Default Header Image

Servicii

Biblioteca Ştiinţifică Medicală prestează următoarele servicii informaţionale:

Servicii gratuite:

 • consultarea sistemului de cataloage;
 • acces la Catalogul online al Bibliotecii;
 • acces la Catalogul partajat al bibliotecilor universitare din RM, LibUnivCatalog;
 • acces la Repozitoriul Instituțional în științe medicale al USMF „Nicolae Testemițanu” din RM;
 • acces la baze de date;
 • informare bibliografică;
 • servicii de referinţe;
 • asistenţă informaţională în căutarea şi regăsirea informaţiei electronice medicale;
 • împrumut de publicaţii didactice şi ştiinţifice la domiciliu;
 • consultare publicaţii în sălile de lectură;
 • servicii de informare (expoziţii de carte, Ziua de informare, Ziua specialistului);
 • difuzarea selectivă a informației;
 • acces internet;
 • consultare baze de date de profil medical (în regim off-line (CD şi DVD), on-line (Internet));
 • împrumut interbibliotecar național și internațional;
 • elaborarea listelor bibliografice și indicilor bibliografici la cerere;
 • atribuire indici CZU la articole medicale;
 • cultivarea abilităților de regăsire a informației (în afara curriculei universitare).

 

Servicii contra plată:

 • Copiere (xerocopii);
 • scanare documente;
 • imprimare alb - negru;
 • imprimare color;
 • înregistrarea informaţiei pe memorii externe;
 • regăsire şi livrare a informaţiei electronice la cerere;
 • procesarea informației.

Sondaj

Considerați că BȘM trebuie să asigure accesul la raft pentru utilizatori?

Alegeri
Perioadă
-