Default Header Image

Formarea profesională continuă

Dezvoltarea profesională continuă a personalului este o prioritate a Bibliotecii Ştiinţifice Medicale, având drept scop dezvoltarea cunoştinţelor şi competenţelor personalului de specialitate, optimizarea calităţii activităţilor realizate şi serviciilor prestate.

 

Procesul de formare profesională continuă în BȘM se bazează pe următoarele principii:

 

- asigurarea condiţiilor şi posibilităţilor egale de dezvoltare profesională pentru toți angajații;

- promovarea “învăţării pe parcursul întregii vieţi”;

- conştientizarea de către fiecare angajat a necesităţii actualizării cunoştinţelor şi competenţelor proprii;

- orientarea spre necesităţile de instruire: ajustarea programelor și metodelor de instruire la necesitățile instituționale și particularitățile individuale ale angajatului;

- diversificarea formelor şi metodelor de instruire;

- motivarea formării profesionale continue a personalului: stimularea morală, promovarea în carieră.

 

 

Sondaj

Integrarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană

PRO (100%)
100%
CONTRA (0%)
0%
Total votes: 1
Period
-