Default Header Image

Biblioteca în cifre

 

Indicatori de bază în activitatea Bibliotecii Ştiinţifice Medicale
a USMF „Nicolae Testemiţanu” (situaţia la 1 ianuarie 2019)

Date statistice

 

Colecţii
Fond total(volume/titluri)

 

 

 881393 ex./180867tit.

 

dintre care:
- cărţi, publicaţii în serie 796620
- documente electronice 579
- alte documente (teze, autoreferate) 84194
Publicaţii ştiinţifice 667533
Publicaţii didactice 208716
Publicaţii în limba română 233504
Publicaţii în limbi moderne 81035
Achiziţii(volume/titluri)

9152ex., 730/341 l. r.

 

- cărţi, seriale (ziare/reviste)

5895/2206

- documente electronice 0
- alte documente (teze, autoreferate) T.30 / R. 1021
Publicaţii stiintifice 3705
Publicaţii didactice 5401
Publicaţii didactice în limba română 4174
Publicaţii în limba română 4956
Publicaţii în limbi moderne 2559
Utilizarea şi utilizatorii bibliotecii
Utilizatori înscrişi (total) 11002
Inclusiv:
- cadre didactice 648

- studenţi

6624
- rezidenţi 1824
- doctoranzi 38
- medici practicieni 566
- colaboratori ai AŞM 30

- asistenţi medicali

- secundari clinici

- magiștri

- cercetători

- cursanți

280

30

2

45

64

- alte categorii USMF

- utilizatori externi

250

601

Sondaj

Considerați că BȘM trebuie să asigure accesul la raft pentru utilizatori?

Alegeri
Perioadă
-