Default Header Image

Donații de carte

Donație de carte oferită de prof. univ. Spinei Aurelia

Donaţie de carte oferită de către Aurelia Spinei,

doctor în ştiinţe medicale, conferenţiar universitar.

 

Profesorul universitar, Spinei Aurelia, a oferit în dar Bibliotecii Ştiinţifice Medicale publicaţia:

 

Caria dentară la copii cu dizabilităţi / Aurelia Spinei; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie,,Nicolae Testemiţanu,, .- Chişinău, 2016. - 275 p. (20 ex.)

 

Lucrarea este adresată în egală măsură studenților stomatologi, cadrelor didactice şi medicilor practicieni în domeniul stomatologiei, precum şi tuturor specialiștilor care acordă asistență medicală, psihopedagogică şi socială copiilor cu dizabilităţi.

 

Administrația BȘM aduce sincere mulțumiri

autoarei pentru donația oferită.

Donație de carte oferită de dr. în șt. med. Larisa Crivceanscaia

Donaţie de carte oferită de către Larisa Crivceanscaia,

dr. în şt. med.,conferenţiar universitar,

Departamentul Pediatrie şi Neonatologie USMF ,,Nicolae Testemiţanu,,Image removed.

 

Profesorul universitar, Larisa Crivceanscaia, a oferit în dar Bibliotecii Ştiinţifice Medicale publicaţia: Strategii terapeutice în sindromul de detresă respiratorie prin deficit de surfactant la prematuri.- Chișinău, 2017  (18 ex.)

Monografia este o abordare amplă a sindromului de detresă respiratorie prin deficit de surfactant la nou-născuţi prematuri cu termenul de gestaţie mai mic de 34 săptămâni şi a metodelor de management prin aplicarea suportului respirator modern. Monografia este dedicată studenţilor, rezidenţilor, medicilor de familie, pediatrilor, neonatologilor, reanimatologilor.

 

Administrația BȘM aduce sincere mulțumiri autoarei.

Sondaj

Integrarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană

PRO (100%)
100%
CONTRA (0%)
0%
Total votes: 1
Period
-