Default Header Image

INFOProfesional

 

Norme, metodologii şi regulamente

Regulament de organizare şi funcţionare a Bibliotecii Ştiinţifice Medicale

Regulament privind utilizarea resurselor informaţionale şi serviciilor prestate de Biblioteca Ştiinţifică Medicală

Regulamentul de organizare şi funcţionare a Repozitoriului Instituţional USMF "Nicolae Testemiţanu" din RM

Regulament privind prelucrarea şi protecţia datelor cu caracter personal ale utilizatorilor BŞM USMF "Nicolae Testemiţanu" 

Manualul operaţional de politici şi proceduri a Asociaţiei Bibliotecarilor din Republica Moldova

Codul deontologic al bibliotecarului din Republica Moldova

Regulamentul privind modul de conferire a categoriilor de calificare cadrelor bibliotecare

Evidența colecțiilor de bibliotecă

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE A CONCURSULUI de eseuri consacrat Zilei Europei

Regulamentul privind serviciile prestate de bibliotecile publice

Carta Instituţiei Publice Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie “Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova

Regulamentul intern al USMF ”Nicolae Testemițanu”

Codul moral al USMF ”Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova

Manual de identitate vizuală 

Sondaj

Integrarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană

PRO (100%)
100%
CONTRA (0%)
0%
Voturi total: 1
Perioadă
-