Default Header Image

Intrări noi

Publicat: 18.03.2021
1

1.Nelson textbook of pediatrics. Vol. 1 / Robert M. Kliegman, Joseph W. St Geme III, Nathan J. Blum [et al.]. - 21st ed.. - Philadelphia : Elsevier, 2020. - lxxv, 1900 p., I-140 : ill.. - Includes index

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

2

2. Nelson textbook of pediatrics. Vol. 2 / Robert M. Kliegman, Joseph W. St Geme III, Nathan J. Blum [et al.]. - 21st ed.. - Philadelphia : Elsevier, 2020. - lxxv, 1901-3827 p., I-140 : ill.. - Includes index

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

3

3. Adult neurology : Learning guide for practical work and seminars for the 4th-year students, Faculty of Medicine / Vitalie Lisnic, Ion Moldovanu, Marina Sangheli [et al.] ; coordinating lead author: Mihail Gavriliuc ; Nicolae Testemiţanu State University of Medicine and Pharmacy, Faculty of Medicine, Department of neurology no. 1. - 1st ed., translated from Romanian. - Chişinău : Medicina, 2020. - 79 p. : tab.. - Autorii sunt indicaţi pe verso foii de titlu

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

4

4. Cauia, Alexandr. Drept internaţional umanitar : Manual / Alexandr Cauia ; redactor: Dragoş Vicol ; Universitatea Liberă Internaţională din Moldova. - Chişinău : [s. n.], 2020. - 416 p.

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

5

5. Gugulan, Leonid. Dermatovenerologie în medicina dentară / Leonid Gugulan, Mircea Beţiu ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". - Chişinău : Medicina, 2020. - 272 p.

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

6

6. Neurologie (adulţi) : Recomandări metodice pentru lucrări practice şi seminare pentru studenţii anului 4, Facultatea de Medicină / Vitalie Lisnic, Ion Moldovanu, Marina Sangheli [et al.] ; sub redacţia: Mihail Gavriliuc ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Facultatea de Medicină, Catedra de neurologie nr. 1. - Chişinău : Medicina, 2020. - 87 p. : tab.. - Autorii sunt indicaţi pe verso foii de titlu

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

7

7. Rotaru, Natalia. Radiologie şi radioprotecţie / Natalia Rotaru, Oxana Malîga, Ion Codreanu ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". - Chişinău : Medicina, 2020. - 242 p.

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

8

8. Tratat de boli infecţioase / sub redacţia: Emanoil Ceauşu. Vol. 1. - Ediţie centenar. - Bucureşti : Editura Medicală, 2020. - 771 p. : il., tab.

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

9

9. Williams gynecology / Barbara L. Hoffman, John O. Schorge, Lisa M. Halvorson [et al.]. - 4th ed.. - New-York : McGraw-Hill, 2020. - xxvi, 1295 p.

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

10

10. Чучалин, Александр Григорьевич. Клиническая диагностика : Проблемно-ориентированный учебник по внутренней медицине / А. Г. Чучалин, Е. В. Бобков. - 3-е изд., перераб. и доп.. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 736 с. : ил., табл.. - Предметный указатель: с. 710-730

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

 

Sondaj

Considerați că BȘM trebuie să asigure accesul la raft pentru utilizatori?

Alegeri
Perioadă
-