Default Header Image

Intrări noi

Publicat: 28.04.2022
1

1. Culegere de probleme pentru metoda de instruire bazată pe analiza problemei (cazului clinic) la disciplina "Fiziologia omului" : Compendiu pentru consultanţi / A. Saulea, V. Vovc, S. Lozovanu [et al.] ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". - Chişinău : Medicina, 2008. - 153 p.. - Text paral.: lb. rom., rusă. - ISBN 978-9975-945-68-4.

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

2

2. Culegere de probleme pentru metoda de instruire bazată pe analiza problemei (cazului clinic) : Compendiu pentru studenţi-coordonatori / T. ten Cate, V. Vovc, C. Hangan [et al.] ; sub redacţia: Theodorus ten Cate ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". - Chişinău : Medicina, 2007. - 137 p. ; il., tab.. - Conţine bibliografie. - ISBN 978-9975-918-97-8.

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

3

3. Pădure, Andrei. Domestic and gender-based violence : (Training manual) / Andrei Pădure, Arina Ţurcan-Donţu. - Chişinău : [s. n.], 2022. - 176 p. ; il., tab.. - Lucrarea a fost elaborată cu sprijinul Centrului de Drept al Femeilor în cadrul proiectului "Consolidarea eficienţei şi accesului la justiţie în Moldova", implementat de PNUD Moldova, cu suportul financiar al Suediei. - Bibliogr.: p. 172-176. - ISBN 978-9975-87-922-4.

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

4

4. Ghid pentru metoda de instruire medicală bazată pe analiza problemei (cazului clinic) / T. ten Cate, V. Vovc, C. Hangan, V. Musteaţă ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". - Chişinău : Medicina, 2008. - 44 p. ; il., tab.. - Conţine bibliografie. - ISBN 978-9975-945-43-1.

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

5

5. Pădure, Andrei. Instrucţiune privind răspunsul Centrului de Medicină Legală la cazurile de violenţă în familie, inclusiv ca formă de violenţă împotriva femeilor / Andrei Pădure. - Chişinău : [s. n.], 2021. - 40 p.. - Prezenta Instrucţiune a fost elaborată cu sprijinul Centrului de Drept al Femeilor în cadrul proiectului "Consolidarea eficienţei şi accesului la justiţie în Moldova", implementat de PNUD Moldova, cu suportul financiar al Suediei.

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

6

6. Penina, Olga. Mortality trends by causes of death in the Republic of Moldova, 1965-2020 / Olga Penina, France Mesle, Jacques Vallin ; "Nicolae Testemitanu" State University of Medicine and Pharmacy of the Republic of Moldova ; Institut National d'Etudes Demographiques, France. - Chisinau : Medicina, 2022. - 277 p. ; fig., tab.. - Includes bibliographical references. - ISBN 978-9975-82-233-6.

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

7

7. Penina, Olga. Regional mortality disparities in the Republic of Moldova, 1965-2020 / Olga Penina ; "Nicolae Testemitanu" State University of Medicine and Pharmacy of the Republic of Moldova. - Chisinau : Medicina, 2022. - 116 p. ; fig., tab.. - Bibliogr.: p. 93-96. - ISBN 978-9975-82-234-3.

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

8

8. Pădure, Andrei. Standard operating procedure on response of the Forensic Medicine Centre to cases of domestic violence, including as a form of violence against women / Andrei Pădure. - Chişinău : [s. n.], 2021. - 40 p.. - Prezenta Instrucţiune a fost elaborată cu sprijinul Centrului de Drept al Femeilor în cadrul proiectului "Consolidarea eficienţei şi accesului la justiţie în Moldova", implementat de PNUD Moldova, cu suportul financiar al Suediei.

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

9

9. Pădure, Andrei. Violenţa în familie şi în bază de gen : (suport de curs) / Andrei Pădure, Arina Ţurcan-Donţu. - Chişinău : [s. n.], 2022. - 179 p. ; il., tab.. - Lucrarea a fost elaborată cu sprijinul Centrului de Drept al Femeilor în cadrul proiectului "Consolidarea eficienţei şi accesului la justiţie în Moldova", implementat de PNUD Moldova, cu suportul financiar al Suediei.. - Bibliogr.: p. 174-178. - ISBN 978-9975-87-921-7

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

10

10. Pădure, Andrei. Violenţa în familie şi în bază de gen : (suport metodic) / Andrei Pădure ; Instituţia Publică Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". - Chişinău : [s. n.], 2021. - 112 p. ; il., tab.. - Lucrarea a fost elaborată în cadrul Programului de granturi mici IMPULS, finanţat de Suedia şi implementat de Centrul de Drept al Femeilor. - Conţine bibliografie. - ISBN 978-9975-87-913-2.

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

11

11. Пэдуре, Андрей. Инструкция по реагированию центра судебной медицины в случаях насилия в семье, в том числе в качестве формы насилия в отношении женщин / Андрей Пэдуре. - Кишинэу : [s. n.], 2021. - 40 с.. - Инструкция была разработана в рамках проекта "Укрепление эффективности и доступа к правосудию в Молдове", реализуемого ПРООН Молдова при финансовой поддержке Швеции.

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

12

12. Пэдуре, Андрей. Насилие в семье и гендерное насилие : (Учебное пособие) / Андрей Пэдуре, Арина Цуркан-Донцу. - Кишинэу : [б. и.], 2022. - 187 с. ; ил., табл.. - Lucrarea a fost elaborată cu sprijinul Centrului de Drept al Femeilor în cadrul proiectului "Consolidarea eficienţei şi accesului la justiţie în Moldova", implementat de PNUD Moldova, cu suportul financiar al Suediei.. - Библиогр.: с. 182-186. - ISBN 978-9975-87-923-1.

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

13

13. Complicaţiile renale în intoxicaţiile acute la copii : Compendium / Jana Bernic, Adrian Tănase, Angela Ciuntu [et al.] ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". - Chişinău : Medicina, 2022. - 38 p. ; tab.. - Bibliogr.: p. 34-36. - ISBN 978-9975-82-247-3.

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

14

14. Culegere de probleme pentru metoda de instruire bazată pe analiza problemei (cazului clinic) : Compendiu pentru consultanţi / T. ten Cate, V. Vovc, C. Hangan [et al.] ; sub redacţia: Theodorus ten Cate ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". - Chişinău : Medicina, 2007. - 190 p.. - Conţine bibliografie. - ISBN 978-9975-918-95-4.

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

15

15. Culegere de probleme pentru metoda de instruire bazată pe analiza problemei (cazului clinic) la disciplina "Fiziologia omului" : Compendiu pentru studenţi şi profesori / A. Saulea, V. Vovc, S. Lozovanu [et al.] ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". - Chişinău : Medicina, 2008. - 93 p.. - Text paralel în română şi rusă. - ISBN 978-9975-915-25-0.

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

16

16. Efecte optice cu aplicaţii în biofizică : Compendiu pentru studenţii specialităţii "Inginerie biomedicală" / Nellu Ciobanu, Viorica Tonu, Natalia Gubceac, Victor Vovc ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu" ; Universitatea Tehnică a Moldovei. - Chişinău : [s. n.], 2017. - 64 p. ; fig., tab.. - Manualul a fost elaborat în cadrul proiectului Tempus BME-ENA "Iniţiativa Educaţională Tempus în Inginerie Biomedicală pentru Regiunea Vecinătăţii de Est". - Bibliogr.: p. 63. - ISBN 978-9975-87-278-2.

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

17

17. Fiziologie şi anatomie funcţională : Pentru studenţii specialităţii "Inginerie biomedicală" / Victor Vovc, Svetlana Lozovanu, Andrei Ganenco, Dan Zaharia ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Universitatea Tehnică a Moldovei. - Chişinău : Medicina, 2016. - 275 p. ; il.. - Manualul a fost elaborat în cadrul proiectului Tempus BME-ENA "Iniţiativa Educaţională Tempus în Inginerie Biomedicală pentru Regiunea Vecinătăţii de Est". - ISBN 978-9975-56-363-5.

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

18

18. Vovc, Victor. Lucrări de laborator la fiziologie : Compendiu pentru studenţii specialităţii "Inginerie biomedicală" / Victor Vovc, Svetlana Lozovanu, Andrei Ganenco ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu" ; Universitatea Tehnică a Moldovei. - Chişinău : [s. n.], 2017. - 104 p. ; fig., tab.. - Manualul a fost elaborat în cadrul proiectului Tempus BME-ENA "Iniţiativa Educaţională Tempus în Inginerie Biomedicală pentru Regiunea Vecinătăţii de Est". - Bibliogr.: p. 104. - ISBN 978-9975-87-279-9.

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

19

19. Metode de diagnostic funcţional specializat : Compendiu pentru studenţii specialităţii "Inginerie biomedicală" / Victor Vovc, Svetlana Lozovanu, Tudor Beşleagă [et al.] ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu" ; Universitatea Tehnică a Moldovei. - Chişinău : [s. n.], 2018. - 52 p. ; fig., tab.. - Manualul a fost elaborat în cadrul proiectului Tempus BME-ENA "Iniţiativa Educaţională Tempus în Inginerie Biomedicală pentru Regiunea Vecinătăţii de Est". - Bibliogr.: p. 50-52. - ISBN 978-9975-3196-1-4.

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

20

20.  Chiosa, Vitalie. Stările paroxistice în neurologie : Recomandări metodice pentru studenţii anului 4, Programul de studii superioare integrate 0911.1 Stomatologie / Vitalie Chiosa ; sub redacţia: Stanislav Groppa ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Facultatea de Rezidenţiat, Catedra de Neurologie nr. 2. - Chişinău : Medicina, 2022. - 66 p. ; fig., tab.. - Autorul indicat pe verso foii de titlu. - Bibliogr.: p. 60-65. - ISBN 978-9975-82-250-3.

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

21

21. Gasnaş, Alexandru. The brainstem: anatomic and clinical correlations for medical students and residents : (Methodical recommendation) / Alexandru Gasnaş ; "Nicolae Testemitanu" State University of Medicine and Pharmacy, Department of Neurology No. 2. - Chişinău : Medicina, 2022. - 86 p. ; fig., tab.. - Bibliogr.: p. 67-86. - ISBN 978-9975-82-246-6.

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

22

22. Lesnic, Evelina. Tuberculoza : noţiuni introductive : Recomandare metodică pentru lucrări practice, seminare şi lucru individual / Evelina Lesnic, Alina Malic ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Facultatea de Rezidenţiat, Catedra de pneumoftiziologie. - Chişinău : Medicina, 2022. - 69 p. ; tab., diagr.. - Bibliogr.: p. 68-69. - ISBN 978-9975-82-251-0.

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

23

23. Tulburările de dezvoltare neuropsihică la copii : Suport de curs la ciclul de educaţie medicală continuă / Svetlana Hadjiu, Cornelia Călcîi, Svetlana Beniş, Ninel Revenco ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Departamentul Pediatrie, Clinica de Neurologie Pediatrică. - Chişinau : Medicina, 2022. - 107 p. ; tab.. - Bibliogr.: p. 103-106. - ISBN 978-9975-82-248-0.

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

 

Sondaj

Integrarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană

PRO (100%)
100%
CONTRA (0%)
0%
Voturi total: 1
Perioadă
-