biblioteca

Prezentare generală

bibl.5Biblioteca Științifică Medicală (BȘM) a Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica  Moldova reprezintă un centru modern de informare și documentare de profil medical și farmaceutic cu impact direct asupra calității serviciilor educaționale prestate. Asigurarea informațională a proceselor de instruire, cercetare, formare și educare continuă a medicilor și farmaciștilor este preocuparea constantă a Bibliotecii.

Biblioteca Științifică Medicală deține un fond de documente de circa 900 de mii de exemplare (cărți, reviste, teze de doctor, autoreferate, documente electronice ș.a.), în limbile: română, rusă, engleză, franceză, germană ș.a.

Biblioteca Științifică Medicală oferă acces la o gamă largă de produse informaționale electronice: baze de date, colecții de cărți și reviste electronice, biblioteci virtuale, ghiduri și protocoale clinice, resurse axate pe medicina bazată pe dovezi ș.a. Pentru a facilita accesul utilizatorilor la informația electronică de profil medical și farmaceutic, în Bibliotecă funcționează trei centre de informare INFOMEDICA, dotate cu 70 de computere conectate la Internet, Wi-Fi, echipament tehnic performant: imprimante alb-negru și color, scanere, copiatoare, proiector ș.a. Biblioteca pune la dispoziția utilizatorilor săi și propriile produse informaționale, care pot fi accesate pe site-ul Bibliotecii Științifice Medicale - Catalogul on-line al BȘM, care oferă acces la resursele informaționale din colecțiile Bibliotecii. Catalogul partajat al Consorțiumului bibliotecilor universitare din  Republica Moldova, care asigură accesul la colecțiile acestora prin intermediul platformei PRIMO - un instrument de regăsire a informației în diverse resurse informaționaționale dintr-un singur punct de acces, indiferent de format sau locație, Repozitoriul Instituțional (RM) în domeniul științelor medicale al USMF „Nicolae Testemițanu” - o arhivă electro nică de publicații, în vederea acumulării, stocării, conservării și diseminării rezultatelor activității științifice. Dezvoltarea RI urmărește scopul susținerii procesului de cercetare la USMF „Nicolae Testemițanu”, promovarea rezultatelor cercetărilor în spațiul virtual global. În prezent, în RI sunt arhivate peste 4450 de articole.

bib 3Biblioteca Electronică Didactică , care oferă utilizatorilor posibilitatea de a consulta și a descărca gratuit versiunea electronică a manualelor și a materialelor metodice (în format PDF). Totodată, accesând site-ul Bibliotecii, utilizatorii pot beneficia și de alte servicii informaționale, cum ar fi: întreabă bibliotecarul, expoziții virtuale, împrumut interbibliotecar internațional ș.a. Biblioteca Științifică Medicală exercită și funcția de bibliotecă depozitară a Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), având în structura sa Centrul de Informare și Documentare al OMS, care are drept scop diseminarea informației privind direcțiile de activitate ale acesteia în rândul specialiștilor din domeniile: medicină, farmacie, sănătate publică. În cadrul BȘM funcționează Centrul de Informare Europeană (CIE), creat în baza unui acord de colaborare dintre USMF „Nicolae Testemițanu” și Delegația Uniunii Europene în Moldova, cu scopul de a promova valorile europene și de a asigura accesul utilizatorilor la informații privind istoricul, instituțiile, valorile, politicile și programele Uniunii Europene. CIE pune la dispoziția celor interesați diverse publicații (cărți, broșuri, ediții periodice) și resurse electronice pe subiecte europene. Biblioteca Științifică Medicală deține colecții valoroase de carte rară și veche. Colecția care a aparținut medicului german Richard Koch cuprinde 2628 de volume de medicină, biologie, fiziologie, istorie ș.a., dintre care 150 de exemplare sunt cărți deosebit de rare, datate din sec. XVI-XVIII, opere ale adevăratelor somități în medicină: Hippocrates, Ibn-Sina,  Galenus, Paracelsus, Caelius ș.a. Cele 66 de volume din opera lui Voltaire, editate în timpul vieții autorului dau o semnificație aparte colecției. De asemenea, în fondul Bibliotecii se păstrează colecțiile personale de carte veche și rară ale mai multor personalități notorii: V. Kossakovski,  A. Koțovski, A. Molohov, N. Burdilă, D. Gherman, B.Perlin, V. Covaliu, D. Șcerbatiuc.

Biblioteca Științifică Medicală a USMF   „Nicolae Testemițanu”  colaborează și efectuează schimb de publicații cu bibliotecile universităților de medicină din 
România, Belarus, Lituania ș.a. Totodată, Biblioteca menține relații de parteneriat cu 12 biblioteci medicale din statul Carolina de Nord, SUA, beneficiind de un suport informațional și documentar considerabil în domeniul medicinei și farmaciei. Partenerii americani au donat Bibliotecii mii de cărți și reviste medicale în limba engleză, contribuind astfel la asigurarea informațională a proceselor de instruire, cercetare și practică medicală. Grație acestui parteneriat, utilizatorii Bibliotecii Științifice Medicale au acces la articole științifice prin transferul electronic de documente, realizat prin intermediul platformei DOCLINE. Biblioteca Științifică Medicală a USMF „Nicolae Testemițanu” colaborează cu Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova, în scopul promovării potențialului științific al Universității și a rolului proprietății intelectuale în dezvoltarea țării noastre. Formarea culturii informației a utilizatorilor este un obiectiv prioritar în activitatea Bibliotecii Științifice Medicale. Pregătirea viitorilor specialiști în medicină privind utilizarea eficientă a informației, orientarea în sistemele informaționale (locale, naționale, globale), în fluxul informațional modern se realizează prin predarea cursului Bazele culturii informației, destinat studenților anului I. Prin activitatea sa complexă, Biblioteca Științifică Medicală contribuie la sporirea calității formării continue a medicilor și farmaciștilor din Republica Moldova.
 

bib4Biblioteca dispune de trei săli de lectură cu o capacitate totală de 394 de locuri. Anual, Biblioteca Științifică Medicală înregistrează circa 400 de mii de vizite ale utilizatorilor, efectuează peste 580 de mii de împrumuturi de publicații pentru un număr de peste 11 mii de utilizatori unici, printre care: studenți, rezidenți, cadre didactice, masteranzi, doctoranzi, secundari clinici, medici, asistenți medicali și alte categorii de beneficiari. 
 

 
 

 

 

 

 

 

Biblioteca Ştiinţifică Medicală realizează următoarele obiective:

  • dezvoltarea şi organizarea colecţiei, în conformitate cu curriculum-ul USMF “Nicolae Testemiţanu”, a unei colecţii reprezentative de documente cu profil medical şi farmaceutic editate pe teritoriul RM şi în străinătate;
  • comunicarea colecţiilor;
  • menţinerea şi actualizarea aparatului informativ-bibliografic;
  • servirea informaţională şi documentară a beneficiarilor: studenţilor, rezidenţilor, doctoranzilor, corpului profesoral-didactic, cercetătorilor, medicilor practicieni, personalului auxiliar precum şi altor categorii de beneficiari;
  • automatizarea tehnologiilor de bibliotecă în scopul sporirii calităţii şi diversificării serviciilor prestate de către Bibliotecă;
  • preluarea şi executarea funcţiilor de Centru Metodologic pentru bibliotecile medicale din Republica Moldova;
  • cooperarea şi coordonarea activităţii cu alte biblioteci şi centre de informare pentru realizarea schimbului de informaţii în scopul asigurării necesităţilor de informare ale beneficiarilor cu plenitudinea şi precizia adecvată.

 

Sondaj

Integrarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană

PRO (100%)
100%
CONTRA (0%)
0%
Total votes: 1
Period
-