Default Header Image

Biblioteca în cifre

 

Indicatori de bază în activitatea Bibliotecii Ştiinţifice Medicale
a USMF „Nicolae Testemiţanu” (situaţia la 1 ianuarie 2023)

Date statistice

 

Colecţii
Fond total(volume/titluri)

 

 

 903354 ex./182488 tit.

 

dintre care:
- cărţi, publicaţii în serie, broşuri

818300

- documente electronice

599

- alte documente (teze, autoreferate)

84455

Publicaţii ştiinţifice

672662

Publicaţii didactice

225414

Publicaţii în limba română

247161

Publicaţii în limbi moderne

87749

Achiziţii(volume/titluri)

5747 ex., 460 tit./240 tit. l.r.

 

- cărţi, seriale (ziare/reviste)

5686

- documente electronice -
- alte documente (teze, autoreferate) T29 / R32
Publicaţii stiintifice

1355

Publicaţii didactice

4359

Publicaţii didactice în limba română

3463

Publicaţii în limba română

4264

Publicaţii în limbi moderne

1058

   
Utilizarea şi utilizatorii bibliotecii
Utilizatori înscrişi (total) 10365
Inclusiv:
- cadre didactice 179

- studenţi

7020
- rezidenţi 1865
- doctoranzi 68
- medici practicieni 134
- conferenţiari universitari 56

- asistenţi medicali

- secundari clinici

- magiștri

- cercetători

- cursanți

121

29

4

22

7

- alte categorii USMF

- utilizatori externi

697

92

Sondaj

Integrarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană

PRO (100%)
100%
CONTRA (0%)
0%
Voturi total: 1
Perioadă
-