Default Header Image

Biblioteca în cifre

 

Indicatori de bază în activitatea Bibliotecii Ştiinţifice Medicale
a USMF „Nicolae Testemiţanu” (situaţia la 1 ianuarie 2020)

Date statistice

 

Colecţii
Fond total(volume/titluri)

 

 

 887683 ex./181262 tit.

 

dintre care:
- cărţi, publicaţii în serie 545616
- documente electronice 588
- alte documente (teze, autoreferate) 9690
Publicaţii ştiinţifice 669722
Publicaţii didactice 212817
Publicaţii în limba română 236934
Publicaţii în limbi moderne 84003
Achiziţii(volume/titluri)

9005 ex., 395/266 l. r.

 

- cărţi, seriale (ziare/reviste)

6348/2552

- documente electronice 9
- alte documente (teze, autoreferate) T.26 / R. 70
Publicaţii stiintifice 2895
Publicaţii didactice 6110
Publicaţii didactice în limba română 4721
Publicaţii în limba română 5248
Publicaţii în limbi moderne 3249
Utilizarea şi utilizatorii bibliotecii
Utilizatori înscrişi (total) 11023
Inclusiv:
- cadre didactice 846

- studenţi

6702
- rezidenţi 1823
- doctoranzi 33
- medici practicieni 506
- colaboratori ai AŞM 16

- asistenţi medicali

- secundari clinici

- magiștri

- cercetători

- cursanți

263

43

2

52

16

- alte categorii USMF

- utilizatori externi

295

426

Sondaj

Considerați că BȘM trebuie să asigure accesul la raft pentru utilizatori?

Alegeri
Perioadă
-