Default Header Image

ROJNOVEANU, Gh., GHIDIRIM, Gh., REVENCU, S. [et al.] Boli chirurgicale : note de curs pentru studenții an. IV, Facultatea Medicină

boli chirurgicale
ROJNOVEANU, Gh., GHIDIRIM, Gh., REVENCU, S. [et al.] Boli chirurgicale : note de curs pentru studenții an. IV, Facultatea Medicină
Publication date
2018
Pagination
278 p.
Language

Sondaj

Considerați că BȘM trebuie să asigure accesul la raft pentru utilizatori?

Alegeri
Perioadă
-