Default Header Image

Publicații ale colaboratorilor BȘM

2020

 

 1. Barov, T. Implementarea programului DSpace-CRIS în repozitoriul instituțional IRMS - Nicolae Testemițanu SUMPh [Resursă electronică] / T. Barov. - Disponibil: https://library.usmf.md/sites/default/files/inline-files/Barov%20Tamilla.pdf

 

 1. Ciornaia, I. Unele concepte și componente ale Științei Deschise [Resursă electronică] / I. Ciornaia.  - Disponibil: https://library.usmf.md/sites/default/files/inline-files/Ciornaia%20Irina.pdf

 

 1. Dobrea, O. Evoluția indicatorilor de măsurare a impactului rezultatelor științifice (de la bibliometrie la altmetrie) // Sesiunea naţională de comunicări ştiinţifice studenţeşti. - Ediția a XXIV. - Chișinău, 2020. – P. 135-137. – Disponibil: https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/135-137_10.pdf

 

 1. Dobrea, O. Nivelul cunoștințelor și competențelor bibliotecarilor universitari privind metrii tradiționali și/sau alternativi [Resursă electronică] O. Dobrea. - Disponibil: https://library.usmf.md/sites/default/files/inline-files/Dobrea%20Olesea.pdf

 

 1. Gheorghița, A. Acces deschis – componentă importantă în cultura informației a bibliotecarului // Sesiunea naţională de comunicări ştiinţifice studenţeşti. - Ediția a XXIV. - Chișinău, 2020. – P. 132-134. – Disponibil: https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/132-134_7.pdf

 

 1. Malahov, L. Opțiuni  de  adaptare a  sistemului  informațional DSpace-CRIS [Resursă electronică] / L. Malahov, A. Colesnicov. - Disponibil: https://library.usmf.md/sites/default/files/inline-files/Colesnicov%20Alexander.pdf

 

 1. Şoroc, N. Obiecte memoriale ale medicului-savant S. M. Rubaşov, păstrate în Muzeul Universitar USMF „Nicolae Testemiţanu” [Resursă electronică] / N. Şoroc, A. Stepanov. -  Disponibil: https://library.usmf.md/sites/default/files/inline-files/Soroc%20Nona.pdf

 

 1. Zavtur, G. Donația de publicații a medicului-savant S. M. Rubaşov - în colecțiile BŞM USMF „Nicolae Testemiţanu” [Resursă electronică] / G. Zavtur. -  Disponibil: https://library.usmf.md/sites/default/files/inline-files/Zavtur%20Galina.pdf

 

 

2019

 

 1. Dobrea, O. From bibliometrics to altmetrics: conceptual approaches [Resursă electronică] / O. Dobrea. -  Disponibil:  https://library.usmf.md/sites/default/files/inline-files/FROM%20BIBLIOMETRICS%20TO%20ALTMETRICS.pdf 

 

 1. Dobrea, O. Platforma Primo – modern, accesibil, rapid și comprehenaiv: ghidul utilizatorului [Resursă electronică] / O. Dobrea. – Chișinău, 2019. – 20 p. - Disponibil: https://library.usmf.md/sites/default/files/inline-files/Ghid%20Primo_0.pdf

 

 1. Dobrea, O. Platforma informaţională pentru studiu şi cercetare PRIMO http://primo.libuniv.md/[Resursă electronică] / O. Dobrea. - Disponibil:  https://library.usmf.md/sites/default/files/inline-files/primo%20abrm.pdf

 

 

2018

 

 1. Carpovici, E. Repozitoriul instituțional în domeniul științelor medicale al Universității de Stat de Medicină și Farmacie ”Nicolae Testemițanu” în viziunea comunității academice / E. Carpovici, T. Barov // Conferinţa Internaţională „MISISQ: Implicare. Creativitate. Durabilitate”, 27-28 septembrie, 2018, Chişinău, Republica Moldova : Materialele conferinţei. - Bălți : [s. n.], 2018. - P. 152-167.

 

 1. Ciornaia, I. The impact of institutional repozitory development on the researceher visibility. Case study on SPU ”Ion Creangă” / I. Ciornaia // Conferinţa Internaţională „MISISQ: Implicare. Creativitate. Durabilitate”, 27-28 septembrie, 2018, Chişinău, Republica Moldova : Materialele conferinţei. - Bălți : [s. n.], 2018. - P. 168-178.

 

 1. Gangan, I. Controlul de autoritate - factor determinant al calităţii catalogului electronic partajat / Irina Gangan, Adela Negură // Conferinţa Internaţională „MISISQ: Implicare. Creativitate. Durabilitate”, 27-28 septembrie, 2018, Chişinău, Republica Moldova : Materialele conferinţei. - Bălţi, 2018. - P. 93-100.

 

 1. Gheorghița, A. Preocupări naționale pentru Știința Deschisă [Resursă electronică] // Bibliouniversitas@ abrm.md. – 2018. – Nr 2.- Disponibil: http://libruniv.usarb.md/xXx/reviste/bibliouniv_rev/articole/2018-2/preocupari-nationale-sd.pdf

 

 1. Karnaeva, L. Metode de conservare şi restaurare aplicate în Biblioteca Ştiinţifică Medicală USMF “Nicolae Testemiţanu”/ L. Karnaeva, N. Şoroc // Magazin bibliologic. - 2018. - Nr. 1-2. - P. 34-40.

 

 1. Karnaeva, L. Repozitoriile digitale ale universităților din Republica Moldova – exigențe și perspective de dezvoltare / L. Karnaeva, V. Lupu // Conferinţa Internaţională „MISISQ: Implicare. Creativitate. Durabilitate”, 27-28 septembrie, 2018, Chişinău, Republica Moldova : Materialele conferinţei. - Bălți : [s. n.], 2018. - P. 122-129.

 

 1. Vedean, E. Cultura informației în contextul învățării pe tot parcursul vieții / E. Vedean, A. Otgon // Conferinţa Internaţională „MISISQ: Implicare. Creativitate. Durabilitate”, 27-28 septembrie, 2018, Chişinău, Republica Moldova : Materialele conferinţei. - Bălți : [s. n.], 2018. - P. 122-129.

 

 1. Карнаева, Л. Рост использования информационно-поисковой системы PRIMO на информационном пространстве Молдовы / Л. Карнаева, Е. Райлян // Conferinţa Internaţională „MISISQ: Implicare. Creativitate. Durabilitate”, 27-28 septembrie, 2018, Chişinău, Republica Moldova : Materialele conferinţei. - Bălți : [s. n.], 2018. - P. 25-39.

 

 

 

2017

 

 1. Carpovici, E. Webometrics: indici clasament [Resursă electronică] / E. Carpovici //  Confluențe bibliologice. - 2017. - Nr. 3-4 (48-50). - P. 49-53. Disponibil: http://www.libruniv.usarb.md/xXx/reviste/confbib/articole/2017_3-4/Conf_3-4_2017.pdf

 

 1. Dobrea, O. Lansarea anului Testemițanu [Resursă electronică] / O. Dobrea. - Disponibil:  http://library.usmf.md/index.php/activitati/728-lansarea-anului-nicolae-testemitanu

 

 1. Gangan, I. Indexarea documentelor de profil medical în contextul catalogării partajate [Resursă electronică] / Irina Gangan // Bibliouniversitas. – 2017. - Nr 3. - Disponibil: http://libruniv.usarb.md/xXx/reviste/bibliouniv_rev/buniv.html

 

2016

 

 1. Barov, T. Отражение научно-исследовательского процесса в институциональном репозитории. Опыт Государственного Университета Медицины и Фармации „Николае Тестемицану” [Resursă electronică] / T. Barov, O. Dobrea // Magazin bibliologic. – 2016. -  Nr. 1-4. -  P. 79-84. - ISSN 1857- 1476.  - Disponibil: https://ibn.idsi.md/ru/vizualizare_articol/52573

 

 1. Ciobanu, S. Modern Information Services for Improvement Study Quality = Servicii Informaţionale Moderne pentru Îmbunătăţirea Calităţii Studiilor : album de fotografii / S. Ciobanu, O.  Dobrea. – Chişinău; Bălţi, 2016.

 

 1. Constantin Eţco : 75 de ani : Biobibliografie / Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Bibliotea Ştiinţifică Medicală ; alcăt.: Ana Rusu, Natalia Bot, Elena Varlacova ; responsabil de ediţie: Liubovi Karnaeva ; red.: Irina Gangan. - Chişinău : Epigraf, 2016. - 136 p.

 

 1. Dobrea, O. Platforma Primo – o nouă oportunitate pentru bibliotecari și utilizatori / O. Dobrea, V. Lupu // Magazin bibliologic. – 2016. - Nr. 1-4. - P. 62-66.

 

 1. Gangan, I. Primii pași de catalogare corporativă în cadrul Consorțiului bibliotecilor universitare din Moldova / Irina Gangan // Magazin bibliologic. – 2016. - Nr. 1-4. - P. 27-31.

 

 1. Jurksaitiene, D. Implementation of Aleph integrated library system in the academic libraries from Moldova: the objective No. 1 of the MISISQ Tempus Project [Resursă electronică] / D. Jurksaitiene, S. Ciubrei, O. Dobrea. - Disponibil: http://misisq.usmf.md/images/Conferinta_de_totalizare/Implementation_of_MISISQ_Tempus_project.pdf

 

 1. Karnaeva, L.  Publicaţii vechi şi rare din Colecţia Koch, restaurate în Republica Federală Germania / L. Karnaeva, N. Şoroc, O. Dobrea, A. Gheorghiţă // Buletin Ştiinţific. Revista de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie. Etnografie şi Muzeologie. – 2016. – Vol. 25(38). - P. 225-230.

 

 1. Lupu, V. Ghid de arhivare a publicaţiilor în Repozitoriul Instituţional / V. Lupu, O. Dobrea . – Chişinău, 2016. – 16 p. - Disponibil: https://library.usmf.md/sites/default/files/inline-files/ghid_de_arhivare_a_documentelor_in_RI%20%281%29.pdf

 

 1. Publicaţiile cadrelor didactice şi ştiinţifice ale Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu" din Republica Moldova : Indice bibliografic (1945-2015) : [în volume]. Vol. 2 : (1971-1991), Partea a 2-a : (1981-1991) / alcătuitori: T. Kalguşkina, L. Covalschi, E. Varlacova [et al.] ; responsabil de ediţie: L. Karnaeva ; consultant ştiinţific: I. Marin ; IP Universitatea de Stat de Medicină si Farmacie "Nicolae Testemiţanu" din Republica Moldova, Biblioteca Ştiinţifică Medicală. - Chişinău : [s. n.], 2016. - 808 p.

 

 

2015

 

 1. Carpovici, E. Specificul  managementului cunoștințelor în biblioteci [Resursă electronică] / E. Carpovici. - Disponibil: https://library.usmf.md/sites/default/files/inline-files/Comunicare%20MC.pdf

 

 1. Dobrea, O. Comerţul electronic în bibliotecă [Resursă electronică] / O. Dobrea // InfoStand biblioteconomic : buletin de informare al secţiunii ABRM „Procese tehnologice de bibliotecă”. - 2015. - Nr. 2 (12). - Disponibil: http://www.slideshare.net/ABRMRepublicaMoldova/info-stand-nr-2-2015

 

 1. Dobrea, O. Использование метаданных Дублинского ядра в описание информационных ресурсов [Resursă electronică] / O. Dobrea, T. Barov. - Disponibil: http://misisq.usmf.md/images/WP2/comunicari/prezi.pdf

 

 1. Gangan, I. Formatul MARC 21 / Bibliografic : Ghid de catalogare / Irina Gangan ; Biblioteca Ştiinţifică Medicală USMF „Nicolae Testemiţanu”. – Chişinău : [s. n.], 2015. – 32 p.

 

 1. Gheorghiţa, A. Comunicarea în bibliotecă [Resursă electronică]  // Confluenţe bibliologice. – 2015. – Nr 1-2, P. 81-86: Disponibil: http://libruniv.usarb.md/xXx/reviste/confbib/articole/2015_1-2/Conf_1-2,2015_81-86.pdf

 

 1. Publicaţiile cadrelor didactice şi ştiinţifice ale Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu" din Republica Moldova : Indice bibliografic (1945-2015) : [în vol.]. Vol. 2 : (1971-1991), Partea a 1-a : (1971-1980) / alcătuitori: T. Kalguşkina, L. Covalschi, E. Varlacova [et al.] ; responsabil de ediţie: L. Karnaeva ; consultant ştiinţific: I. Marin ; IP Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu" din Republica Moldova, Biblioteca Ştiinţifică Medicală. - Chişinău : Medicina, 2015. - 668 p.

 

 

2014

 

 1. Dobrea, O. Site-ul Bibliotecii Științifice Medicale prin prisma criteriilor de calitate [Resursă electronică] / O. Dobrea, A. Gheorghiţa // Bibliouniversitas: revista bibliotecilor universitare din Republica Moldova. – 2014. – Nr. 2. - Disponibil: http://www.libruniv.usarb.md/bibliouniv_rev/buniv.html

 

 1. Ion Ababii : Biobibliografie [Resursă electronică] / alcătuitor: Ludmila Covalschi ; responsabil de ediţie: Liubovi Karnaeva ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Bibliotea Ştiinţifică Medicală. - Chişinău, 2014. - 94 p. - Disponibil: https://library.usmf.md/sites/default/files/inline-files/WEBbiobibliografie.pdf

 

 

2013

 

 1. Gologan, L. Evaluarea activității bibliotecii prin prisma Standardului moldovean ”Informare și documentare. Indicatori de performanță pentru biblioteci (ISO 11620:2008, IDT)” / L. Gologan // Revista ABRM. - 2013. - Nr. 1. - P. 39-43.

 

 1. Publicaţiile cadrelor didactice şi ştiinţifice ale Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu" din Republica Moldova : Indice bibliografic (1945-2015) : [în vol.]. Vol. 1 : (1945-1970), Partea a 2-a : (1962-1970) / alcătuitori: T. Kalguşkina, T. Şcerbac, E. Varlacova [et al.] ; responsabil de ediţie: L. Karnaeva ; consultant ştiinţific: I. Marin ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu" din Republica Moldova, Biblioteca Ştiinţifică Medicală. - Chişinău : Medicina, 2013. - 520 p.

 

2012

 

 1. Gangan, I. Lărgirea accesului deschis la informația de profil medical – obiectiv strategic al Bibliotecii Științifice Medicale [Resursă electronică] / Irina Gangan // Bibliouniversitas. – 2012. - Nr. 2. – Disponibil: http://libruniv.usb.md/bibliouniv_rev/buniv.html

 

 1. Gangan, I. Ziua Inventatorului și Raționalizatorului la Biblioteca Științifică Medicală a USMF ”Nicolae Testemițanu” [Resursă electronică]  / Irina Gangan, Silvia Ciubrei // Bibliouniversitas. – 2012. - Nr.1. - Disponibil: http://libruniv.usb.md/bibliouniv_rev/buniv.html

 

 1. Publicaţiile cadrelor didactice şi ştiinţifice ale Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu" din Republica Moldova : Indice bibliografic (1945-2015) : [în vol.]. Vol. 1 : (1945-1970), Partea a 1-a : (1945-1961) / alcătuitori: T. Kalguşkina, T. Şcerbac, E. Varlacova [et al.] ; responsabil de ediţie: L. Karnaeva ; consultant ştiinţific: I. Marin ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu" din Republica Moldova, Biblioteca Ştiinţifică Medicală. - Chişinău : Medicina, 2012. - 290 p.

 

 1. Șoroc, N. Enigma colecției Koch / N. Şoroc, A. Stepanov, I. Gangan // Medicus. – 2012. - Nr. 1-2. - P. 4.

 

 

2011

 

 1. Negură, A. Informatizarea Bibliotecii Universităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă” : realizări şi perspective / Adela Negură //  BiblioScienţia. – 2011. - Nr. 6. - P. 38-45.

 

 

2010

 

 1. Bibliotecile publice din Republica Moldova: Situații statistice 2005-2010/ Biblioteca Națională a Republicii Moldova ; alcăt.: Larisa Gologan, Ecaterina Dmitric. - Chişinău, 2010. - 60 p.

 

 1. Gologan, L. Ion Madan sub semnul 75! [Resursă electronică] / L. Gologan. - Disponibil: http://clubbib2.wordpress.com/2010/05/31/ion-madan-sub-semnul-75/

 

 1. Gologan, L. TIC pentru o mai bună guvernare [Resursă electronică] / L. Gologan. - Disponibil: http://clubbib2.wordpress.com/2010/05/21/tic-pentru-o-mai-buna-guvernare/

 

 1. Gologan, L. Un proiect interesant [Resursă electronică] / L. Gologan. - Disponibil: http://clubbib2.wordpress.com/experiente-practici-de-calitate/accesat
 2. Ieremia Zota : biobibliografie / alcăt.: L. Lipcanu, T. Gîncul ; resp. de ed.: L. Karnaeva ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Biblioteca Stiinţifică Medicală. - Chişinău : Medicina, 2010. - 36 p.

 

 1. Negură,  A. Informatizarea proceselor de bibliotecă. Practici Biblioteca 2.0 la UPS „Ion Creangă” / Adela Negură // Magazin Bibliologic. – 2010. -  Nr. 1-2. - P. 69-74.

 

 1. Negură, A. Crearea vedetelor de subiect în procesul de catalogare a documentelor bibliografice / Adela Negură //  Conferinţa Tehnico-Ştiinţifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor şi Studenţilor, 10-12 dec. 2009 [în 3 vol.] / Universitatea Tehnică a Moldovei. - Chisinau, 2010. - Vol. 1. – P. 473-478.

 

 1. Sănătatea publică în Republica Moldova : indice bibliografic / alcăt.: T. Şcerbac ; red. st.: L. Lipcanu ; resp. de ed.: L. Karnaeva ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Biblioteca Ştiinţifică Medicală. - Chişinău : Medicina, 2010. - 272 p.

 

2009

 

 1. Gheorghe Ghidirim : biobibliografie / alcăt.: L. Lipcanu, T. Gâncu ; resp. ed.: L. Karnaeva ; pref.: I. Ababii ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Biblioteca Ştiinţifică Medicală. - Chişinău : Medicina, 2009. - 79 p.

 

 1. Sănătatea publică în Republica Moldova : indice bibliografic / alcăt.: T. Şcerbac ; resp. de ed.: L. Karnaeva ; red. şt.: L. Lipcanu ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Biblioteca Ştiinţifică Medicală. - Chişinău : Medicina, 2009. - 240 p.

 

 

2008

 

 1. Gologan, L. Consiliul Biblioteconomic Național: Parteneriat. Comunicare. Colaborare / L. Gologan// Symposia Professorum: Materialele sesiunii șt. din 13 oct., 2007/ Universitatea Liberă Internaţională din Moldova ; dir.  A. Galben ; coord. șt. M. Șleahtițchi ; red. resp. L. Corghenci. – Chişinău : ULIM, 2008. - P. 19-26.

 

 1. Petru Galeţchi : biobibliografie / alcăt.: S. Prohniţchi ; resp. de ed.: L. Karnaeva ; red.: L. Lipcanu, L. Câssa ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Biblioteca Ştiinţifică Medicală. - Chişinău : Medicina, 2008. - 46 p.

 

 1. Zavtur, G. Cartea despre comerţ [prezențe editoriale noi în colecţia BŞ UCCM] / G. Zavtur // Pro Cooperaţia. – 2008. - 20 iunie. - P. 9.

 

 

 

2007

 

 1. Gologan,  L. Din agenda de lucru a Consiliului Biblioteconomic Național / L. Gologan // Gazeta bibliotecarului. - 2007. – 1 (75), 2 (76), 3 (77). - P. 3-4.

 

 1. Gologan, L. File din viața și trecutul metodiștilor / L. Gologan // Magazin bibliologic. -2007.- Nr. 2. - P. 95-107.

 

 1. Zavtur, G. Medalion pentru autorul imnului limbii române [Chiriac, V. Alexei Mateevici: Genealogii. Iconografii. Evocări. Ch.: Ştiinţa, 2003] / G. Zavtur // Pro  Cooperaţia. – 2007. - 14 sept. - P. 6.

 

 1. Zavtur, G. O prezenţă necesară în tumultul informaţional [revistele colecţiei BŞ UCCM] / G. Zavtur // Curierul Cooperaţiei. 2007. - 14 martie. - P. 3.

 

 

2006

 

 1. Bibliotecile publice din Republica Moldova: Situații statistice 2003-2004/ Biblioteca Națională a Republicii Moldova; alcăt. Larisa Gologan.- Chişinău, 2006. - 34 p.

 

 1. Bolganschi, E. Resurse informaționale electronice utilizate în procesul de servire informațională a beneficiarilor Bibliotecii USMF „Nicolae Testemițanu" / Elena Bolganschi, Silvia Ciubrei, Natalia Goian // Managementul resurselor electronice în bibliotecile din Moldova : a 3-a Conferință Internațională, Chișinău 23-24 septembrie 2004. – Chişinău : ASEM, 2006.

 

 1. Ciubrei, S. Utilizarea resurselor informaționale electronice cu profil medical de către beneficiarii Centrului de Informare INFOMEDICA, USMF „Nicolae Testemițanu” / Silvia Ciubrei, Natalia Goian // Managementul resurselor electronice în bibliotecile din Moldova : a 3-a Conferință Internațională, Chișinău, 23-24 septembrie 2004. – Chişinău : ASEM, 2006.

 

 1. Gologan, L. Cultura electronică / L. Gologan // Gazeta bibliotecarului. - 2006. - Nr.  8 (70), 9 (71), 10 (72). - P.  7-8.

 

 1. Gologan, L. O viziune reală vizavi de legislația de bibliotecă / L. Gologan // Gazeta bibliotecarului. - 2006. - Nr. 8 (70), 9 (71), 10 (72). - P. 11-12.

 

 1. Gologan, L. Viitorul bibliotecilor din Moldova prin prisma Societății Informaționale: o nouă viziune asupra problemelor cunoscute / L. Gologan // Magazin bibliologic. - 2006. - Nr. 2-3. - P. 43-54.

 

 1. Șendrea, O. Locul și rolul bibliotecii universitare în contextul tranziției la Societatea Informațională: viziunea bibliotecilor / O. Şendrea // Conferința Științifică studențească dedicată jubileului de 60 de ani de la fondarea USM: Rezumatele comunicărilor. - Chișinău: CEP USM, 2006. - P. 68.

 

 

2005

 

 1. Ciubrei, S. Bibliotecarul universitar - subiect al activității de instruire a utilizatorilor / Silvia Ciubrei // Infoagrarius: Revista teoretico-practică a Bibliotecii Republicane Științifice Agricole a Universității Agrare de Stat din Moldova. - 2005. - Nr. 2. - P. 6-8.

 

 1. Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu" la 60 de ani : publicaţii, studii, cercetări : bibliografie selectivă / alcăt.: L. Lipcanu ; resp. de ed.: E. Bolganschi ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Biblioteca. - Chişinău : Medicina, 2005. - 210 p.

 

 1. Zavtur, G. O lectură îmbătătoare pentru cititor [Dulcea mea doamnă – Eminul meu iubit: corespondenţă inedită Mihai Eminescu - Veronica Micle. Iaşi: Polirom, 2000, 378 p.] / G. Zavtur // Curierul Cooperaţiei. – 2005. - 21 iunie. - P. 4.

 

 

2004

 

 1. Ciubrei, S. Accesarea publicațiilor electronice medicale în servirea informațională a utilizatorilor Bibliotecii USMF „Nicolae Testemițanu” / Silvia Ciubrei,  Liubovi  Karnaeva // Managementul resurselor electronice în bibliotecile din Moldova : a 2-a Conferința Națională, Republica Moldova, Chișinău, 20-21 septembrie 2001 . – Chişinău, 2004. - P. 90-96.

 

 1. Ciubrei, S. Centrul de Informare INFOMEDICA a Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu" / Silvia Ciubrei // Infoagrarius: Revista teoretico-practică a Bibliotecii Republicane Științifice Agricole a Universității Agrare de Stat din Moldova. - 2004. - Nr. 1. - P. 16-17.

 

 1. Ciubrei, S. Clasificarea resurselor informaționale electronice cu profil medical / Silvia Ciubrei, Natalia Goian // Infoagrarius: Revista teoretico-practică a Bibliotecii Republicane Științifice Agricole a Universității Agrare de Stat din Moldova. - 2004. - Nr. 2. - P. 11-14.

 

 1. Gologan, L. In memoriam / L. Gologan // Gazeta bibliotecarului. – 2004. – Nr. 7 (45). – P. 1-2.

 

 1. Ion Ababii : biobibliografie / alcăt.: L. Lipcanu, E. Vedean ; resp. de ed.: E. Bolganschi ; pref.: P. Galeţchi ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Biblioteca. - Chişinău : Medicina, 2004. - 96 p.

 

 1. Lista cărţilor intrate (achiziţii, donaţii, schimb intern şi internaţional) în Biblioteca U.S.M.F. "Nicolae Testemiţanu" în perioada 2001-2003 : buletin bibliografic / resp. de ed.: E. Bolganschi, alcăt.: L. Lipcanu, L. Rogac ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Biblioteca. - Chişinău : Medicina, 2004. - 157 p.

 

 1. Tudor Tuhari la 70 ani : Biobibliografie / alcăt.: Iu. Melnic, G. Zavtur, S. Chicu. - Ch: UCCM, 2004. - 59 p. - (“Biblioteca UCCM”).

 

 

 

2003

 

 1. Bibliotecile publice din Republica Moldova: Situaţii statistice 2001 – 2002/ Biblioteca Naţională a Republicii Moldova; alcăt.: Larisa Gologan. – Chişinău, 2003. – 16 p.

 

 1. Ciubrei, S. Resurse informaționale electronice: baze definitorii / S. Ciubrei // Conferinţa corpului didactico-ştiinţific „Bilanțul activității ştiințifice a USM pe anii 2000-2002”, 30 septembrie - 6 octombrie 2003 : Rezumatele comunicărilor. – Chişinău : CE USM, 2003. - Vol. 2. Științe socioumanistice. - P. 127-128.

 

 1. Goian, Natalia. Clasificarea resurselor informaționale electronice cu profil medical: abordări teoretice / Natalia Goian, Silvia Ciubrei // Conferința științifică „Spațiul informațional modern - o provocare pentru biblioteci", 8 octombrie 2003: Rezumatele comunicărilor. – Chişinău, 2003 . - P. 13-15.

 

 1. Gologan, L. Bibliologia Moldovei: activitate şi bilanţ / L. Gologan // Gazeta bibliotecarului. – 2003. – Nr. 3 (29). – P. 2-3.

 

 1. Gologan, L. O săptămână la Constanţa / L. Gologan // Gazeta bibliotecarului. – 2003. -  Nr. 11 (37). – P. 6-7.

 

 

2002

 

 1. Ciubrei, S. Accesarea resurselor informaționale electronice medicale: (Cazul Bibliotecii USMF „Nicolae Testemițanu”) / Silvia Ciubrei,  Liubovi  Karnaeva // Analele Științifice ale Universităţii de Stat din Moldova : Seria “Lucrări studențești”. – Chişinău : USM, 2002. - P. 128-131.

 

 1. Gologan, L. Noi tendinţe în activitatea metodologică a bibliotecilor în contextul schimbărilor / L. Gologan // Magazin bibliologic. – 2002. – Nr. 3. – P. 64-72.

 

 1. Zavtur, G. Prezenţe editoriale în domeniul Dreptului / G. Zavtur // Curierul Cooperaţiei. – 2002. - 3 mai. - P. 8.

 

 

2001

 

 1. Aniversări culturale 2002 / Biblioteca Naţională pentru Copii „Ion Creangă” ; alcăt.: E. Cugut, I. Digodi, L. Gologan, T. Maleru, M. Ursu, T. Zasmenco ; red.: C. Gurschi; resp.  de ediţie: C. Balaban. – Chişinău, 2001. – 108 p.

 

 1. Buletin bibliografic : lista publicaţiilor intrate în biblioteca USMF "Nicolae Testemiţanu" / alcăt.: L. Lipcanu, S. Ciubrei ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Biblioteca. - Chişinău, 2001. - 106 p.

 

 1. Ciubrei, S. Utilizarea bazei de date MEDLINE în servirea informațională a specialiștilor din domeniul medicinii și farmaceuticii (Cazul Bibliotecii USMF „Nicolae Testemițanu”) / Silvia Ciubrei,  Liubovi  Karnaeva // Conferința ştiințifică studențească: Ed. a 6-a, dedicată zilei USM : Rezumatele comunicărilor. – Chişinău : USM, 2001. - P. 66.

 

 

2000

 

 1. Aniversări culturale 2001 / Biblioteca Naţională pentru Copii „Ion Creangă” ; alcăt.: E. Cugut, L. Gologan, L. Tcaci, M. Ursu, T. Maleru ; red.: C. Gurschi ; resp.  de ediţie: C. Balaban. – Chişinău, 2000. – 183 p.

 

 1. Tudor Hariton Maleca : Biobibliografie / alcăt.: Iu. Melnic, G. Zavtur. - Chişinău: UCCM, 2000. - 72 p. - (“Biblioteca UCCM”).

 

 

1999

 

 1. Aniversări culturale 2000 / Biblioteca Naţională pentru Copii „Ion Creangă” ; alcăt.: E. Cugut, T. Maleru, L. Gologan, I. Digodi, M. Ursu, T. Zasmenco ; red.: C. Gurschi, T. Maleru ; resp.  de ediţie: C. Balaban. – Chişinău, 1999. – 167 p.

 

1998

 

 1. Aniversări culturale 1999 / Biblioteca Naţională pentru Copii „Ion Creangă” ; alcăt.: E. Cugut, M. Ilievici, T. Maleru, L. Gologan, D. Tintiuc, E. Mokrinski ; red.: C. Gurschi ; resp.  de ediţie: C. Balaban. – Chişinău, 1998. – 78 p.

 

 1. Zavtur, G. Vasile Alecsandri în paginile revistelor interbelice basarabene [colecţia “Tezaur de manuscrise şi cărţi rare” BNRM] / G. Zavtur // Magazin bibliologic.  - 1998. - Nr. 1-2. - P. 23-31.

 

1997

 

 1. Zavtur, G. Autografe rare în cărţi rare / G. Zavtur // Magazin bibliologic. 1997. - Nr. 1-2. - P. 29-33.

 

 

1995

 

 1. Cărţi rare din colecţia Koch : indice bibliografic / alcăt.: L. Lipcanu, V. Dodică; resp. de ed.: E. Bolganschi ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Biblioteca. - Chişinău : Tehnica, 1995. - 62 p.

 

 

Sondaj

Integrarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană

PRO (100%)
100%
CONTRA (0%)
0%
Total votes: 1
Period
-