Default Header Image

Donaţie de carte oferită de dr. şt. med., conf. univ. Vasile Zagnat

Publicat: 15.03.2022

Biblioteca Ştiinţifică Medicală a Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie “Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova își exprimă recunoștința și aduce sincere mulţumiri d-lui Vasile Zagnat, dr. şt. med., conf. univ. pentru donaţia de carte oferită.

Donația cuprinde 30 exemplare de carte-valet, dar şi varianta electronică a publicaţiei :

 

Aspecte de fiziologie a dintelui = Aspects of tooth physiology = Аспекты физиологии зуба / Vladimir Okushko, Vasile Zagnat ; red. şt.: Valeriu Burlacu. – Chişinău : S. n., 2018 (Tipogr. “T-Par”). – 122 ; 124 ; 130 p. : fig., tab.

Tit., text paral.: lb. rom., engl., rusă. – Pag. var. – Carte-valet (inversă). – Bibliogr.: p. 119-122 (38 tit.). – 250 ex.

Sondaj

Integrarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană

PRO (100%)
100%
CONTRA (0%)
0%
Voturi total: 1
Perioadă
-