Intrari noi BED

Intrări noi în Biblioteca Electronică Didactică

Publicat: 08.11.2020

Farmacologie şi farmacie clinică

 1. Cerneţchi, Olga. Farmaco- şi fitoterapia în ginecologie : Curs de prelegeri / O. Cerneţchi, V. Gonciar, V. Cazacu ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Catedra obstetrică şi ginecologie, Catedra farmacologie şi farmacie clinică. - Chişinău : Tipografia Centrală, 2013. – 224 p.
 2. Gonciar V., Obrijanu D., Nistreanu A.  Elemente de fitofarmacologie.- Chişinău: S.n., 2012 (Î.S. FEP  „Tipografia Centrală”). - 248 p.
 3. Gonciar, Veaceslav. Farmacotoxicologie / V. Gonciar, V. Cazacu, E. Cheptea ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". - Chişinău : Medicina, 2008. – 264 p.
 4. Gonciar, Veaceslav. Recomandări metodice pentru lucrări practice la farmaco- şi fitoterapie : (Facultatea de Farmacie) / V. Gonciar, C. Scutari, E. Bodrug ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Catedra de farmacologie şi farmacie clinică. - Chişinău : Medicina, 2019 – 67 p.
 5. Farmacologie / Veaceslav Gonciar, Mihai Nechifor, Eduard Cheptea, Corina Scutari ; IP Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". - Chişinău, 2015. – 579 p.
 6. Farmacologie / Veaceslav Gonciar, Corina Scutari, Ivan Cekmar, N. Gorceakova  ; IP Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". - Chişinău : Medicina, 2013. – 543 p.
 7. Indicaţii metodice pentru lucrări de laborator la Farmacotoxicologie (Facultatea Farmacie) / V. Gonciar, Ed. Cheptea, V. Cazacu, ... ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Catedra Farmacologie. - Chişinău : Medicina, 2006. – 35 p.
 8. Indicaţii metodice pentru lucrări practice la farmacia clinică / V. Gonciar, C. Scutari, V. Cazacu [et al.] ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Facultatea Farmacie, Catedra farmacologie şi farmacie clinică. - Chişinău : Medicina, 2017.  - 125 p.
 9. Indicaţii metodice pentru lucrări practice la farmacologie (facultatea Sănătate publică) / V. Gonciar, Ed. Cheptea, C. Scutari, V. Cazacu, L. Anghel, R. Peredelcu; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Facultatea Sănătate publică, Catedra Farmacologie și farmacie clinică. - Chişinău : Medicina, 2011. – 58 p.
 10. Indicaţii metodice pentru lucrări practice la farmacologie (facultatea Stomatologie) / V. Gonciar, Ed. Cheptea, C. Scutari, V. Cazacu, L. Anghel; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Facultatea Stomatologie, Catedra Farmacologie și farmacie clinică. - Chişinău : Medicina, 2011. – 84 p.
 11. Medicaţia afecţiunilor specifice şi nespecifice / V. Gonciar, S. Scutari, E. Bodrug [et al.] ; sub redacţia: V. Gonciar, C. Scutari ; IP Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". - Chişinău : [s. n.], 2015. – 222 p.
 12. Medicaţia afecţiunilor specifice şi nespecifice: recomandări metodice pentru lucrări practice la cursul opţional / V. Gonciar, C. Scutari, V. Cazacu [et al.] ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Facultatea de Farmacie, Catedra de Farmacologie şi Farmacie Clinica. - Chişinău : Medicina, 2015. – 54 p.
 13. Methodical indications for practical work in Pharmacology : (Fac. of Stomatology) / V. Gonciar, Ed. Keptya, C. Scutari, ... ; State University of Medicine and Pharmacy "Nicolae Testemitanu", Pharmacology and Clinical Pharmacy Department. - Chişinău : Medicina, 2011. – 83 p.
 14.  Practical prescribing  / N. Sava, S. Melnic, C. Scutari, V. Cazacu ; State University of Medicine and Pharmacy "Nicolae Testemitanu", Pharmacology and Clinical Pharmacy Department. - Chişinău : Medicina, 2004. – 104 p.
 15. Общая рецептура : (учебник) / В. И. Гончар, И. С. Чекман, Э. Б. Кептя, ... ; Государственный Университет Медицины и Фармации им. Николая Тестемицану. - Chişinău : Tipografia Centrală, 2008. – 162 p.

 

 

Fiziopatologie şi fiziopatologie clinică

 

 1. Fiziopatologie medicală : culegere de probleme situaţionale / sub red. V. Lutan ; alcăt : V. Lutan, E. Borş, P. Cazacu, ... ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". - Chişinău : Medicina, 2005. – 197 p.
 2. Patologie  Curs teoretic A. Visnevschi, S. Todiras. Sub redacţia V. Lutan, 2005. – 165 p.

 

Reabilitare medicală, medicină fizică şi terapie manual

 1. Agapii, Eugen. Recuperarea controlului postural la persoanele după accident vascular cerebral în baza programei de kinetoterapie cu efecte de transfer funcţional / E. Agapii, S. Danail, O. Pascal. - Chişinău : Editura USEFS, 2010. – 120 p.
 2. Pascal, Oleg. Tulburarile posturale la bolnavii cu accident vascular cerebral / O. Pascal ; Ministerul Sanatatii al Republicii Moldova ; IMPS Institutul de Neurologie si Neurochirurgie. - Chisinau : Tipografia Academiei de Stiinte a Moldovei, 2008. – 135 p.
 3. Pleşca, Svetlana. Manifestările neurologice în osteocondropatia vertebrală juvenilă (Maladia Scheuermann) / S. Pleşca, M. Sangheli, D. Gherman. - Chişinău : Sibis Grafica, 2011. – 122 p.
 4. Saulea, Aurel. Notiţe de kinetoterapie : (sistemul cardiovascular, sistemul respirator) / A. Saulea, V. Ciupac. - Chişinău, 2002. – 63 p.
 5. Tăbîrţă, Alisa. Ghid practic în reabilitarea funcţională a pacienţilor după amputarea membrului inferior / Tăbîrţă Alisa, Pascal Oleg ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Catedra Reabilitare medicală, medicină fizică şi terapie manuală. - Chişinău : [s. n.], 2016. – 80 p.: il.

 

 

Departamentul Medicină Internă: Disciplina Sinteze clinice

 1. Ambros, Filip. Examenul clinic şi argumentarea diagnosticului : ghid pentru studenţi şi rezidenţi / F. Ambros, S. Matcovschi ; Instituţia Publică Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". - Chişinău : Medicina, 2013. - 144 p. il.
 2. Butorov, Serghei. Bolile aparatului respirator : (etiologia, patogenia, clinica, tratament) : elaborare metodică / Serghei Butorov, Cornelia Talmaci, Veaceslav Goncear ; IP Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie ”Nicolae Testemițanu”. - Chişinău : [s. n.], 2015. – 149 p.
 3. Draguţa, Nelea. Febra de origine nedeterminată : (diagnostic) / N. Drăguţă ; Universitatea de Stat de Medicina si Farmacie "Nicolae Testemitanu", Catedra de medicină Internă nr. 5. - Chişinău : Medicina, 2004. – 147 p.
 4. Draguţa, Nelea. Sindromul articular : fiziopatologie, diagnostic, tratament : ghid metodic / N. Drăguţă ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". - Chişinău : Evrica, 2001. – 136 p.
 5. Dumitraş, Tatiana. Procalcitonina: Elaborare metodică / Tatiana Dumitraş, Cornelia Guţu-Bahov, Sergiu Matcovschi, Grigore Dumitraş, Anatolie Cotelnic; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". – Chişinău: S. n., 2017 (Tipogr. USMF). –  85 p.
 6. Dumitraş, Tatiana. Tusea cronică : elaborare metodică / T. Dumitraş, S. Matcovschi, T. Cotov ; IP Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". - Chişinău, 2015. – 56 p.
 7. Gonciar, Veaceslav. Farmaco- și fitoterapia bolilor sistemului respirator / Veaceslav Gonciar, Corina Scutari, Sergiu Matcovschi; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". - Ch.: CEP Medicina, 2006. - 120 p.
 8. Matcovschi, Sergiu V.. Explorările funcţionale ale sistemului respirator : elaborare metodică / S. Matcovschi, E. Ţernă ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Catedra de medicină Internă nr. 5. - Chişinău, 2003. – 30 p.
 9. Matcovschi, Sergiu C. Intoxicaţia cu plumb (saturnismul) şi derivaţii lui : elaborare metodică / S. Matcovschi, C. Talmaci ; Instituţia Publică Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Departamentul Medicină internă. - Chişinău, 2013. - 37 p. il.
 10. Matcovschi, Sergiu. O filă pierdută din preistoria Universității de Stat de Medicină și Farmacie “Nicolae Testemițanu”: (Institutul de Medicină din Kislovodsk) / Sergiu Matcovschi. – Chișinău: S. n., 2017 (Tipogr. “Bons Offices”). – 44 p.: fot.
 11. Matcovschi, Sergiu C.. Pneumoconiozele (silicoza şi azbestoza) : elaborare metodica / S. Matcovschi, E. Ţernă ; Instituţia Publică Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Departamentul Medicină internă. - Chişinău, 2013. - 29 p. il.
 12. Noţiuni de reabilitare pulmonară / S. Matcovschi, A. Botezatu, T. Dumitraş, I. Nikolenko ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Departamentul Medicină Internă, Clinica Medicală nr. 1. - Chişinău, 2011. - 50 p. il.
 13. Talmaci, Cornelia. Afectarea pulmonară în diabetul zaharat : elaborare metodică / C. Talmaci, S. Matcovschi ; Instituţia Publică Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Departamentul Medicină internă. - Chişinău, 2013. – 48 p.
 14. Ţernă, Eudochia. Bronhopneumopatia obstructivă cronică : elaborare metodică / E. Ţernă, S. Matcovschi ; Instituţia Publică Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Departamentul Medicină internă. - Chişinău, 2013. – 36 p.
 15. Caproş, Natalia. Coronary artery disease environmental and genetic factors / N. Caproş. - Chişinău, 2012. – 240 p.
 16. Clinical examination and a case history taking : pocket guide / F. Ambros, S. Matcovschi, N. Caproş, T. Dumitraş ; "Nicolae Testemitanu" State University of Medicine and Pharmacy, Department of Internal Medicine No 5. - Chişinău : Medicina, 2005. – 72 p.
 17. Differential diagnosis in internal medicine / Caproș Natalia, Dumitraș Tatiana, Nichita Svetlana, [et al.]; "Nicolae Testemitanu" State University of Medicine and Pharmacy, Department of Internal Medicine. -  Chișinău, 2019. - 447 p. fig., tab.
 18. Nikolenko, Ion. Pulmonary function testing and chest imaging : (illustrated guide) / I. Nikolenko, T. Dumitraş ; State Medical and Pharmaceutical University "Nicolae Testemitanu", Department of Internal Medicine, Medical Clinic nr. 1. - Chişinău, 2011. - 54 p. il..
 19. Vlasov, Lilia. Abnormalities of renal function in chronic liver diseases / Lilia Vlasov, Eudochia Ţerna ; "Nicolae Testemitanu" State University of Medicine and Pharmacy, Department of Internal Medicine, Discipline of Internal Medicine - Clinical synthesis. - Chişinău : [s. n.], 2016. - 61 p. ill..
 20. Vlasov, Lilia. Innovative approaches in pathophysiology and management of hepatorenal syndrome / Lilia Vlasov ; "Nicolae Testemitanu" State University of Medicine and Pharmacy, Department of Internal Medicine. - Chisinau, 2015. - 75 p. ill.

 

Departamentul Medicină Internă: Disciplina Cardiologie

 1. Abraş, Marcel. Metode de investigaţii invazive şi noninvazive în cardiologie : Elaborare metodică / Marcel Abraş, Elena Samohvalov, Livi Grib ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Departamentul Medicină internă, Clinica medicală nr. 3, Disciplina Cardiologie. - Chişinău : Medicina, 2017. – 116 p.
 2. Cerneţchi, Olga. Sarcina asociată bolilor cardiovasculare / O. Cerneţchi, M. Ştemberg, L. Grib ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". - Chişinău : Medicina, 2012. – 104 p.
 3. Grejdieru, Alexandra. Endocardita infecţioasă : elab. metodică / A. Grejdieru, L. Grib, M. Mazur ; IP Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Departamentul Medicina Internă. - Chişinău : Medicina, 2014. – 71 p.
 4. Grib, Livi. Sindromul metabolic : consideraţii patogenetice, clinice şi diagnostice : monografie / L. Grib ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". - Chişinău, 2010. – 166 p.
 5. Mazur, Minodora. Lupusul eritematos sistemic : ghid esenţial / M. Mazur, [colectivul de autori: M. Mazur, N. Revenco, O. Cerneţchi et al.] ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". - Chişinău : Prut Internaţional, 2011. – 240 p. : il.
 6. Măsurile de profilaxie a osteoartrozei : (recomandare metodică) / E. Ciobanu, Gh. Ostrofeţ, M. Mazur, L. Mazur-Nicorici ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Catedrele igienă generală, medicină internă nr.3, cardiologie. - Chişinău : Medicina, 2012. – 25 p.
 7. Revenco, Valeriu. Insuficienţa cardiacă : recomandare metodică / V. Revenco, G. Mihalache, A. Stolear ; Instituţia Publică Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Catedra Cardiologie, Fac. Rezidenţiat şi Secundariat Clinic. - Chişinău, 2014. – 158 p.
 8. Revenco, Valeriu. Rolul inhibitorilor enzimei de conversie a angiotensinei în tratamentul bolilor cardiovasculare : recomandare metodică / V. Revenco, R. Grăjdieru ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Catedra Cardiologie. - Chişinău : Medicina, 2005. – 30 p.
 9. Revenco, Valeriu. Tratamentul fibrilaţiei atriale : recomandare metodică / V. Revenco, R. Grăjdieru ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Catedra Cardiologie. - Chişinău : Medicina, 2005. – 27 p.
 10. Semnificaţia factorilor de risc în bolile cardiovasculare : elaborare metodică / Elena Samohvalov, Livi Grib, Alexandra Grejdieru, Viorica Ochişor ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Departamentul Medicină Internă ; Clinica medicală № 3, Disciplina Cardiologie. - Chişinău : [s. n.], 2017. – 139 p.
 11. Tcaciuc, Angela. Hipertensiunea arterială : (etiopatogenie, diagnostic şi tratament) / Angela Tcaciuc, Livi Grib ; Instituţia Publică Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". - Chişinău : [s. n.], 2017. – 62 p.
 12. Tcaciuc, Angela. Tratamentul hipertensiunii arteriale în situaţii speciale şi în urgenţe hipertensive : Elaborare metodică pentru studenţi / Angela Tcaciuc ; Instituţia Publică Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". - Chişinău : [s. n.], 2017. – 39 p.
 13. Vetrilă, Snejana. Sindromul coronarian acut fără supradenivelarea segmentului ST : Elaborare metodică / Snejana Vetrilă, Livi Grib ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Departamentul Medicină Internă, Disciplina Cardiologie. - Chişinău : Medicina, 2018. – 36 p.
 14. Endocardite infectieuse : syllabus pour etudiants, residents, doctorants et medecins specialistes / A. Grejdieru, L. Grib, M. Mazur [et al.] ; IP Universite d'Etat de Medecine et Pharmacie "Nicolae Testemitanu". - Chisinau : Medicina, 2014. – 71 p.
 15. Infective endocarditis / A. Grejdieru, L. Mazur-Nicorici, L. Grib [et al.] ; State University of Medicine and Pharmacy "Nicolae Testemitanu", Department of Internal Medicine, Discipline : Cardiology, Medical Clinic №3. - Chisinau : Medicina, 2014. – 71 p.
 16. Samohvalov, Elena. Significance of the risk factors in cardiovascular disease : Methodological guide / Elena Samohvalov, Marcel Abraş, Livi Grib ; "Nicolae Testemiţanu" State University of Medicine and Pharmacy, Department of Internal Medicine ; Medical Clinics Nr. 3, Discipline: Cardiology. - Chişinău : Medicina, 2018. – 94 p.

 

Medicina militară şi a calamităţilor

 1. Dumitraş, Vasile. Bazele organizării aprovizionării trupelor cu materiale medicale în timp de campanile (compendiu pentru uz intern) / V. Dumitraş, I. Dediu, D. Grigorean ; IP Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Catedra Medicină militară şi extremală. - Chişinău : Medicina, 2016. – 111 p.
 2. Dumitraş, Vasile. Bazele protecţiei medicale de arma chimică : elaborare metodică / V. Dumitraş, N. Cîrstea, D. Cebotar ; IP Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Catedra Medicină militară şi extremală. - Chişinău : Medicina, 2013. – 40 p.
 3. Основы организации медицинского обеспечения пострадавших при катастрофах и чрезвычайных ситуациях (учебное пособие) /  Думитраш, В. ИДедю, И. ДКырстя, ...; Государственный университет медицины и фармации им. Николая Тестемицану. - Кишинев : Medicina, 2016. – 213 p.

 

 

Departamentul Pediatrie

 1. Alergiile alimentare la copii : profilaxie, diagnostic, tratament : indicaţii metodice pentru medici rezidenţi / F. Cenuşa, A. Stamati, M. Rudi, P. Martalog ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Catedra Pediatrie. - Chişinău : Medicina, 2012. – 64 p.
 2. Anemia fierodeficitară la copii : indicaţie metodică / G. Eşanu, M. Vicol, A. Rotari [et al.] ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Departamentul Pediatrie. - Chişinău : Medicina, 2013. – 42 p.
 3. Astmul bronşic la copii : indicaţii metodice / F. Cenusa, M. Rudi, A. Guragata [et al.] ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Catedra Pediatrie nr.1 FR şi SC. - Chişinău : Medicina, 2011. – 35 p.
 4. Dermatita atopică la copii : indicaţii metodice / F. Cenuşa, T. Gorelco, T. Culeşin, P. Martalog ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Catedra Pediatrie nr.1 FR si SC. - Chişinău : Medicina, 2010. – 27 p.
 5. Holban, Ala. Sistemul cardiovascular la copii: particularităţi morfo-fiziologice, semiologie şi metode de examinare : (recomandare metodică) / A. Holban, N. Revenco, L. Romanciuc ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". - Chişinău : Medicina, 2009. – 42 p.
 6. Infecţia urinară la vârsta de sugar : particularităţi clinice, diagnostice şi tratament : (material didactic) / Ninel Revenco, Svetlana Benis, Angela Ciuntu [et al.] ; IP Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". - Chişinău, 2014. – 30 p.
 7. Raba, Tatiana. Afecţiunile sistemului biliar la copii : indicaţii metodice pentru studenţi, medici rezidenţi, cursanţi / T. Raba ; Instituţia Publică Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". - Chişinău : Medicina, 2014. – 44 p.
 8. Raba, Tatiana. Hepatita cronică virală B, C, D la copii : indicaţii metodice pentru studenţi, medici rezidenţi, cursanţi / T. Raba ; IP Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". - Chişinău : Medicina, 2014. – 32 p.
 9. Stamati, Adela. Beta-blocantele în cardiologia pediatrică / Adela Stamati ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". - Chişinău : Medicina, 2019. – 131 p.
 10. Stasii, Ecaterina. Dezvoltarea fizică a copiilor : metode de evaluare la diferite vârste : (ghid practic) / E. Stasii, A. Holban ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". - Chişinău : Medicina, 2003. – 78 p.
 11. Şciuca, Svetlana. Esenţialul în imunologia copilului / S. Şciuca ; colab.: O. Turcu, L. Neamţu ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". - Chişinău : Tipografia Centrală, 2009. – 320 p.

 

 

 

Odontologie, paradontologie și patologie orală

    1. Николайчук, Валентина В.Развитие и прорезывание зубов / В. В. Николайчук, А. Б. Терехов, К. И. Нэстасе ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Fac. Stomatologie, Catedra Stomatologie Terapeutică. - Chişinău : Vector, 2009. – 36 p.

 

 

 

bed

Preluarea informației de pe site-ul USMF „Nicolae Testemițanu” poate fi efectuată doar cu indicarea obligatorie a sursei și a linkului direct accesat pe www.usmf.md.

Urmăriți-ne

Comentarii

Sondaj

Considerați că BȘM trebuie să asigure accesul la raft pentru utilizatori?

Alegeri
Perioadă
-