biblioteca

Prezentare generală

1Biblioteca Ştiinţifică Medicală (BȘM) a Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova reprezintă un centru modern de informare şi documentare de profil medical și farmaceutic, cu impact direct asupra calității serviciilor educaționale prestate. Asigurarea informaţională a proceselor de instruire, cercetare, formare şi educare continuă a medicilor şi farmaciştilor este preocuparea constantă a Bibliotecii.

Biblioteca Ştiinţifică Medicală deţine un fond de documente de peste 900 de mii de exemplare (cărţi, reviste, teze de doctor, autoreferate, documente electronice ș.a.) în limbile: română, rusă, engleză, franceză, germană ș.a. Biblioteca dispune de trei săli de lectură cu o capacitate totală de 394 de locuri. Anual, Biblioteca Științifică Medicală înregistrează circa 400 de mii de vizite ale utilizatorilor, efectuează peste 580 de mii de împrumuturi de publicaţii pentru un număr de peste 11 mii de utilizatori unici, printre care: studenţi, rezidenţi, cadre didactice, masteranzi, doctoranzi, secundari clinici, medici, asistenţi medicali şi alte categorii de beneficiari.

Biblioteca Ştiinţifică Medicală oferă acces la o gamă largă de produse informaţionale electronice: baze de date, colecţii de cărţi şi reviste electronice, biblioteci virtuale, ghiduri și protocoale clinice, resurse axate pe medicina bazată pe dovezi ș.a. Pentru a facilita accesul utilizatorilor la informația electronică de profil medical şi farmaceutic, în Bibliotecă funcţionează trei centre de informare INFOMEDICA, dotate cu 70 de computere conectate la Internet, Wi-Fi, echipament tehnic performant: imprimante alb-negru și color, scanere, copiatoare, proiector ș.a.

Biblioteca pune la dispoziţia utilizatorilor săi și propriile produse informaţionale, ce pot fi accesate pe site-ul Bibliotecii Ştiinţifice Medicale - http://library.usmf.md: Catalogul on-line al BȘM, ce oferă acces la resursele informaționale din colecțiile Bibliotecii (http://libuniv.md/);

• Catalogul partajat al Consorţiumului bibliotecilor universitare din Republica Moldova, ce asigură accesul la colecţiile acestora prin intermediul platformei PRIMO - un instrument de regăsire a informaţiei în diverse resurse informaţionale dintr-un singur punct de acces, oricare ar fi formatul sau locaţia (http://primo. libuniv.md/);

• Repozitoriul Instituțional (RI) în domeniul ştiinţelor medicale al USMF „Nicolae Testemiţanu” - o arhivă electronică de publicații, în vederea acumulării, stocării, conservării şi diseminării rezultatelor activității științifice. Dezvoltarea RI urmăreşte scopul susținerii procesului de cercetare la USMF „Nicolae Testemițanu”, promovarea rezultatelor cercetărilor în spaţiul virtual global. În prezent, în RI sunt arhivate  18602 articole, materiale ale conferințelor, materiale video (http://repository.usmf.md/).

• Biblioteca Electronică Didactică (http://library.usmf.md), care oferă utilizatorilor posibilitatea de a consulta şi a descărca gratuit versiunea electronică a manualelor şi a materialelor metodice (în format PDF).

Totodată, accesând site-ul Bibliotecii, utilizatorii pot beneficia şi de alte servicii informaţionale, cum ar fi: întreabă bibliotecarul, expoziţii virtuale, împrumut interbibliotecar internaţional ş.a.

Biblioteca Ştiinţifică Medicală exercită și funcţia de bibliotecă depozitară a Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS), având în structura sa Centrul de Informare şi Documentare al OMS, care are drept scop diseminarea informaţiei privind direcţiile de activitate ale acesteia în rândul specialiştilor din domeniile: medicină, farmacie, sănătate publică.

În cadrul BȘM funcționează Centrul de Informare Europeană (CIE), creat în baza unui Acord de colaborare dintre USMF „Nicolae Testemiţanu” şi Delegaţia Uniunii Europene în Moldova, cu scopul de a promova valorile europene şi de a asigura accesul utilizatorilor la informaţii privind istoricul, instituţiile, valorile, politicile şi programele Uniunii Europene. CIE pune la dispoziţia celor interesaţi diverse publicaţii (cărţi, broşuri, ediţii periodice) şi resurse electronice pe subiecte europene.

Biblioteca Ştiinţifică Medicală deține colecții valoroase de carte rară şi veche. Colecţia ce a aparţinut medicului german Richard Koch cuprinde 2628 de volume de medicină, biologie, fiziologie, istorie ș.a., dintre care 150 de exemplare sunt cărţi deosebit de rare, datate din sec. XVI-XVIII, opere ale adevăratelor somităţi în medicină: Hippocrates, Ibn-Sina, Galenus, Paracelsus, Caelius ş.a. Cele 66 de volume din opera lui Voltaire, editate în timpul vieții autorului, dau o semnificaţie aparte colecţiei. De asemenea, în fondul Bibliotecii se păstrează colecţiile personale de carte veche şi rară ale mai multor personalități notorii: V. Kossakovski, A. Koţovski, A. Molohov, N. Burdilă, D. Gherman, B. Perlin, V. Covaliu, D. Şcerbatiuc.

Totodată, Biblioteca menține relații de parteneriat cu 12 biblioteci medicale din statul Carolina de Nord, SUA, beneficiind de un suport informaţional şi documentar considerabil în domeniul medicinei şi farmaciei. Partenerii americani au donat Bibliotecii mii de cărţi şi reviste medicale în limba engleză, contribuind, astfel, la asigurarea informațională a proceselor de instruire, cercetare şi practică medicală. Graţie acestui parteneriat, utilizatorii Bibliotecii Ştiinţifice Medicale au acces la articole științifice prin transferul electronic de documente, realizat prin intermediul platformei DOCLINE.

Biblioteca Științifică Medicală a USMF „Nicolae Testemițanu” colaborează cu Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova, în scopul promovării potențialului ştiinţific al Universității și a rolului proprietății intelectuale în dezvoltarea țării noastre.

Formarea culturii informaţiei utilizatorilor este un obiectiv prioritar în activitatea Bibliotecii Ştiinţifice Medicale. Pregătirea viitorilor specialişti în medicină privind utilizarea eficientă a informaţiei, orientarea în sistemele informaţionale (locale, naţionale, globale), în fluxul informaţional modern se realizează prin predarea cursului Bazele culturii informației, destinat studenţilor anului I.

 

Sondaj

Integrarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană

PRO (100%)
100%
CONTRA (0%)
0%
Voturi total: 1
Perioadă
-