Default Header Image

Intrări noi

Publicat: 12.03.2021
1

1. Turgeon, Mary Louise. Immunology and serology in laboratory medicine / Mary Louise Turgeon. - 4th ed.. - St. Louis : Mosby,  : Elsevier, 2009. - xiii, 527 p. : ill., tab.

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

2

2. Sandul, Alexandru. Aspecte contemporane în rinologie / Alexandru Sandul, Codruţ Sarafoleanu, Lucia Gariuc ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". - Chişinău : [s. n.], 2019. - 196 p. : fig.

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

3

3. Cardiologie : Culegere de teste / Valeriu Revenco, Livi Grib, Alexandra Grejdieru [et al.] ; redactor ştiinţific: Livi Grib ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Disciplina Cardiologie. - Chişinău : Medicina, 2020. - 444 p. : fig.. - Autorii sunt indicaţi pe verso foii de titlu

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

4

4. Curren, Anna M. Math for meds : dosages and solutions / Anna M. Curren. - 10th ed.. - New York : Delmar/Cengage Learning, 2009. - xviii, 366 p. : ill.. - Includes index

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

5

5. Institutul de Neurologie şi Neurochirurgie "Diomid Gherman" - 60 de ani : Realizări şi perspective : Album de memorii / Institutul de Neurologie şi Neurochirurgie "Diomid Gherman" ; responsabil de ediţie: Grigore Zapuhlîh, Veronica Adamachi. - Chişinău : [s. n.], 2018. - 128 p. : fot.

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

6

6. Saga Catedrei de neurochirurgie, 1999-2019. Vol. 1 / Catedra de neurochirurgie a USMF "Nicolae Testemiţanu" ; responsabil de ediţie: Grigore Zapuhlîh. - Chişinău : [s. n.], 2019. - 128 p. : fot.

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

7

7. Townsend, Mary C. Essentials of psychiatric mental health nursing : concepts of care in evidence-based practice / Mary C. Townsend. - 5th ed.. - Philadelphia : F. A. Davis, 2011. - xxiv, 816 p. : ill. + 1 CD-ROM

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

8

8. Capcelea, Valeriu. Tractat de filosofie / Valeriu Capcelea. - Bucureşti : Pro Universitaria, 2020. - 406 p.

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

9

9. Tulburările de deglutiţie - de la etiologie la recuperare funcţională / Coordonator : Codruţ Sarafoleanu. - Bucureşti : Editura Academiei Române, 2017. - 255 p. : il., tab.

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

10

10. Tulburările respiratorii în somn / coordonator : Codruţ Sarafoleanu. - Bucureşti : Editura Academiei Române, 2016. - 216 p. : il., tab.

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

 

Sondaj

Considerați că BȘM trebuie să asigure accesul la raft pentru utilizatori?

Alegeri
Perioadă
-