Default Header Image

Biblioteca în cifre

 

Indicatori de bază în activitatea Bibliotecii Ştiinţifice Medicale
a USMF „Nicolae Testemiţanu” (situaţia la 1 ianuarie 2020)

Date statistice

 

Colecţii
Fond total(volume/titluri)

 

 

 887683 ex./181407 tit.

 

dintre care:
- cărţi, publicaţii în serie

808104

- documente electronice

599

- alte documente (teze, autoreferate)

84311

Publicaţii ştiinţifice

670398

Publicaţii didactice

217395

Publicaţii în limba română

240489

Publicaţii în limbi moderne

85021

Achiziţii(volume/titluri)

5048 ex., 300/701 l.r.

 

- cărţi, seriale (ziare/reviste)

5756

- documente electronice 11
- alte documente (teze, autoreferate) 21
Publicaţii stiintifice 761
Publicaţii didactice 4950
Publicaţii didactice în limba română 3454
Publicaţii în limba română 3808
Publicaţii în limbi moderne 1183
Utilizarea şi utilizatorii bibliotecii
Utilizatori înscrişi (total) 8837
Inclusiv:
- cadre didactice 225

- studenţi

6653
- rezidenţi 1784
- doctoranzi 10
- medici practicieni 43
- colaboratori ai AŞM 16

- asistenţi medicali

- secundari clinici

- magiștri

- cercetători

- cursanți

20

10

1

8

4

- alte categorii USMF

- utilizatori externi

61

16

Sondaj

Considerați că BȘM trebuie să asigure accesul la raft pentru utilizatori?

Alegeri
Perioadă
-