Default Header Image

Norme de utilizare a resurselor informaționale

Norme de utilizare a resurselor informaţionale la Biblioteca Ştiinţifică Medicală a Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”

1. Condiţii generale de înscriere la Biblioteca Ştiinţifică Medicală

1.1 Utilizatorii Bibliotecii Ştiinţifice Medicale pot fi: studenţi, medici-rezidenţi, studenți-doctoranzi, cadre didactice, cercetători ştiinţifici, medici practicieni, farmacişti, asistenţi medicali, alte categorii de specialişti ai comunităţii medicale din Republica Moldova.

 

1.2 Înregistrarea la Biblioteca Ştiinţifică Medicală se efectuează în baza următoarelor acte:

► studenţii anului I - în baza ordinului de înmatriculare şi prezentare a buletinului de identitate;

► colaboratorii universităţii - în baza legitimaţiei şi prezentarea buletinului de identitate;

► cercetători ştiinţifici, medici practicieni, asistenţi medicali, alte categorii de specialişti ai comunităţii medicale - în baza certificatului eliberat de serviciul personal al instituţiei respective şi prezentarea buletinului de identitate.

 

1.3 Utilizatorii, care nu sunt prevăzuţi în Regulamentul de organizare şi funcţionare al Bibliotecii Ştiinţifice Medicale, pot beneficia de serviciile acesteia, numai în sălile de lectură.

 

2. Condiţii privind împrumutul şi consultarea publicaţiilor

2.1  Biblioteca Ştiinţifică Medicală oferă împrumut de publicaţii, gratis, pentru toţi utilizatorii prevăzuţi în p. 1.1. a prezentelor Norme.

2.2  Împrumutul de publicaţii se efectuează numai la prezentarea actelor de confirmare a identităţii conform prevederilor din p. 1.2. a prezentelor Norme.

2.3  Împrumut de publicaţii nu se efectuează pentru o altă persoană sau la prezentarea unui act de identitate străin.

2.4 Biblioteca Ştiinţifică Medicală pune la dispoziţia utilizatorilor toate genurile de publicaţii pe care le deţine. Nicio categorie de documente nu este limitată pentru consultare.

2.5 Publicaţiile împrumutate vor fi verificate de către utilizator la împrumut. Deteriorarea sub orice formă (pagini ljpsă, decupaj, text subliniat, conţinut schimbat etc.) va fi semnalată pe loc bibliotecarului. În caz contrar, la restituire, bibliotecarul poate înainta utilizatorului pretenţii la starea publicaţiei. Acest fapt atrage după sine răspundere personală pentru publicaţia împrumutată şi sancţionare în funcţie de gravitatea prejudiciului cauzat, inclusiv suspendarea dreptului de a beneficia de alte servicii ale Bibliotecii.

2.6  Împrumut de publicaţii la domiciliu se efectuează în felul următor:

- serviciul împrumut de Literatură Didactică - pentru un semestru, un an de studiu sau durata unui modul;

- serviciul împrumut de Literatură Ştiinţifică - pentru 15 zile, în limita de 5-7 ex.

2.7  Termenul de împrumut al publicaţiilor ştiinţifice pentru cadrele profesoral-didactice, cercetătorii ştiinţifici este de o lună de zile în limita de 10 exemplare.

2.8  Împrumutul se poate prelungi în măsura în care publicaţia respectivă nu este solicitată de un alt utilizator.

2.9  Publicaţiile deţinute de Bibliotecă într-un număr minim de exemplare, publicaţiile de referinţă, publicaţiile din colecţiile personale şi ediţiile periodice pot fi consultate numai în sălile de lectură.

2.10 Împrumutul anumitor publicaţii extrem de costisitoare şi insuficiente pentru asigurarea procesului didactic sau ştiinţific se va efectua doar în sălile de lectură.

 

3. Condiţii privitoare la utilizarea resurselor informaţionale electronice

3.1 Serviciile şi resursele informaţionale ale Bibliotecii Ştiinţifice Medicale vor fi folosite de către utilizatori în mod etic şi responsabil, conform legislaţiei în vigoare.

3.2 Resursele electronice vor fi utilizate numai în scopuri educaţionale, culturale, ştiinţifice.

3.3 Utilizatorii vor accesa informaţia necesară numai în condiţiile respectării regulilor impuse de legea copyright-ului.

3.4 Utilizatorii îşi vor asuma responsabilitate pentru integritatea resurselor hard şi soft puse la dispoziţie.

3.5 Utilizatorii vor respecta caracterul personal al informaţiilor aparţinând celorlalţi utilizatori.

3.6 Utilizatorii vor respecta regulile stabilite de administratorii reţelelor externe.

 

4. Obligaţiunile beneficiarilor

Utilizatorii Bibliotecii Ştiinţifice Medicale sunt obligaţi:

- să respecte Normele de utilizare a colecţiei Bibliotecii;

- să manifeste comportament decent faţă de personalul bibliotecii şi faţă de ceilalţi utilizatori;

- să lase hainele de sezon rece la vestiar, să păstreze liniştea, ordinea şi curăţenia în spaţiile Bibliotecii;

- să deconecteze telefonul mobil.

 

5. Sancţiuni pentru întârzierea restituirii publicațiilor, pierderea sau deteriorarea lor

5.1 Compensarea publicaţiilor pierdute sau deteriorate se efectuează conform ordinului nr. 258-A din 08.06.2006, privind Substituirea publicaţiilor pierdute din colecţia Bibliotecii.

5.2 Despăgubirile cauzate de pierderea sau deteriorarea publicaţiilor vor fi evaluate la preţurile actuale.

5.3 Utilizatorul restanţier la Bibliotecă, nu are dreptul de a împrumuta publicaţii în niciunul dintre serviciile Bibliotecii Ştiinţifice Medicale.

5.4 În cazul nerespectării normelor de utilizare şi în funcţie de gravitatea prejudiciilor cauzate, se suspendă dreptul de utilizare a colecţiei Bibliotecii Ştiinţifice Medicale pentru o perioada de la 1 la 6 luni.

5.5 Publicaţiile primite spre consultare în sălile de lectură pot fi scoase pentru efectuarea copiilor xerox sau alt motiv, numai cu permisiunea bibliotecarului.

5.6 Pentru nerestituirea publicaţiilor împrumutate în sala de lectură în aceeaşi zi se suspendă dreptul de împrumut la bibliotecă pentru o lună.

 

6. Sancţiuni pentru încălcarea normelor de utilizare a resurselor informaţionale electronice

Utilizatorilor care nu respectă Normele de utilizare ale resurselor informaţionale electronice, în funcţie de gravitatea prejudiciilor cauzate, li se suspendă dreptul de utilizare a resurselor informaţionale temporar sau definitiv.

Se interzice:

> utilizarea resurselor informaţionale electronice pentru alt scop decât cel educaţional, cultural, ştiinţific;

> transmiterea parolelor de acces altor persoane;

> instalarea, utilizarea sau distribuirea unor programe care deranjează alţi utilizatori sau deteriorează componentele hardware sau software;

> traficul de informaţii cu caracter obscen, pornografic, jocuri etc;

> tentativa de descoperire si de folosire a parolelor altor utilizatori;

> ştergerea sau alterarea datelor altor utilizatori.

 

 

Director Biblioteca Ştiinţifică Medicală,

Liubovi Kamaeva

Sondaj

Integrarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană

PRO (100%)
100%
CONTRA (0%)
0%
Voturi total: 1
Perioadă
-