Default Header Image

Formarea continuă

Dezvoltarea profesională continuă a personalului este o prioritate a Bibliotecii Ştiinţifice Medicale, având drept scop dezvoltarea cunoştinţelor şi competenţelor personalului de specialitate, optimizarea calităţii activităţilor realizate şi serviciilor prestate.

Procesul de formare continuă în BȘM se bazează pe următoarele principii:

- asigurarea condiţiilor şi posibilităţilor egale de dezvoltare profesională pentru toți angajații;

- promovarea “învăţării pe parcursul întregii vieţi”;

- conştientizarea de către fiecare angajat a necesităţii actualizării cunoştinţelor şi competenţelor proprii;

- orientarea spre necesităţile de instruire: ajustarea programelor și metodelor de instruire la necesitățile instituționale și particularitățile individuale ale angajatului;

- diversificarea formelor şi metodelor de instruire;

- motivarea formării profesionale continue a personalului: stimularea morală, promovarea în carieră.

 

Oferta educaţională, 2022

Oferta educaţională, 2021

 

 

Sondaj

Integrarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană

PRO (100%)
100%
CONTRA (0%)
0%
Voturi total: 1
Perioadă
-