Default Header Image

Donație de carte oferită de Tănase Adrian, şeful Catedrei de urologie şi nefrologie chirurgicală, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar

Publicat: 20.09.2019

 

 Adrian Tănase, şeful Catedrei de urologie şi nefrologie chirurgicală, doctor habilitat în ştiinţe  medicale,  profesor  universitar a oferit  în dar  Bibliotecii Ştiinţifice Medicale  publicaţia:

  Tănase, Adrian. Istoria serviciului de urologie, dializă şi transplant renal din Republica Moldova : Album ilustrat = History of urology, dialysis and kidney transplantation service in the Republic of Moldova : Illustrated album / Adrian Tănase, Petru Cepoida ; redactor: Silvia Ciubrei ; traducere în limba engleză: Elena Cuiban ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu" ; Societatea Urologilor din Republica Moldova. - Chişinău : [s. n.], 2019. - 112 p. ; il. (5 ex.)

Sondaj

Integrarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană

PRO (100%)
100%
CONTRA (0%)
0%
Voturi total: 1
Perioadă
-