Default Header Image

Intrări noi

Publicat: 06.07.2021
62

1. Nursing up-to-date : Manual pentru studenţi, anul III, Asistenţă Medicală Generală / Elisabeta Ioana Hirişcă (autor coordonator), Lucia Pandrea Stanca, Elena-Cristina Buzdugan [et al.] ; Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu", Cluj-Napoca. - Cluj-Napoca : Editura Medicală Universitară "Iuliu Haţieganu", 2020. - 213 p. : il.

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

63

2. Oral semiology : Practical activity book / Alexandra Botoş, Diana Dudea, Alexandra Aghiorghiesei, Anca Mesaroş ; Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu", Cluj-Napoca. - Cluj-Napoca : Editura Medicală Universitară "Iuliu Haţieganu", 2019. - 45 p. : il.
 

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

64

3. Otorinolaringologie / Magdalena Chirilă, Violeta Necula, Septimiu Sever Pop [et al.] ; coordonator: Alma Aurelia Maniu ; Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu", Facultatea de Medicină. - Ed. a 2-a. - Cluj-Napoca : Editura Medicală Universitară "Iuliu Haţieganu", 2020. - 221 p. : il.
 

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

65

4. Pathological obstetrics / coordinating authors: Dan Mihu, Răzvan Ciortea, Andrei Mihai Măluţan ; authors: Doru Diculescu, Cezarin Todea, Renata Nicula [et al.] ; "Iuliu Haţieganu" University of Medicine and Pharmacy, Faculty of Medicine. - Cluj-Napoca : Editura Medicală Universitară "Iuliu Haţieganu", 2020. - 212 p. : ill.
 

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

66

5. Pediatrie / Ninel Revenco, Valentin Ţurea, Angela Ciuntu [et al.] ; sub redacţia: Ninel Revenco ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". - Ed. a 2-a. - Chişinău : [s. n.], 2020. - 1056 p. : il., tab.. - Autorii sunt indicaţi pe verso foii de titlu
 

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

67

6. Pharmacy technician exam / LearningExpress (Organization). - 2nd ed.. - New York : LearningExpress, 2013. - 261 p.
 

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

68

7. Moini, Jahangir. Phlebotomy : Principles and practice / Jahangir Moini. - Burlington : Jones & Bartlett Learning, 2013. - xiii, 249 p. : ill.
 

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

69

8. Warekois, Robin S.. Phlebotomy : Worktext and procedures manual / Robin S. Warekois, Richard Robinson. - 3rd ed.. - St. Louis : Elsevier,  : Saunders, 2012. - xxi, 362 p. : ill.

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

70

9.Physiological obstetrics / coordinating authors: Dan Mihu, Răzvan Ciortea, Andrei Mihai Măluţan ; authors: Doru Diculescu, Cezarin Todea, Renata Nicula [et al.] ; "Iuliu Haţieganu" University of Medicine and Pharmacy, Faculty of Medicine. - Cluj-Napoca : Editura Medicală Universitară "Iuliu Haţieganu", 2020. - 172 p. : ill.

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

71

10. Practica farmaceutică de orientare : Ghid de practică de specialitate pentru studenţii anului 4 Farmacie / coordonator: Simona Mirel ; Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu", Cluj-Napoca. - Cluj-Napoca : Editura Medicală Universitară "Iuliu Haţieganu", 2020. - 125 p.
 

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

72

11. Lane, Brenda J. Knack pregnancy guide : an illustrated handbook for every trimester / Brenda J. Lane, Ilana T. Kirsch ; photographs by Carline Jean. - Guilford : Knack,  : Morris Book Publishing, 2009. - 244 p. : ill.. - Includes index
 

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

73

12. Zaharia, Valentin. Produşi naturali şi compuşi heterociclici / Valentin Zaharia ; Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu", Cluj-Napoca. - Cluj-Napoca : Editura Medicală Universitară "Iuliu Haţieganu", 2020. - 244 p.

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

74

13. Rezistenţa naturală şi interrelaţia cu sistemul imun : (Materiale metodice) / Lucia Andrieş, Nineli Revenco, Doina Barba [et al.] ; IP Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". - Chişinău : [s. n.], 2020. - 60 p. : il.. - Autorii sunt indicaţi pe verso foii de titlu
 

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

75

14. Sadovei, Nicolae. Drept medical. Vol. 1 : Teoria generală a dreptului medical / Nicolae Sadovei ; Universitatea de Stat din Moldova, Centrul Interuniversitar de Drept Medical. - Chişinău : CEP USM, 2020. - 356 p.
 

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

76

15. Semiologie medicală pentru programul de studii Asistenţă Medicală Generală / Sorin Crişan (coordonator), Elena Cristina Buzdugan, Laurenţiu Stoicescu [et al.] ; Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu", Cluj-Napoca. - Cluj-Napoca : Editura Medicală Universitară "Iuliu Haţieganu", 2020. - 467 p. : il.
 

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

77

16. Sémiologie médicale. Vol. 1 : Anamnèse - Examen physique général / coordinateurs: Adriana Albu, Ioana Para ; Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu", Cluj-Napoca. - Cluj-Napoca : Editura Medicală Universitară "Iuliu Haţieganu", 2019. - 125 p. : tab. + 1 CD-ROM
 

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

78

17. McCall, Ruth E. Student workbook for "Phlebotomy essentials", 5th ed. / Ruth E. McCall, Cathee M. Tankersley. - 5th ed.. - Philadelphia : Wolters Kluwer,  : Lippincott Williams & Wilkins, 2012. - x, 275 p. : ill
 

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

80

18. Piscitelli, Steve. Study skills : do I really need this stuff? / Steve Piscitelli. - 3rd ed.. - Boston : Pearson, 2013. - xxxiv, 297 p. : ill.
 

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

81

19. Ghid de conduită diagnostică şi tratament pentru imunodeficienţele primare combinate severe şi celulare / Lucia Andrieş, Ninel Revenco, Victoria Sacara [et al.] ; IP Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". - Chişinău : [s. n.], 2020. - 68 p. : tab.
 

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

82

20. Irsay, Laszlo. Terapie ocupaţională / Laszlo Irsay, Alina Ciubean ; Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu" Cluj-Napoca. - Cluj-Napoca : Editura Medicală Universitară "Iuliu Haţieganu", 202 - 90 p. : il.
 

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

83

21. Rosdahl, Caroline Bunker. Workbook for "Textbook of basic nursing", 10th ed. / Caroline Bunker Rosdahl, Mary T. Kowalski. - Philadelphia : Wolters Kluwer Health,  : Lippincott Williams & Wilkins, 2012. - vii, 400 p. : ill.
 

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

84

22. Cotelea, Tamara. Toxicological characteristics and chemical toxicological analysis of a group of poisons isolated from samples by mineralization : Methodological guide for the course of Toxicological Chemistry for the 4th year students / Tamara Cotelea ; Public Institution Nicolae Testemiţanu State University of Medicine and Pharmacy , Faculty of Pharmacy, Department of Pharmaceutical and Toxicological Chemistry. - Chişinău : Medicina, 202 - 68 p. : tab.
 

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

85

23. Humiston, Sharon G. Vaccinating your child : questions & answers for the concerned parent / Sharon G. Humiston, Cynthia Good. - Atlanta : Peachtree Publishers, 2000. - xiv, 238 p. : ill.. - Includes index
 

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

86

24. Virtual clinical excursions - general hospital for Potter and Perry Fundamentals of nursing, 7th ed. / prepared by K. D. Cooper ; software developed by Wolfsong Informatics, LLC. - St. Louis : Mosby,  : Elsevier, 2009. - x, 210 p. : ill.
 

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

87

25. Waterlase Er, Cr: YSGG în tratamentul complex al afecţiunilor parodonţiului marginal : Monografie / Tatiana Dobrovolschi, Sergiu Ciobanu, Sofia Sîrbu, Oleg Dobrovolschi ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Facultatea de Stomatologie. - Chişinău ; Braşov : [s. n.], 202 - 103 p. : il., tab.
 

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

88

26. Bornstein, Robert F. When someone you love needs nursing home, assisted living, or in-home care : the complete guide / Robert F. Bornstein, Mary A. Languirand. - New York : Newmarket Press, 2002. - xvii, 270 p.
 

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

89

27. Hockenberry, Marilyn J. Wong's clinical manual of pediatric nursing / Marilyn J. Hockenberry ; senior consultant: Donna L. Wong. - 6th ed.. - St. Louis : Mosby, 2004. - xvii, 759 p. : ill.
 

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

90

28. Лакуста, Виктор Николаевич. Акупунктура в стоматологии : Руководство для врачей / В. Н. Лакуста, В. Д. Фала ; художник: Алексей Фрунза. - Кишинев : [б. и.], 2020. - 614 c. : ил., табл.
 

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

91

29. Treas, Leslie S. Basic nursing : Concepts, skills, & reasoning / Leslie S. Treas, Judith M. Wilkinson. - Philadelphia : F. A. Davis, 2014. - xliii, 1708 p. : ill.
 

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

 

Sondaj

Integrarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană

PRO (100%)
100%
CONTRA (0%)
0%
Voturi total: 1
Perioadă
-