Default Header Image

Intrari noi

Publicat: 18.04.2021
1

1. Chirurgia în teste / Vl. Hotineanu, A. Hotineanu, V. Cazacov [et al.] ; redacţie ştiinţifică de Vl. Hotineanu ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Catedra Chirurgie nr. 2. - Ed. a 2-a, rev. şi compl.. - Chişinău : Medicina, 2020. - 448 p. : tab.. - Autorii sunt indicaţi pe verso foii de titlu

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

2

2. Varcarolis, Elizabeth M. Essentials of psychiatric mental health nursing : a communication approach to evidence-based care / Elizabeth M. Varcarolis. - 2nd ed., revised reprint. - St. Louis : Elsevier,  : Saunders, 2013. - xxv, 606 p. : ill.

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

3

3. Evoluţia clinică a tumorilor la copii : Compendiu / Gheorghe Ţîbîrnă, Eva Gudumac, Aurelia Spinei [et al.] ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". - Chişinău : Medicina, 2021. - 77 p. : il.. - Autorii sunt indicaţi pe verso foii de titlu

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

4

4. Gonceariuc, Maria. Lavanda : Descriere, biologie, taxonomie, componenţa chimică, utilizare, acţiune terapeutică, soiuri, hibrizi, tehnologii de cultivare / Maria Gonceariuc ; recenzenţi ştiinţifici: Leonid Voloşciuc, Tatiana Calalb ; Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor. - Chişinău : [s. n.], 2018. - 131 p. : il., tab.

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

5

5. Horizon 2020. Success stories of Moldova / compiled and edited by Viorica Boaghi, Dorina Harea, Igor Chiosa ; National Agency for Research and Development of Republic of Moldova. - Chişinău : [s. n.], 2019. - 94 p. : il.. - The EU Framework Programme for Research and Innovation Horizon 2020

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

6

6. Obstetric and pediatric pathophysiology / Bernadette Madara, Carol T. Avery, Vanessa Pomarico-Denino, Linda Wagner. - Sudbury : Jones and Bartlett, 2008. - xi, 557 p. : ill.. - (Quick look nursing )

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

7

7. Prescription guide / Victor Ghicavîi, Nicolae Bacinschi, Ecaterina Stratu [et al.] ; "Nicolae Testemiţanu" State University of Medicine and Pharmacy. - Chişinău : Medicina, 2021. - 193 p. : tab.

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

8

8. Standardul de organizare şi funcţionare a serviciului de screening cervical în Republica Moldova / Marina Golovaci, Ruslan Pretula, Uliana Tabuica [et al] ; Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale al Republicii Moldova. - Chişinău : [s. n.], 2020. - 116 p. : tab.. - Autorii sunt indicaţi pe verso foii de titlu

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

9

9. Kasschau, Richard A. Understanding psychology / Richard A. Kasschau. - New York ; Columbus ; Chicago : Glencoe Macmillam/McGraw-Hill, 2003. - xiv, 674 p. : fig., fot.. - (Glencoe ). - Index: p. 644-658

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

10

10. Струков, Анатолий Иванович. Патологическая анатомия : учебник / А. И. Струков, В. В. Серов ; под редакцией В. С. Паукова. - 6-е изд., перераб. и доп.. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 880 с. : ил.

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

 

Sondaj

Integrarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană

PRO (100%)
100%
CONTRA (0%)
0%
Voturi total: 1
Perioadă
-