Default Header Image

Servicii

Biblioteca Ştiinţifică Medicală prestează următoarele servicii informaţionale:

Servicii gratuite:

 • Acces la documentele din colecțiile bibliotecii
 • Împrumut de publicații didactice și științifice la domiciliu
 • Împrumut interbibliotecar național
 • Împrumut interbibliotecar internațional (cu excepția costurilor de reproducere și expediere prin poștă)
 • Consultarea publicațiilor în sălile de lectură
 • Consultarea sistemului de cataloage
 • Elaborarea listelor bibliografice și indicilor bibliografici la cerere
 • Referințe prin e-mail
 • Bibliografii la cerere
 • Cercetări bibliografice tematice
 • Acces la catalogul online OPAC
 • Acces la Catalogul partajat al bibliotecilor universitare din RM, LibUnivCatalog
 • Acces la baze de date de profil medical și farmaceutic
 • Acces la Biblioteca Electronică Didactică
 • Acces la Repozitoriul Instituțional al USMF „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova
 • Acces la echipamentul bibliotecii
 • Difuzarea selectivă a informațiilor
 •  Atribuirea indicilor CZU la teze de doctor și articole științifice
 •  Consultanță, asistență informațională și bibliografică
 •  Servicii bibliometrice
 •  Oferirea accesului la internet (rețea/WiFi) prin intermediul echipamentului bibliotecii
 •  Rezervarea documentelor de bibliotecă
 •  Servicii de referință
 • Elaborarea buletinului de achiziții
 •  Oferirea informațiilor despre activitatea Bibliotecii și serviciile prestate, prin intermediul site-ului, blogului, rețelelor de socializare
 •  Livrarea electronică de documente
 • Oferirea spațiilor pentru studiu individual și de grup
 •  Instruirea utilizatorilor în cadrul cursului Bazele Culturii Informației
 • Organizează instruiri la distanță
 • Organizarea activităţilor de informare bibliografică (expoziţii de carte, Zile de informare, Ziua specialistului)
 • Consultarea şi îndrumarea utilizatorilor
 •  Instruirea nonformală a utilizatorilor
 • Asistență în regăsirea informațiilor în bazele de  date medicale
 • Asistență și suport în crearea profilului academic
 • Asistență în autoarhivarea documentelor în arhivele electronice deschise (self-archiving)
 • Organizarea expozițiilor virtuale
 • Acces la tutoriale video
 • Propuneri pentru achiziții
 • Servicii informaționale de la distanță

 

 

 

Servicii contra plată:

 

 • Copiere (xerocopii);
 • scanare documente;
 • imprimare alb - negru;
 • imprimare color;
 • înregistrarea informaţiei pe memorii externe;
 • regăsire şi livrare a informaţiei electronice la cerere;
 • procesarea informației.

Sondaj

Integrarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană

PRO (100%)
100%
CONTRA (0%)
0%
Voturi total: 1
Perioadă
-