• Pagina de start
• Activităţi CIE
• Arhiva activităţilor CIE
• Biblioteca CIE
• Expoziţii virtuale
• RM & UE
• Link-uri utile

Biblioteca Ştiinţifică Medicală
USMF "Nicolae Testemiţanu"

European Union http://europa.eu/

Centrul de Informare Europeană (CIE) funcţionează în cadrul Bibliotecii Ştiinţifice Medicale. CIE a fost înfiinţat în anul 2008, în baza unui Acord de cooperare între USMF "Nicolae Testemiţanu" şi Comunitatea Europeană, reprezentată de către Comisia Comunităţilor Europene.

Misiunea Centrului de Informare Europeană constă în asigurarea accesului utilizatorilor la informaţiile despre Uniunea Europeană, instituţiile, politicile şi programele comunitare, precum şi promovarea valorilor europene.

Centrul de Informare Europeană pune la dispoziţia beneficiarilor săi o colecţie de documente pe teme europene, elaborate atât de instituţiile comunitare, cât şi de alţi furnizori de publicaţii, pe suport tradiţional, electronic (CD/DVD), precum şi online.

Obiective

 • Organizarea şi dezvoltarea unei colecţii reprezentative de documente pe teme europene;
 • Servirea informaţională şi documentară a utilizatorilor;
 • Promovarea valorilor europene (zile de informare, mese rotunde, dezbateri, concursuri etc).

Servicii

 • Acces la fondul de publicaţii;
 • Servicii de referinţă;
 • Asistenţă informaţională;
 • Consultarea Catalogului electronic;
 • Accesarea resurselor electronice;
 • Expoziţii de publicaţii.

Orar de funcţionare
Luni – Vineri    13:00 – 17:00

Date de contact
Adresa:    Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 165
Tel.:    022-20-51-20
E-mail:    cie.libraryusmf.md


Concurs de eseuri consacrat Zilei Europei

 
Biblioteca Ştiinţifică Medicală USMF "Nicolae Testemiţanu",
Centrul de Informare Europeană în colaborare cu Catedra de Filozofie şi Bioetică
organizează un concurs de eseuri
 
"Vreau să fiu cetățean european"

Stimaţi utilizatori! Vă oferim oportunitatea de a vă demonstra talentul şi imaginaţia, punându-vă în valoare potenţialul creativ. Exprimaţi-vă opinia privind cetăţenia responsabilă, participativă. Expuneţi, detaliaţi şi argumentaţi viziunea proprie faţă de procesul de integrare europeană a Republicii Moldova, propuneţi un proiect imaginar al Republicii Moldova în contextul Uniunii Europene, posibilităţile şi oportunităţile oferite de statutul de cetăţean european.

Vă propunem, la alegere, următoarele subiecte, care pot fi abordate şi valorificate cu ajutorul cunoştinţelor şi imaginaţiei Dumneavoastră:

 • Cetățenia europeană - concept, evoluție, consecințe
 • Cetățenia europeană: drepturi, obligații și oportunități
 • Cetățenia europeană înseamnă cetățenie participativă
 • Eu - viitor cetățean al Uniunii Europene?

Condiţii de redactare şi prezentare a eseurilor:

Eseul trebuie să fie o creaţie proprie, originală (1-3 pagini A4), tehnoredactat în limba română, corect din punct de vedere gramatical, al ortografiei şi punctuaţiei (se acceptă scris de mână citeţ).
Eseurile vor fi prezentate până la data de 8 mai 2013 la Centrul de Informare Europeană BŞM USMF "Nicolae Testemiţanu" sau expediate prin e-mail libraryusmf.md sau prin poşta tradiţională la adresa Biblioteca Ştiinţifică Medicală USMF "Nicolae Testemiţanu", Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt 165, MD-2004 Chişinău.

Atenţie! Vă rugăm să indicaţi numele şi prenumele, facultatea la care studiaţi, nr. grupei şi nr. de telefon la care vă putem contacta.

Criterii de evaluare:

 • Originalitate, creativitate
 • Calitatea argumentelor
 • Claritatea exprimării

Totalizarea rezultatelor concursului se va efectua la 16 mai 2013 în incinta Centrului de Informare Europeană.

Cele mai bune eseuri vor fi premiate şi promovate pe pagina web a Centrului.

Vă dorim multă inspiraţie şi aşteptăm creaţiile Dumneavoastră!