FAQ

FAQ

Ce semnifică ISBN, ISSN?

ISBN – numărul internaţional standard al cărţii care identifică unic un titlu/ediţie a unei cărţi. Este întotdeauna format din 13 cifre grupate în 5 segmente de lungimi variabile, separate prin cratimă.

De ex.: Crivceanschii, Lev D. Urgențe medicale: ghid practic/ L.D. Crivceanschii. - Ed. 4 rev.și compl. - Chișinău, 2011. - 960 p.: il. - ISBN 978-9975-62-288-2

ISSN - numărul internaţional standard al revistelor. Codul ISSN permite identificarea unică, la nivel internaţional, a titlului unei publicaţii seriale. Este un cod numeric format din două grupe a câte 4 cifre, separate prin cratimă.
De ex.: Nacu V. Metodele biologice de stimulare a procesului reparator osos. În: Curierul medical. - 2009.- nr. 3 (309).- P. 37-45.- ISSN 1875-0666

Ce este indicele CZU?

 Indicele CZU - Indicele de Clasificare Zecimală Universală este un cod numeric care este atribuit unui anumit document în rezultatul clasificării acestuia după o anumită schemă (Clasificarea Zecimală Universală). Indicele CZU este necesar pentru aranjarea şi regăsirea documentelor la raft, dar şi pentru regăsirea lor în catalogul sistematic al Bibliotecii.

Pot accesa la domiciliu bazele de date de profil medical la care Biblioteca oferă acces?

Bazele de date de profil medical şi farmaceutic pot fi accesate la:

 • Centrul de Informare INFOMEDICA nr. 1 (Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 165);
 • Centrul de Informare INFOMEDICA nr. 2 (Str. Malina Mică, 66);
 • Centrul de Informare INFOMEDICA nr. 3 (Str. Nicolae Testemiţanu, 29),

unde utilizatorii pot obţine datele necesare pentru acces (nume utilizator şi parolă).

Cum procedez dacă am pierdut o carte împrumutată de la Bibliotecă?

În cazul pierderii unui document împrumutat de la Bibliotecă, utilizatorul trebuie să anunţe bibliotecarul din secţia respectivă. Dacă publicaţia pierdută se mai găseşte în librării, edituri, anticariate, poate fi adus un exemplar identic cu cel pierdut. Compensarea publicaţiilor pierdute se efectuează conform Ordinului nr. 258-A din 08.06.2006 "Despre substituirea publicaţiilor pierdute din colecţiile Bibliotecii".

Ce este Biblioteca Electronică Didactică?

În scopul facilitării accesului la publicaţiile didactice, Biblioteca Ştiinţifică Medicală a constituit şi dezvoltă sistematic Biblioteca Electronică Didactică (BED) pe site-ul Bibliotecii elist.php.

BED oferă posibilitatea de a consulta şi a descărca gratis versiunile electronice ale manualelor şi ale materialelor metodice, editate de cadrele didactice ale USMF „Nicolae Testemiţanu" şi recomandate pentru procesul de studii, dar deţinute în colecţiile Bibliotecii într-un număr limitat de exemplare pentru împrumut la domiciliu.

Cum pot beneficia de serviciul împrumut interbibliotecar internaţional?

Dacă aveţi nevoie de un articol publicat într-o revistă medicală străină, dar care nu poate fi găsit în Internet şi în bazele de date la care BŞM oferă acces, atunci puteţi apela la serviciul împrumut interbibliotecar internaţional. Pentru aceasta trebuie să cunoaşteţi datele bibliografice ale documentului necesar şi să completaţi on-line, direct pe site-ul Bibliotecii Imprumut_Interbibliotecar.php, o cerere de împrumut interbibliotecar internaţional.

Ce înseamnă împrumut interbibliotecar internaţional?

Împrumut interbibliotecar internaţional este un serviciu prin intermediul căruia Biblioteca Ştiinţifică Medicală pune la dispoziţia utilizatorilor copiile digitale ale articolelor full-text în limba engleză (publicate în revistele medicale străine). Acest serviciu a fost lansat graţie proiectului de parteneriat "North Carolina-Moldova Medical Libraries Partnership".

Unde pot împrumuta publicaţii la domiciliu?

Împrumutul publicaţiilor la domiciliu se efectuează în secţiile:

 • Împrumut Publicaţii Didactice (Blocul didactic nr. 2, str. Malina Mică, 66).
  Studenţii şi rezidenţii pot împrumuta seturi de manuale, conform programului de studii, pentru un semestru, un an de studiu sau pe durata unui modul.
 • Împrumut Publicaţii Ştiinţifice (Spitalul Clinic Republican, et. 3, str. Nicolae Testemiţanu, 29). Studenţii, rezidenţii şi cadrele didactice pot împrumuta la domiciliu publicaţii ştiinţifice şi didactice, în limita de 5-7 exemplare, pentru o perioadă de max. 15 zile.
Ce reprezintă catalogul electronic al Bibliotecii?

Catalogul electronic (OPAC) al Bibliotecii este o bază de date care conţine informaţii bibliografice privind documentele existente în colecţiile Bibliotecii. Catalogul electronic al Bibliotecii permite căutarea documentelor după mai multe criterii: autor, titlu, subiecte, cuvinte-cheie, editură, anul de apariţie, ISBN, ISSN etc.

Unde pot găsi informaţii cu privire la existenţa unui document în colecţiile Bibliotecii Ştiinţifice Medicale?

Informaţii bibliografice privind colecţiile Bibliotecii (cărţi, reviste, documente electronice), precum şi localizarea acestora, pot fi găsite în catalogul electronic şi în cataloagele tradiţionale – alfabetic, sistematic şi pe subiecte.

Cataloagele tradiţionale pot fi consultate în Sala de Lectură nr. 3 (Spitalul Clinic Republican, et.3).
Catalogul electronic al Bibliotecii Ştiinţifice Medicale (OPAC) poate fi consultat on-line la adresa: WebOpac/index.html şi la punctele de acces OPAC, puse la dispoziţia utilizatorilor în Sălile de Lectură nr. 1, nr. 2 şi nr. 3 şi la Centrele de Informare INFOMEDICA nr. 1, nr. 2 şi nr. 3.
Înregistrarea bibliografică a unui document cuprinde următoarele informaţii: titlul, autorii, locul, editura şi anul publicării, indicele CZU, numărul de exemplare, localizarea etc.

 

Ce acte sunt necesare pentru înregistrarea la Biblioteca Ştiinţifică Medicală?

Înregistrarea la Biblioteca Ştiinţifică Medicală se efectuează în baza următoarelor acte:

 • Studenţii anului I – ordinul de înmatriculare şi buletinul de identitate;
 • Personalul USMF "Nicolae Testemiţanu" – legitimaţia de serviciu şi buletinul de identitate;
 • Cercetători ştiinţifici, medici practicieni, farmacişti, asistenţi medicali şi alte categorii de specialişti ai comunităţii medicale - legitimaţia de serviciu şi buletinul de identitate;
 • Utilizatori externi – buletinul de identitate.

Sondaj

Integrarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană

PRO (100%)
100%
CONTRA (0%)
0%
Voturi total: 1
Perioadă
-