentru anul 2013, prevederile Programului naţional de promovare a modului sănătos de viaţă pentru anii 2007-2015, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 658 din 12.06.07, ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 324 din 28.03.2013 "Cu privire la organizarea Zilei Mondiale a Sănătăţii - 7 aprilie 2013". Această temă este considerată de Organizaţia Mondială a Sănătății - problemă de sănătate publică prioritară şi necesară de supus atenţiei opiniei publice, la nivel mondial. OMS își propune ca obiective de bază: de a sensibiliza opinia publică cu privire la riscurile şi consecinţele creșterii tensiunii arteriale, de a disemina informația cu privire la modul de prevenire a acesteia și de a încuraja adulții să verifice frecvent tensiunea arterială, pentru evitarea complicațiilor conexe ce survin în urma creșterii acesteia.

Hipertensiunea arterială este un sindrom caracterizat prin creșterea presiunii sistolice și diasistolice peste valorile medii normale admise (normal potrivit OMS: între 10-14 cmHg-maxima și 6-9 cmHg - minimă). Creșterea tensiunii arteriale poate avea cauze exacte: boli de rinichi, boli endocrine, unele boli cardiovasculare etc. Hipertensiunea arterială este foarte periculoasă, deoarece adesea nu prezintă nici un semn sau simptom alarmant.

Potrivit statisticilor, în a. 2020 boala cardiovasculară va deveni "ucigaşul numărul unu" la nivel mondial, depăşind bolile infecţioase.

Cu prilejul Zilei Mondiale a Sănătății, în perioada 7-30 aprilie 2013, în RM vor fi organizate: acțiunea comunitară "Ține tensiunea arterială sub control", flash mob cu aceeași tematică, organizarea punctelor pentru măsurarea tensiunii arteriale în locurile accesibile și vizibile ale IMSP, organizarea conferințelor și meselor rotunde etc.

Astfel, în perioada 7-18 aprilie 2013, la Biblioteca Șiințifică Medicală, Centrul de Informare și Documentare al OMS, va fi organizată expoziția tematică "Ziua mondială a Sănătății" (str. N. Testemițanu, 29, Spitalul Clinic Republican, et. 3).

Vă invităm să vizitaţi Centrul de Informare şi Documentare al OMS pentru a consulta resursele informaţionale oferite de Organizaţia Mondială a Sănătăţii (monografii, ediţii periodice, manuale, rapoarte statistice etc.)

Pentru mai multe informații despre Ziua Mondială a Sănătății accesați:
http://www.who.int/world-health-day/en/


Ziua Mondială de luptă împotriva tuberculozei

Ziua Mondială de luptă împotriva tuberculozei Ziua Mondială de luptă împotriva tuberculozei este celebrată în fiecare an la 24 martie. În acest an evenimentul demarează cu genericul "Oprim tuberculoza în timpul generaţiei noastre", având rolul de a atrage atenția opiniei publice și de a sensibiliza factorii de decizie cu privire la importanța acestei probleme de sănătate, și de a ridica gradul de conştientizare asupra maladiei, care încă este o boală epidemică ce cauzează câteva milioane de decese anual.

TBC este un flagel care atacă şi omoară mii de oameni. Republica Moldova rămâne a fi printre ţările cu cele mai ridicate valori ale indicatorilor epidemiologici ai TBC în Europa şi printre cele 27 de ţări ale lumii cu o povară înaltă a tuberculozei rezistente. Potrivit OMS, incidenţa tuberculozei este de 161 la 100 mii populaţie, iar mortalitatea – 17 cazuri la 100 mii, ambele având tendinţe de creştere în ultimii ani. Proporţia cazurilor de tuberculoză rezistenţă (TB MDR) este de 26% printre cazurile noi înregistrate şi 64% în rândul pacienţilor trataţi anterior de tuberculoză.

Cu ocazia Zilei Mondiale de luptă împotriva tuberculozei, la 24 martie 2013 în RM vor fi organizate și desfășurate activități care vor include: discuții publice și individuale, expoziții, concursuri, serate tematice; va fi asigurată participarea activă și colaborarea lucrătorilor medicali cu mijloacele media, cu administrația publică locală, ONG-urilor în scopul promovării modului sănătos de viață.

Cu acest prilej, în perioada 20-26 martie, Biblioteca Ştiinţifică Medicală, Centrul de Informare și Documentare al OMS organizează expoziţia tematică "Oprim tuberculoza în timpul generaţiei noastre" (str. N. Testemițanu, 29, Spitalul Clinic Republican, et. 3).

Vă invităm să vizitaţi Centrul de Informare şi Documentare al OMS pentru a consulta resursele informaţionale oferite de Organizaţia Mondială a Sănătăţii (monografii, ediţii periodice, manuale, rapoarte statistice etc.)

Pentru mai multe informaţii despre Ziua Mondială de luptă împotriva tuberculozei, accesaţi:
http://www.stoptb.org/


Ziua mondială de luptă împotriva cancerului

Ziua mondială de luptă împotriva cancerului La 4 februarie 2013, în întreaga lume va fi marcată Ziua mondială de luptă împotriva cancerului, zi care va fi concentră pe obiectivul 5 din declarația organizației "World Cancer Day": destrămarea concepțiilor greșite și a miturilor despre cancer, sub sloganul "Cancerul - știai că...?"

Cancerul este una dintre cauzele principale de deces în întreaga lume, potrivit OMS, care a estimat că 84 de milioane de oameni vor muri de cancer între 2005 și 2015, cele mai afectate fiind țările în curs de dezvoltare.

Conform datelor Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova, în republică mortalitatea și morbiditatea prin cancer sunt în permanentă creştere. Cel mai frecvent diagnosticat este cancerul colorectal (12,8%), cancerul glandei mamare (11,2%), urmat de cancerul pulmonar (10,2%), cancerul pielii (9,7%), cancerul stomacului (cu 5,8%).

Potrivit datelor Institutului Oncologic, în Republica Moldova rămâne îngrijorătoare situaţia privind morbiditatea prin tumori maligne, deoarece numărul bolnavilor primari de cancer este în creştere în fiecare an. În Republica Moldova cancerul se plasează pe locul 12 în structura maladiilor înregistrate, ocupă locul 2 după numărul deceselor cauzate şi locul 3 după cauzele de invaliditate.

Cu acest prilej în instituţiile medico-sanitare publice din toată republica, vor fi amplificate activităţile de promovare a cunoştinţelor despre factorii de risc şi prevenirea cancerului, vor fi organizate întâlniri cu populaţia şi ţinute lecţii publice, convorbiri, vor fi desfăşurate serate cu întrebări şi răspunsuri cu tematica prevenirii acestei maladii.

La Biblioteca Științifică Medicală, în perioada 01-06 februarie 2013, va fi organizată o expoziţie consacrată Zilei mondiale de luptă împotriva cancerului, la Centrul de Informare și Documentare al OMS (str. N. Testemițanu, 29, Spitalul Clinic Republican, et. 3).

Vă invităm să vizitaţi Centrul de Informare şi Documentare al OMS pentru a consulta resursele informaţionale oferite de Organizaţia Mondială a Sănătăţii (monografii, ediţii periodice, manuale, rapoarte statistice).

Pentru mai multe informaţii despre Ziua mondială de luptă împotriva cancerului, accesaţi:
http://www.who.int/cancer/events/world_cancer_day2012/en/index.html
http://www.worldcancerday.org/


Ziua Internațională de combatere a HIV/SIDA

Ziua Internațională de combatere a HIV/SIDA Începând cu a. 1988, an de an, la 1 decembrie, este marcată Ziua Internațională de combatere a HIV/SIDA. HIV este virusul imunodificenței umane, care atacă și distruge sistemul imunitar al organismului deschizând calea unor infecții oportuniste. SIDA este sindromul imunodeficienței umane dobândite.

Potrivit Raportului UNAIDS, de Ziua Internațională de combatere a HIV/SIDA pentru a. 2012 se notează progrese semnificative în prevenirea și tratamentul HIV/SIDA în ultimii doi ani. Numărul de oameni cu acces la tratamentul de salvare a crescut cu 60%, iar noile cazuri de infectare au scăzut cu jumătate în 25 de țări – dintre care 13 din Africa sub-sahariană. Decesele cauzate de SIDA au scăzut cu 25% începând cu 2005, accesați www.aids.md.

În acest an, Ziua Mondială a luptei pentru combatere a HIV/SIDA va demara cu sloganul "Reducerea până la zero. Zero cazuri noi de infecţii cu HIV. Zero cazuri de discriminare. Zero decese cauzate de SIDA", care semnifică un impuls mai mare pentru persoanele infectate de a se trata și un apel către guverne că e timpul să acționeze. Această zi a devenit un bun prilej de a evidenția importanța toleranței sociale. Este o zi care ne implică pe fiecare dintre noi, este un apel la umanitate, solidaritate și responsabilitate.

Infecția HIV poate fi prevenită prin informare și educare. În scopul promovării unui mod sănătos de viaţă, formării comportamentului fără risc, extinderii activităţilor de prevenire a infecţiei cu HIV, la data de 1 decembrie 2012, Biblioteca Științifică Medicală va organiza expoziția tematică cu genericul "Reducerea până la zero. Zero cazuri noi de infecţii cu HIV. Zero cazuri de discriminare. Zero decese cauzate de SIDA",, la Centrul de Informare și Documentare al OMS (str. N. Testemițanu, 29, Spitalul Clinic Republican, et. 3).

Vă invităm să vizitaţi Centrul de Informare şi Documentare al OMS pentru a consulta resursele informaţionale oferite de Organizaţia Mondială a Sănătăţii (monografii, ediţii periodice, manuale, rapoarte statistice).

Pentru mai multe informaţii despre Ziua Internațională de combatere a HIV/SIDA 2012, accesaţi:
http://www.who.int/mediacentre/events/annual/world_aids_day/en/


Expoziția tematică consacrată Zilei Mondiale a Diabetului

Expoziția tematică consacrată Zilei Mondiale a Diabetului La 14 noiembrie 2012, Biblioteca Științifică Medicală USMF "Nicolae Testemițanu" a organizat o expoziție tematică consacrată Zilei Mondiale a Diabetului, cu genericul "Diabetul: Protejați-ne viitorul". În cadrul evenimentului au fost expuse atât publicații ce reflectă aspecte ale prevenirii și tratării diabetului cât și publicații recent intrate în colecția Bibliotecii Științifice Medicale.

Expoziția s-a bucurat de succes, fiind vizitată de către membrii comunității medicale, cercetători științifici, studenți și rezidenți ai Universității de Stat de Medicină și Farmacie "Nicolae Testemițanu".

Galerie Foto


Ziua Mondială a Diabetului

Ziua Mondială a Diabetului '2012 Ziua Mondială a Diabetului este celebrată în fiece an la 14 noiembrie, la inițiativa Federației Internaționale de Diabet (IDF) și a Organizației Mondiale a Sănătății, fiind marcată la nivel internațional atât de asociațiile membre ale IDF cât și de persoanele afectate de diabet. OMS estimează cazurile de îmbolnăvire în întreaga lume la 240 mln. Potrivit prognozelor, în următorii 20 de ani acest număr va creşte până la 380 de milioane. Conform datelor Ministerului Sănătății, în Republica Moldova diabetul zaharat, ca boala netransmisibilă, continuă să fie o problemă prioritară de sănătate publică, la evidență medicală fiind peste 55023 persoane cu această maladie (vezi http://ms.gov.md).

Cu ocazia Zilei Mondiale a Diabetului, la 14 noiembrie 2012, Biblioteca Ştiinţifică Medicală va organiza expoziţia tematică cu genericul "Diabetul: Protejați-ne viitorul" (holul Spitalului Clinic Republican, str. Nicolae Testemiţanu, 29).

Vă invităm să vizitaţi Centrul de Informare şi Documentare al OMS pentru a consulta resursele informaţionale oferite de Organizaţia Mondială a Sănătăţii (monografii, ediţii periodice, rapoarte statistice, biblioteci electronice, baze de date etc.)

Pentru mai multe informaţii despre Ziua Mondială a Diabetului '2012, accesaţi:
http://www.who.int/topics/diabetes_mellitus/en/.


29 septembrie 2012 – Ziua Mondială a Inimii
O Lume, un Cămin, o Inimă

Ziua Mondială a Inimii La 29 septembrie în întreaga lume este marcată Ziua Mondială a Inimii. În acest an genericul evenimentului - "O lume, un cămin, o inimă" - aminteşte despre responsabilitatea fiecărei naţiuni, familii şi persoane în parte pentru sănătatea inimilor proprii.

Bolile cardiovasculare constituie principala cauză a mortalităţii pe globul pământesc, cauzând anual peste 17,3 milioane de decese. Conform prognozelor Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, până în anul 2030 numărul total de decese din cauza bolilor cardiovasculare va atinge cifra de 23 milioane cazuri anual. Şi în Republica Moldova maladiile cardiovasculare se situează pe primul loc în structura mortalităţii generale a populaţiei, constituind mai mult de 50% din numărul total de decese.

Ziua Mondială a Inimii a fost instituită în anul 2000 de Federaţia Mondială a Inimii, cu scopul de a informa şi a atenţiona populaţia asupra pericolului maladiilor cardiovasculare şi de a promova măsurile de prevenire pentru a reduce riscul îmbolnăvirii. În acest an, lansând genericul "O lume, un cămin, o inimă", Federaţia Mondială a Inimii atrage atenţia asupra prevenirii bolilor cardiovasculare în rândul femeilor şi copiilor deoarece:

  • bolile cardiovasculare sunt considerate de obicei fiind a "persoanelor în vârstă" şi a "bărbaţilor", astfel femeile subestimează riscul îmbolnăvirii, deşi ele constituie jumătate din cele 17,3 milioane de decese anual;
  • copiii sunt mai mult expuşi riscului îmbolnăvirii, deoarece au un control redus asupra mediului şi pot fi limitaţi în alegerea de a duce un mod de viaţă sănătos;
  • femeile, mamele sunt protectoarele căminelor familiale şi deseori de ele depinde sănătatea apropiaţilor.

Pentru menţinerea sănătăţii cardiovasculare Federaţia Mondială a Inimii recomandă:

  • excluderea fumatului (factor de risc care este responsabil de 20% din bolile cardiovasculare);
  • promovarea unei alimentaţii sănătoase (săracă în grăsimi saturate şi sare, bogată în fructe şi legume);
  • încurajarea activităţii fizice (reducerea timpului petrecut în faţa televizorului la maxim 2 ore pe zi şi cel puţin 30 minute de plimbare rapidă zilnic);
  • determinarea periodică a parametrilor vitali cu risc cardiovascular (tensiune arterială, glicemie, colesterol, indice de masă corporală).

Cu ocazia Zilei Mondiale a Inimii 2012, în perioada 27-30 septembrie, Biblioteca Ştiinţifică Medicală va organiza o expoziţie tematică cu titlul "29 septembrie – Ziua Mondială a Inimii" la Centrul de Informare şi Documentare al Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (str. Nicolae Testemiţanu, 29, Spitalul Clinic Republican, et. 3).

Vă invităm să vizitaţi Centrul de Informare şi Documentare al OMS pentru a consulta resurse informaţionale oferite de Organizaţia Mondială a Sănătăţii (monografii, ediţii periodice, rapoarte statistice, biblioteci electronice, baze de date etc.)

Pentru mai multe informaţii despre Ziua Mondială a Inimii 2012 accesaţi:
http://www.who.int/mediacentre/events/annual/world_heart_day/en/index.html
http://www.world-heart-federation.org/


12 mai - Ziua Internaţională a Asistenţilor Medicali

În fiecare an, la 12 mai, în întreaga lume se celebrează Ziua Internaţională a Asistenţilor Medicali.

În anul 1899 Consiliul Internaţional al Asistenţilor Medicali a decretat ziua de naştere a dnei Florence Nightingale, 12 mai - Ziua Internaţională a Asistenţilor Medicali din întreaga lume. Florence Nightingale a fost fondatoarea primei şcoli laice de asistente medicale din lume, a pus bazele nursingului modern, a fost cea care a dat o identitate acestei nobile profesii şi a făcut ca ea să fie respectată de comunitate.

[continuare]

7 aprilie 2012 - Ziua Mondială a Sănătăţii

Ziua Mondială a Sănătăţii '2012 În fiecare an, la 7 aprilie, în întreaga lume se celebrează Ziua Mondială a Sănătăţii – zi în care, în 1948, a fost fondată Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS). Cu această ocazie, anual, Organizaţia Mondială a Sănătăţii propune o temă de dezbatere, considerată o problemă de sănătate publică prioritară la nivel global şi organizează diferite evenimente internaţionale, regionale şi locale.

Tema aleasă de OMS pentru anul 2012 este "Îmbătrânirea şi sănătatea" cu sloganul "Sănătatea bună adaugă VIAŢĂ anilor".

[continuare]