Default Header Image

Publicații ale colaboratorilor BȘM

2023

 

1. Academicianul Vasile Anestiadi : 95 de ani de la naştere : biobibliografie / alcăt.: Natalia Bot, Elena Varlacova, Ludmila Covalschi ; resp. de ed.: Liubovi Karnaeva ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie “Nicolae Testemiţanu”, Biblioteca Ştiinţifică Medicală. Chişinău : Medicina, 2023. 69 p. – [Accesat 17 ianuarie 2024]. – Disponibil:  https://repository.usmf.md/handle/20.500.12710/25360

2. Anisei, Zinaida. Oportunitățile de informare și instruire în mediul online pentru bibliotecari: abordări practice = Online information and training opportunities for librarians: practical approaches / Zinaida Anisei // Moldovan Journal of  Health Sciences = Revista de Științe ale Sănătății din Moldova. – 2023. – Nr. 3 (Anexa 1). – P. 767. – ISSN 2345-1467. – Materialele Conferinţei ştiinţifice anuale “Cercetarea în biomedicină și sănătate : calitate, excelență și performanță”, 18-20 octombrie 2023, Chișinău, Republica Moldova. – Disponibil: https://repository.usmf.md/handle/20.500.12710/26205

3. Carpovici, Elena. Criterii de identificare a revistelor pseudoștiințifice : Curs educațional [Resursă electronică] / Elena Carpovici ; Biblioteca Ştiinţifică Medicală a USMF “Nicolae Testemiţanu”. – Disponibil: https://library.usmf.md/sites/default/files/inline-files/Curs%20educa%C8%9Bional%202023.pdf  

4. Colecţia de publicaţii a medicului savant Alexei Molohov din fondul Bibliotecii Ştiinţifice Medicale = The collection of publications of the physician-scientist Alexei Molohov from the fund of the Scientific Medical Library / Nona Şoroc,  Augustin Stepanov, Galina Zavtur, Angela Gheorghiţa // Moldovan Journal of  Health Sciences = Revista de Științe ale Sănătății din Moldova. – 2023. – Nr. 3 (Anexa 1). – P. 769. – ISSN 2345-1467. – Materialele Conferinţei ştiinţifice anuale “Cercetarea în biomedicină și sănătate : calitate, excelență și performanță”, 18-20 octombrie 2023, Chișinău, Republica Moldova. – Disponibil: https://repository.usmf.md/handle/20.500.12710/26207

5. Dobrea, Olesea. Rolul bibliotecii universitare în ecosistemul ştiinţific deschis : o reflecţie asupra practicii BŞM = The role of the university library in the open scientific ecosystem : a reflection on the practice of SML / Olesea Dobrea // Moldovan Journal of  Health Sciences = Revista de Științe ale Sănătății din Moldova. – 2023. – Nr. 3 (Anexa 1). – P. 762. – ISSN 2345-1467. – Materialele Conferinţei ştiinţifice anuale “Cercetarea în biomedicină și sănătate : calitate, excelență și performanță”, 18-20 octombrie 2023, Chișinău, Republica Moldova. – Disponibil: https://repository.usmf.md/handle/20.500.12710/26200

6. Dobrea, Olesea. Repozitoriul USMF „Nicolae Testemiţanu” în susţinerea şi promovarea cercetării instituţionale = Institutional repository in medical sciences in the support of and promotion of institutional research / Olesea Dobrea, Tamilla Barov // Moldovan Journal of  Health Sciences = Revista de Științe ale Sănătății din Moldova. – 2023. – Nr. 3 (Anexa 1). – P. 765. – ISSN 2345-1467. – Materialele Conferinţei ştiinţifice anuale “Cercetarea în biomedicină și sănătate : calitate, excelență și performanță”, 18-20 octombrie 2023, Chișinău, Republica Moldova. – Disponibil: https://repository.usmf.md/handle/20.500.12710/26203

7. Gheorghița, Angela. Stimularea capitalului intelectual prin managementul cunoștințelor în biblioteca academică în era digitală = Encouraging of intellectual capital through academic library knowledge management in the digital age / Angela Gheorghiţa // Moldovan Journal of  Health Sciences = Revista de Științe ale Sănătății din Moldova. – 2023. – Nr. 3 (Anexa 1). – P. 763. – ISSN 2345-1467. – Materialele Conferinţei ştiinţifice anuale “Cercetarea în biomedicină și sănătate : calitate, excelență și performanță”, 18-20 octombrie 2023, Chișinău, Republica Moldova. – Disponibil:. https://repository.usmf.md/handle/20.500.12710/26201

8. Negură, Adela. Logistica îndeplinirii cererii de informare din domeniul medicine : studiu de caz = The logistics of fulfilling medical information requests: case study / Adela Negură, Natalia Bot, Ludmila Covalschi // Moldovan Journal of  Health Sciences = Revista de Științe ale Sănătății din Moldova. – 2023. – Nr. 3 (Anexa 1). – P. 770. – ISSN 2345-1467. – Materialele Conferinţei ştiinţifice anuale “Cercetarea în biomedicină și sănătate : calitate, excelență și performanță”, 18-20 octombrie 2023, Chișinău, Republica Moldova. – Disponibil: https://repository.usmf.md/bitstream/20.500.12710/26208/1/MJHS_10_3_2023_anexa1_770.pdf 

9. Publicaţiile cadrelor didactice şi ştiinţifice ale Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu" din Republica Moldova (1945-2015) : Indice bibliografic : [în vol.]. Vol. 3: (1992-2015), Partea a 1-a: (1992-2000) / alcăt.: T. Kalguşkina, L. Covalschi, E. Varlacova, N. Bot, M. Enachi, G. Jaruc ; red.: I. Gangan ; resp. de ed.: L. Karnaeva ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu" din Republica Moldova, Biblioteca Ştiinţifică Medicală. Chişinău : Medicina, 2023. 1199 p. ISBN 978-9975-82-345-6 (PDF). – Disponibil: https://repository.usmf.md/handle/20.500.12710/25355

10. Şoroc, N. Savelii Rubaşov – fondatorul şcolii naţionale de chirurgie toracică / N. Şoroc, A. Stepanov, G. Zavtur // Medicus / USMF „Nicolae Testemiţanu”. 2023. Nr. 4-6 (aprilie-iunie). P. 10. – Disponibil: https://usmf.md/sites/default/files/2023-07/Medicus%20%28aprilie-iunie%29%202023.pdf 

 

2022

1. Analiza și benchmarking privind politicile instituționale de Acces Deschis și evaluarea pregătirii pentru implementarea politicilor de Știința Deschisă [Resursă electronică] / Natalia Cheradi, Nelly Țurcan, Olesea Dobrea, Viorica Lupu, Diana Silivestru ; Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale. – Chișinău : IDSI, 2022. – Livrabil ȘD-24082. – Disponibil: https://doi.org/10.5281/zenodo.7501956

2. Anisei, Zinaida. Mediul online : oportunități de formare continuă pentru bibliotecari = Opportunities for development for librarians in the online environment / Zinaida Anisei // Moldovan Journal of Health Sciences = Revista de Științe ale Sănătății din Moldova. – 2022. – Nr. 3 (Anexa 1). – P. 574. – ISSN 2345-1467. – Materialele Conferinţei ştiinţifice anuale “Cercetarea în biomedicină și sănătate: calitate, excelență și performanță”, 19-21 octombrie 2022, Chișinău, Republica Moldova. – Disponibil: https://repository.usmf.md/handle/20.500.12710/25023

3. Carpovici, Elena. Measuring the knowledge level of the university researchers about predatory publications. Case study = Evaluarea nivelului cunoștințelor cercetătorilor universitari privind publicațiile pseudoștiințifice. Studiu de caz / Elena Carpovici // Moldovan Journal of Health Sciences = Revista de Științe ale Sănătății din Moldova. – 2022. – Nr. 3 (Anexa 1). – P. 570. – ISSN 2345-1467. – Materialele Conferinţei ştiinţifice anuale “Cercetarea în biomedicină și sănătate: calitate, excelență și performanță”, 19-21 octombrie 2022, Chișinău, Republica Moldova. – Disponibil: https://repository.usmf.md/handle/20.500.12710/25019

4. Dobrea, Olesea. Spre o cercetare deschisă : practici, experiențe, bariere și oportunități (Studiu de caz USMF „Nicolae Testemițanu”) / Olesea Dobrea // Știința Deschisă în Republica Moldova : Conferinţa ştiinţifică naţională, ed. a 2-a, Chişinău, 27-28 octombrie 2022 : Rezumate ale comunicărilor. – Chişinău : IDSI, 2022. – P. 49-52. – ISBN 978-9975-3564-2-8. – Disponibil: https://ibn.idsi.md/vizualizare_articol/166975  

5. Gheorghiţa, Angela. Medical philosophy in the writing of Koch collection of scientific medical library = Filosofia medicinei în publicațiile din colecția de carte veche și rară Koch a bibliotecii științifice medicale / Angela Gheorghiţa // Moldovan Journal of Health Sciences = Revista de Științe ale Sănătății din Moldova. 2022. Nr. 3 (Anexa 1). P. 568. – ISSN 2345-1467. – Materialele Conferinţei ştiinţifice anuale “Cercetarea în biomedicină și sănătate: calitate, excelență și performanță”, 19-21 octombrie 2022, Chișinău, Republica Moldova. – Disponibil:  https://ibn.idsi.md/vizualizare_articol/170361

6. Negură, Adela. Development of researcher profile management skills – methods and results = Dezvoltarea abilităților de gestionare a profilului cercetătorului – metode și rezultate / Adela Negură, Olesea Dobrea, Irina Gangan, Tamilla Barov // Moldovan Journal of Health Sciences = Revista de Științe ale Sănătății din Moldova. – 2022. – Nr. 3 (Anexa 1). – P. 571. – ISSN 2345-1467. – Materialele Conferinţei ştiinţifice anuale “Cercetarea în biomedicină și sănătate: calitate, excelență și performanță”, 19-21 octombrie 2022, Chișinău, Republica Moldova. – Disponibil: https://repository.usmf.md/bitstream/20.500.12710/25020/1/MJHS_29_3_2022_A_p571.pdf

7. Zilele de informare și Zilele specialistului – forme eficiente de informare curentă = Information days and Specialist days – effective forms of current information / Violeta Condrat, Tatiana Mamaliga-Pascal, Elena Gheorghiu, Larisa Solomon // Moldovan Journal of Health Sciences = Revista de Științe ale Sănătății din Moldova. – 2022. – Nr. 3 (Anexa 1). – P. 577. – ISSN 2345-1467. – Materialele Conferinţei ştiinţifice anuale “Cercetarea în biomedicină și sănătate: calitate, excelență și performanță”, 19-21 octombrie 2022, Chișinău, Republica Moldova. –Disponibil:  https://repository.usmf.md/handle/20.500.12710/25026

 

2021

 

1. Carpovici, Elena. The IC Infomedica activity in the context of the COVID-19 pandemic = Activitatea CI Infomedica în contextul pandemiei COVID-19 / Elena Carpovici, Tamilla Barov // Conferinţa ştiinţifică anuală “Cercetarea în biomedicină și sănătate : calitate, excelență și performanţă”, 20-22 octombrie 2021 : Abstract book. Chișinău : Medicina, 2021. – P. 507. ISBN 978-9975-82-223-7 (PDF). – Disponibil: https://repository.usmf.md/handle/20.500.12710/19118

2. Carpovici, Elena. Identificarea revistelor pseudoştiinţifice : Curs educațional [Resursă electronică] / Elena Carpovici ; Biblioteca Ştiinţifică Medicală a USMF “Nicolae Testemiţanu”. – Disponibil: https://library.usmf.md/sites/default/files/inline-files/Predatory%20Journals.pdf   

3. Dobrea, Olesea. Bibliometric research – a new function of university libraries. Case study = Cercetarea bibliometrică – o nouă funcţie a bibliotecilor universitare. Studiu de caz / Olesea Dobrea // Conferinţa ştiinţifică anuală “Cercetarea în biomedicină și sănătate : calitate, excelență și performanţă”, 20-22 octombrie 2021 : Abstract book. Chișinău : Medicina, 2021. – P. 501. ISBN 978-9975-82-223-7 (PDF). – Disponibil: https://repository.usmf.md/handle/20.500.12710/19103

4. Erhan, Svetlana. Informational behavior of users : theoretical approaches = Comportamentul informaţional al utilizatorilor: abordări teoretice / Svetlana Erhan, Zinaida Anisei // Conferinţa ştiinţifică anuală “Cercetarea în biomedicină și sănătate : calitate, excelență și performanţă”, 20-22 octombrie 2021 : Abstract book. Chișinău : Medicina, 2021. – P. 504. ISBN 978-9975-82-223-7 (PDF). – Disponibil: https://repository.usmf.md/handle/20.500.12710/19110

5. Gheorghiţa, Angela. Biblioteca universitară în mediul informațional : modalități și mijloace de promovare = University library in an information environment : modalities and means of promotion / Angela Gheorghiţa // Magazin bibliologic. – 2021. – Nr. 1-2. – P. 70-76. – ISSN 1857-1476. – DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.4636966

6. Gheorghiţa, Angela. Current marketing trends in the scientific medical library = Tendințe actuale de marketing în biblioteca științifică medical / Angela Gheorghiţa // Conferinţa ştiinţifică anuală “Cercetarea în biomedicină și sănătate : calitate, excelență și performanţă”, 20-22 octombrie 2021 : Abstract book. Chișinău : Medicina, 2021. – P. 502. ISBN 978-9975-82-223-7 (PDF). – Disponibil: https://repository.usmf.md/handle/20.500.12710/19105

7. Negură, Adela. Elaborarea unui tutorial video didactic – structură, etape, mijloace / Adela Negură // Magazin bibliologic. – 2021. – Nr. 1-2. – P. 77-83. – ISSN 1857-1476. – Disponibil: https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/77-83_17.pdf

8. Teze de doctor și doctor habilitat ale cadrelor didactico-ştiinţifice ale USMF „Nicolae Testemiţanu” (1948-2020) : Indice bibliografic / alcăt.: Ludmila Covalschi, Natalia Bot, Elena Varlacova ; red.: Irina Gangan ; resp. de ed.: Liubovi Karnaeva ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Biblioteca Ştiinţifică Medicală. Chişinău : Medicina, 2021. 171 p. ISBN 978-9975-82-227-5 (PDF). – Disponibil: https://repository.usmf.md/handle/20.500.12710/25356 

 

2020

 

1. Barov, Tamilla. Implementarea programului DSpace-CRIS în Repozitoriul instituțional IRMS – Nicolae Testemițanu SUMPh / Tamilla Barov // Congresul consacrat aniversării a 75-a de la fondarea USMF “Nicolae Testemiţanu”, 21-23 octombrie 2020. – Chişinău : [s. n.], 2020. – P. 758. – Disponibil: https://repository.usmf.md/handle/20.500.12710/14934

2. Ciornaia, Irina. Unele concepte și componente ale Științei Deschise / Irina Ciornaia  // Congresul consacrat aniversării a 75-a de la fondarea USMF “Nicolae Testemiţanu”, 21-23 octombrie 2020. – Chişinău : [s. n.], 2020. – P. 759. – Disponibil:  https://repository.usmf.md/handle/20.500.12710/14936

3. Dobrea, Olesea. Evoluția indicatorilor de măsurare a impactului rezultatelor științifice (de la bibliometrie la altmetrie) / Olesea Dobrea // Sesiunea naţională de comunicări ştiinţifice studenţeşti, ed. a 24-a / Universitatea de Stat din Moldova. Chișinău : USM, 2020. – P. 135-137. – Disponibil: https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/135-137_10.pdf

4. Dobrea, Olesea. Nivelul cunoștințelor și competențelor bibliotecarilor universitari privind metrii tradiționali și/sau alternativi / Olesea Dobrea // Congresul consacrat aniversării a 75-a de la fondarea USMF “Nicolae Testemiţanu”, 21-23 octombrie 2020. – Chişinău : [s. n.], 2020. – P. 760. – Disponibil:  https://repository.usmf.md/handle/20.500.12710/14938

5. Gheorghița, Angela. Acces deschis – componentă importantă în cultura informației a bibliotecarului / Angela Gheorghiţa // Sesiunea naţională de comunicări ştiinţifice studenţeşti, ed. a 24-a / Universitatea de Stat din Moldova. Chișinău : USM, 2020. – P. 132-134. –Disponibil: https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/132-134_7.pdf

6. Malahov, Ludmila. Opțiuni  de  adaptare a  sistemului  informațional DSpace-CRIS / Ludmila Malahov, Alexandru Colesnicov // Congresul consacrat aniversării a 75-a de la fondarea USMF “Nicolae Testemiţanu”, 21-23 octombrie 2020. – Chişinău : [s. n.], 2020. – P. 764. – Disponibil: https://repository.usmf.md/handle/20.500.12710/14946

7. Şoroc, Nona. Obiecte memoriale ale medicului-savant S. M. Rubaşov, păstrate în Muzeul Universitar USMF „Nicolae Testemiţanu” [Resursă electronică]  / N. Şoroc, A. Stepanov. – Disponibil: https://library.usmf.md/sites/default/files/inline-files/Soroc%20Nona.pdf

8. Zavtur, Galina. Donația de publicații a medicului-savant S. M. Rubaşov în colecțiile BŞM ale USMF „Nicolae Testemiţanu” [Resursă electronică] / Galina Zavtur. – Disponibil: https://library.usmf.md/sites/default/files/inline-files/Zavtur%20Galina.pdf

 

 2019

 

1. Dobrea, Olesea. From bibliometrics to altmetrics: conceptual approaches [Resursă electronică] / Olesea Dobrea. – Disponibil: https://library.usmf.md/sites/default/files/inline-files/FROM%20BIBLIOMETRICS%20TO%20ALTMETRICS.pdf  

2. Dobrea, Olesea. Platforma informaţională pentru studiu şi cercetare PRIMO http://primo.libuniv.md/ [Resursă electronică] / Olesea Dobrea. – Disponibil: https://library.usmf.md/sites/default/files/inline-files/primo%20abrm.pdf

3. Dobrea, Olesea. Platforma Primo – modern, accesibil, rapid și comprehensiv : ghidul utilizatorului [Resursă electronică] / Olesea Dobrea. – Chișinău, 2019. – 20 p. – Disponibil: https://library.usmf.md/sites/default/files/inline-files/Ghid%20Primo_0.pdf

 

 2018

 

1. Carpovici, Elena. Repozitoriul instituțional în domeniul științelor medicale al Universității de Stat de Medicină și Farmacie ”Nicolae Testemițanu” în viziunea comunității academice / E. Carpovici, T. Barov // Conferinţa Internaţională „MISISQ : Implicare. Creativitate. Durabilitate”, 27-28 septembrie 2018, Chişinău, Republica Moldova : Materialele conferinţei. Bălți : [s. n.], 2018. P. 152-167. –ISBN 978-9975-50-226-9. – Disponibil: https://ibn.idsi.md/vizualizare_articol/67965

2. Ciornaia, Irina. The impact of institutional repozitory development on the researceher visibility. Case study on SPU ”Ion Creangă” / Irina Ciornaia // Conferinţa Internaţională „MISISQ : Implicare. Creativitate. Durabilitate”, 27-28 septembrie, 2018, Chişinău, Republica Moldova : Materialele conferinţei. Bălți: [s. n.], 2018. P. 168-178. – ISBN 978-9975-50-226-9. –Disponibil: https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/168-173_2.pdf

3. Gangan, Irina. Controlul de autoritate - factor determinant al calităţii catalogului electronic partajat / Irina Gangan, Adela Negură // Conferinţa Internaţională „MISISQ : Implicare. Creativitate. Durabilitate”, 27-28 septembrie, 2018, Chişinău, Republica Moldova : Materialele conferinţei. Bălţi: [s. n.], 2018. P. 93-100. – ISBN 978-9975-50-226-9. – Disponibil: https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/93-100_2.pdf

4. Gheorghe Paladi : Biobibliografie / alcăt.: Ludmila Covalschi, Natalia Bot, Elena Varlacova, Ana Rusu ; red.: Irina Gangan ; resp. de ed.: Liubovi Karnaeva ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie “Nicolae Testemiţanu”, Biblioteca Ştiinţifică Medicală. Chişinău : Medicina, 2019. 144 p. – Disponibil: https://repository.usmf.md/handle/20.500.12710/25359

5. Gheorghița, Angela. Preocupări naționale pentru Știința Deschisă [Resursă electronică] / Angela Gheorghiţa // Bibliouniversitas@abrm.md. – 2018. – Nr. 2. – Disponibil: http://ojs.usarb.md/index.php/buniv/article/view/183

6. Karnaeva, Liubovi. Metode de conservare şi restaurare aplicate în Biblioteca Ştiinţifică Medicală USMF “Nicolae Testemiţanu”/ L. Karnaeva, N. Şoroc // Magazin bibliologic. 2018. Nr. 1-2. P. 34-40. ISSN 1857-1476. – Disponibil: https://ibn.idsi.md/vizualizare_articol/68796

7. Karnaeva, Liubovi. Repozitoriile digitale ale universităților din Republica Moldova – exigențe și perspective de dezvoltare / L. Karnaeva, V. Lupu // Conferinţa Internaţională „MISISQ : Implicare. Creativitate. Durabilitate”, 27-28 septembrie 2018, Chişinău, Republica Moldova : Materialele conferinţei. Bălți : [s. n.], 2018. P. 122-129. – ISBN 978-9975-50-226-9. – Disponibil: https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/122-129_0.pdf

8. Vedean, Elizaveta. Cultura informației în contextul învățării pe tot parcursul vieții / E. Vedean, A. Otgon // Conferinţa Internaţională „MISISQ: Implicare. Creativitate. Durabilitate”, 27-28 septembrie 2018, Chişinău, Republica Moldova : Materialele conferinţei. Bălți [s. n.], 2018. P. 233-245. – ISBN 978-9975-50-226-9. – Disponibil: https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/233-245.pdf

9. Карнаева, Любовь. Рост использования информационно-поисковой системы PRIMO на информационном пространстве Молдовы / Л. Карнаева, Е. Райлян // Conferinţa Internaţională „MISISQ : Implicare. Creativitate. Durabilitate”, 27-28 septembrie 2018, Chişinău, Republica Moldova : Materialele conferinţei. Bălți : [s. n.], 2018. P. 25-39. – ISBN 978-9975-50-226-9. – Disponibil:  https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/25-39.pdf

 

2017

1. Carpovici, Elena. Webometrics : indici clasament / Elena Carpovici // Confluențe bibliologice. 2017. Nr. 3-4 (48-50). P. 49-53. – Disponibil: http://www.libruniv.usarb.md/xXx/reviste/confbib/articole/2017_3-4/Conf_3-4_2017.pdf

2. Dobrea, Olesea. Lansarea anului Testemițanu [Resursă electronică] / Olesea Dobrea. –Disponibil: http://library.usmf.md/index.php/activitati/728-lansarea-anului-nicolae-testemitanu

3. Gangan, Irina. Indexarea documentelor de profil medical în contextul catalogării partajate [Resursă electronică] / Irina Gangan // Bibliouniversitas@abrm.md. – 2017. Nr. 3. – Disponibil: http://ojs.usarb.md/index.php/buniv/article/view/219

 

2016

1. Barov, Tamilla. Отражение научно-исследовательского процесса в институциональном репозитории. Опыт Государственного Университета Медицины и Фармации „Николае Тестемицану” [Resursă electronică] / Tamilla Barov, Olesea Dobrea // Magazin bibliologic. – 2016.   Nr. 1-4.   P. 79-84. ISSN 1857- 1476. Disponibil: https://ibn.idsi.md/ru/vizualizare_articol/52573

2. Ciobanu, S. Modern Information Services for Improvement Study Quality = Servicii Informaţionale Moderne pentru Îmbunătăţirea Calităţii Studiilor : album de fotografii / S. Ciobanu, O.  Dobrea. – Chişinău ; Bălţi [s. n.], 2016. – Disponibil: http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/3139

3. Constantin Eţco : 75 de ani : Biobibliografie / alcăt.: Ana Rusu, Natalia Bot, Elena Varlacova ; red.: Irina Gangan ; resp. de ed.: Liubovi Karnaeva ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Bibliotea Ştiinţifică Medicală. Chişinău : Epigraf, 2016. 136 p. – Disponibil: https://repository.usmf.md/handle/20.500.12710/25357  

4. Dobrea, Olesea. Platforma Primo – o nouă oportunitate pentru bibliotecari și utilizatori / O. Dobrea, V. Lupu // Magazin bibliologic. – 2016.  Nr. 1-4. P. 62-66. – ISSN 1857-1476. –Disponibil: http://moldlis.bnrm.md/handle/123456789/1233  

5. Gangan, Irina. Primii pași de catalogare corporativă în cadrul Consorțiului bibliotecilor  universitare din Moldova / Irina Gangan // Magazin bibliologic. – 2016. Nr. 1-4. P. 27-31. – ISSN 1857-1476. – Disponibil: https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/51379

6. Jurksaitiene, D. Implementation of Aleph integrated library system in the academic libraries from Moldova : the objective No. 1 of the MISISQ Tempus Project [Resursă electronică] / D. Jurksaitiene, S. Ciubrei, O. Dobrea. – Disponibil: http://misisq.usmf.md/images/Conferinta_de_totalizare/Implementation_of_MISISQ_Tempus_project.pdf

7. Karnaeva, Liubovi.  Publicaţii vechi şi rare din Colecţia Koch, restaurate în Republica Federală Germania / L. Karnaeva, N. Şoroc, O. Dobrea, A. Gheorghiţa // Buletin Ştiinţific. Revista de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie. Etnografie şi Muzeologie. – 2016. – Vol. 25(38). P. 225-230. – Disponibil: https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/59238

8. Lupu, V. Ghid de arhivare a publicaţiilor în Repozitoriul Instituţional / V. Lupu, O. Dobrea. – Chişinău : [s. n.], 2016. – 16 p. – Disponibil: https://library.usmf.md/sites/default/files/inline-files/ghid_de_arhivare_a_documentelor_in_RI%20%281%29.pdf

9. Publicaţiile cadrelor didactice şi ştiinţifice ale Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu" din Republica Moldova (1945-2015) : Indice bibliographic : [în vol.]. Vol. 2: (1971-1991), Partea a 2-a: (1981-1991) / alcăt.: T. Kalguşkina, L. Covalschi, E. Varlacova, A. Rusu, T. Gîncul, N. Bot, I. Levandovschi ; resp. de ed.: L. Karnaeva ; cons. şt.: I. Marin ; IP Universitatea de Stat de Medicină si Farmacie "Nicolae Testemiţanu" din Republica Moldova, Biblioteca Ştiinţifică Medicală. Chişinău : [s. n.], 2016. 808 p.

 

2015

1. Carpovici, Elena. Specificul managementului cunoștințelor în biblioteci [Resursă electronică] / Elena Carpovici. – Disponibil: https://library.usmf.md/sites/default/files/inline-files/Comunicare%20MC.pdf

2. Dobrea, Olesea. Comerţul electronic în bibliotecă [Resursă electronică] / Olesea Dobrea // InfoStand biblioteconomic : buletin de informare al secţiunii ABRM „Procese tehnologice de bibliotecă”. 2015. Nr. 2 (12). – Disponibil: http://www.slideshare.net/ABRMRepublicaMoldova/info-stand-nr-2-2015

3. Dobrea, Olesea. Использование метаданных Дублинского ядра в описание информационных ресурсов [Resursă electronică] / O. Dobrea, T. Barov. – Disponibil: http://misisq.usmf.md/images/WP2/comunicari/prezi.pdf

4. Gangan, Irina. Formatul MARC 21/Bibliografic : Ghid de catalogare / Irina Gangan ; Biblioteca Ştiinţifică Medicală USMF „Nicolae Testemiţanu”. – Chişinău : [s. n.], 2015. – 32 p. – Disponibil: https://misisq.usmf.md/images/Conferinta_de_totalizare/marc_21.pdf  

5. Gheorghiţa, Angela. Comunicarea în bibliotecă / Angela Gheorghiţa // Confluenţe bibliologice. – 2015. – Nr. 1-2. P. 81-86. – Disponibil: http://libruniv.usarb.md/xXx/reviste/confbib/articole/2015_1-2/Conf_1-2,2015_81-86.pdf  

6. Publicaţiile cadrelor didactice şi ştiinţifice ale Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu" din Republica Moldova (1945-2015) : Indice bibliographic : [în vol.]. Vol. 2: (1971-1991), Partea a 1-a: (1971-1980) / alcăt.: T. Kalguşkina, L. Covalschi, E. Varlacova, A. Rusu, T. Gîncul ; resp. de ed.: L. Karnaeva ; cons. şt.: I. Marin ; IP Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu" din Republica Moldova, Biblioteca Ştiinţifică Medicală. Chişinău : Medicina, 2015. 668 p.

 

2014

 

1. Dobrea, Olesea. Site-ul Bibliotecii Științifice Medicale prin prisma criteriilor de calitate [Resursă electronică] / O. Dobrea, A. Gheorghiţa // Bibliouniversitas : revista bibliotecilor universitare din Republica Moldova. – 2014. – Nr. 2. – Disponibil:   http://www.libruniv.usarb.md/bibliouniv_rev/buniv.html

2. Ion Ababii : Biobibliografie [Resursă electronică] / alcăt.: Ludmila Covalschi ; resp. de ed.: Liubovi Karnaeva ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Bibliotea Ştiinţifică Medicală. Chişinău, 2014. 94 p. – Disponibil: https://repository.usmf.md/handle/20.500.12710/25358

 

2013

1. Gologan, Larisa. Evaluarea activității bibliotecii prin prisma Standardului moldovean ”Informare și documentare. Indicatori de performanță pentru biblioteci (ISO 11620:2008, IDT)” / Larisa Gologan // Revista ABRM. 2013. Nr. 1. P. 39-43.

2. Publicaţiile cadrelor didactice şi ştiinţifice ale Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu" din Republica Moldova (1945-2015) : Indice bibliographic : [în vol.]. Vol. 1: (1945-1970), Partea a 2-a: (1962-1970) / alcăt.: T. Kalguşkina, T. Şcerbac, E. Varlacova, L. Covalschi, E. Ivaşco, T. Gîncul, A. Rusu ; resp. de ed.: L. Karnaeva ; cons. şt.: I. Marin ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu" din Republica Moldova, Biblioteca Ştiinţifică Medicală. Chişinău : Medicina, 2013. 520 p.Disponibil:  https://repository.usmf.md/handle/20.500.12710/25354

 

 

2012

 

1. Gangan, Irina. Lărgirea accesului deschis la informația de profil medical – obiectiv strategic al Bibliotecii Științifice Medicale [Resursă electronică] / Irina Gangan // Bibliouniversitas. – 2012. Nr. 2. – Disponibil:  http://libruniv.usb.md/bibliouniv_rev/buniv.html

2. Gangan, Irina. Ziua Inventatorului și Raționalizatorului la Biblioteca Științifică Medicală a USMF ”Nicolae Testemițanu” [Resursă electronică]  / Irina Gangan, Silvia Ciubrei // Bibliouniversitas. – 2012. Nr. 1. – Disponibil:  http://libruniv.usb.md/bibliouniv_rev/buniv.html

3. Publicaţiile cadrelor didactice şi ştiinţifice ale Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu" din Republica Moldova (1945-2015) : Indice bibliographic : [în vol.]. Vol. 1: (1945-1970), Partea a 1-a: (1945-1961) / alcăt.: T. Kalguşkina, T. Şcerbac, E. Varlacova, L. Covalschi, E. Ivaşco, T. Gîncul, N. Angheluţa ; resp. de ed.: L. Karnaeva ; cons. şt.: I. Marin ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu" din Republica Moldova, Biblioteca Ştiinţifică Medicală. Chişinău : Medicina, 2012. 290 p. –Disponibil: https://repository.usmf.md/handle/20.500.12710/25353

4. Șoroc, Nona. Enigma colecției Koch / N. Şoroc, A. Stepanov, I. Gangan // Medicus / USMF “Nicolae testemiţanu”. – 2012. Nr. 1-2. P. 4. – Disponibil: https://relatiipublice.usmf.md/sites/default/files/2018-09/Medicus%20Nr.1-2%20Vol.%20849-850%20%28Ianuarie-Martie%29%202012.pdf

 

 

2011

 

1. Negură, Adela. Informatizarea Bibliotecii Universităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă” : realizări şi perspective / Adela Negură //  BiblioScienţia. – 2011. Nr. 6. P. 38-45. – Disponibil: https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/6.Informatizarea%20bibliotecii%20Universitatii%20Pedagogice%20de%20Stat%20_Ion%20Creanga_.pdf

 

2010

 

1. Bibliotecile publice din Republica Moldova : Situații statistice 2005-2010 / Biblioteca Națională a Republicii Moldova ; alcăt.: Larisa Gologan, Ecaterina Dmitric. Chişinău : BNRM, 2010. 60 p.

2. Gologan, Larisa. Ion Madan sub semnul 75! [Resursă electronică] / Larisa Gologan // Blog de biblioteconomie şi ştiinţa informării. – 2010. – Disponibil: http://clubbib2.wordpress.com/2010/05/31/ion-madan-sub-semnul-75/

3. Gologan, Larisa. TIC pentru o mai bună guvernare [Resursă electronică] / Larisa Gologan // Blog de biblioteconomie şi ştiinţa informării. – 2010. – Disponibil: http://clubbib2.wordpress.com/2010/05/21/tic-pentru-o-mai-buna-guvernare/

4. Gologan, Larisa. Un proiect interesant [Resursă electronică] / Larisa Gologan // Blog de biblioteconomie şi ştiinţa informării. – 2010. – Disponibil: http://clubbib2.wordpress.com/experiente-practici-de-calitate/accesat

5. Ieremia Zota : biobibliografie / alcăt.: L. Lipcanu, T. Gîncul ; resp. de ed.: L. Karnaeva ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Biblioteca Stiinţifică Medicală. Chişinău : Medicina, 2010. 36 p.

6. Negură,  Adela. Informatizarea proceselor de bibliotecă. Practici Biblioteca 2.0 la UPS „Ion Creangă” / Adela Negură // Magazin bibliologic. – 2010.   Nr. 1-2. P. 69-74. – ISSN 1857-1476. – Disponibil: https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/52839

7. Negură, Adela. Crearea vedetelor de subiect în procesul de catalogare a documentelor bibliografice / Adela Negură //  Conferinţa tehnico-ştiinţifică a colaboratorilor, doctoranzilor şi studenţilor, 10-12 decembrie 2009 : [în 3 vol.] / Universitatea Tehnică a Moldovei. Chisinau : UTM, 2010. Vol. 1. – P. 473-478. – Disponibil: http://library.utm.md/Editat/BIBLIOTECA/Conferinte/2010/Crearea_vedetelor_de_subiect_in_program_Q_Series_DS.pdf

8. Sănătatea publică în Republica Moldova (1991-1995) : indice bibliografic / alcăt.: T. Şcerbac ; red. şt.: L. Lipcanu ; resp. de ed.: L. Karnaeva ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Biblioteca Ştiinţifică Medicală. Chişinău : Medicina, 2010. 272 p.

 

 

2009

1. Gheorghe Ghidirim : biobibliografie / alcăt.: L. Lipcanu, T. Gîncul ; resp. ed.: L. Karnaeva ; pref.: I. Ababii ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Biblioteca Ştiinţifică Medicală. Chişinău : Medicina, 2009. 79 p.

2. Sănătatea publică în Republica Moldova (1986-1990) : indice bibliografic / alcăt.: T. Şcerbac ; resp. de ed.: L. Karnaeva ; red. şt.: L. Lipcanu ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Biblioteca Ştiinţifică Medicală. Chişinău : Medicina, 2009. 240 p.

 

2008

1. Gologan, Larisa. Consiliul Biblioteconomic Național : Parteneriat. Comunicare. Colaborare / Larisa Gologan // Symposia Professorum : Materialele sesiunii știinţifice din 13 octombrie 2007 / Universitatea Liberă Internaţională din Moldova ; coord. șt. M. Șleahtițchi ; red. resp. L. Corghenci. – Chişinău : ULIM, 2008. P. 19-26. – Disponibil: https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/19-26_17.pdf

2. Petru Galeţchi : biobibliografie / alcăt.: S. Prohniţchi ; red.: L. Lipcanu, L. Câssa ; resp. de ed.: L. Karnaeva ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Biblioteca Ştiinţifică Medicală. Chişinău : Medicina, 2008. 46 p.

3. Zavtur, Galina. Cartea despre comerţ [prezențe editoriale noi în colecţia BŞ UCCM] / Galina Zavtur // Pro Cooperaţia. – 2008. 20 iunie. P. 9.

 

 

2007

 

1. Gologan,  Larisa. Din agenda de lucru a Consiliului Biblioteconomic Național / Larisa Gologan // Gazeta bibliotecarului. 2007. – Nr. 1-3 (75-77). P. 3-4.

2. Gologan, Larisa. File din viața și trecutul metodiștilor / Larisa Gologan // Magazin bibliologic. 2007. Nr. 2. P. 95-107.

3. Lipcanu, Ludmila. Repere francofone în procesul de informare a utilizatorului medical / Ludmila Lipcanu // Magazin bibliologic. – 2007. – Nr. 3-4. – P. 35-38. – ISSN 1857-1476. –Disponibil: https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/52957

4. Zavtur, Galina. Medalion pentru autorul imnului limbii române [Chiriac, V. Alexei Mateevici : Genealogii. Iconografii. Evocări. Chişinău : Ştiinţa, 2003] / Galina Zavtur // Pro  Cooperaţia. – 2007. 14 sept. P. 6.

 5. Zavtur, Galina. O prezenţă necesară în tumultul informaţional [revistele colecţiei BŞ UCCM] / Galina Zavtur // Curierul Cooperaţiei. 2007. 14 martie. P. 3.

 

 

2006

 

1. Bibliotecile publice din Republica Moldova : situații statistice 2003-2004 / Biblioteca Națională a Republicii Moldova ; alcăt.: Larisa Gologan. Chişinău : BNRM, 2006. 34 p. – Disponibil: http://www.bnrm.md/files/publicatii/Bibliotecile_publice_Situatii_statistice_2003-2004.pdf  

2. Bolganschi, Elena. Resurse informaționale electronice utilizate în procesul de servire informațională a beneficiarilor Bibliotecii USMF „Nicolae Testemițanu" / Elena Bolganschi, Silvia Ciubrei, Natalia Goian // Managementul resurselor electronice în bibliotecile din Moldova : a 3-a Conferință Internațională, Chișinău, 23-24 septembrie 2004. – Chişinău : ASEM, 2006. – P. 62-65. – Disponibil: https://lib.ase.md/site/docs/publicatii/conf_culegere_06.pdf  

3. Ciubrei, Silvia. Utilizarea resurselor informaționale electronice cu profil medical de către beneficiarii Centrului de Informare INFOMEDICA, USMF „Nicolae Testemițanu” / Silvia Ciubrei, Natalia Goian // Managementul resurselor electronice în bibliotecile din Moldova : a 3-a Conferință Internațională, Chișinău, 23-24 septembrie 2004. – Chişinău : ASEM, 2006. – P. 50-54. – Disponibil: https://lib.ase.md/site/docs/publicatii/conf_culegere_06.pdf

4. Gologan, Larisa. Cultura electronică / Larisa Gologan // Gazeta bibliotecarului. 2006. Nr. 8-10 (70-72). P.  7-8.

5. Gologan, Larisa. O viziune reală vizavi de legislația de bibliotecă / Larisa Gologan // Gazeta bibliotecarului. 2006. Nr. 8-10 (70-72). P. 11-12. – Disponibil:  http://bnrm.md/files/publicatii/Gazeta_bibliotecarului_70-72.pdf

6. Gologan, Larisa. Viitorul bibliotecilor din Moldova prin prisma Societății Informaționale : o nouă viziune asupra problemelor cunoscute / Larisa Gologan // Magazin bibliologic. 2006. Nr. 2-3. P. 43-54. – ISSN 1857-1476. – Disponibil: https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/43_54_Viitorul%20bibliotecilor%20din%20Moldova%20prin%20prisma%20Societatii%20Informationale.pdf  

 

 

 

Sondaj

Integrarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană

PRO (100%)
100%
CONTRA (0%)
0%
Total votes: 1
Period
-