Default Header Image

Intrări noi

Publicat: 04.08.2022
1

1. "Actualităţi în cardiologie", conferinţa ştiinţifico-practică a cardiologilor din Moldova. Actualităţi în cardiologie : Conferinţa a 4-a ştiinţifico-practică a cardiologilor din Moldova / colegiul de redacţie: M. Popovici (red. şef), A. Grosu, E. Vataman. - Chişinău : [s. n.], 2001. - 312 p. ; tab.. - Antetitlu: Institutul de Cardiologie, Societatea Cardiologilor din Moldova. - Bibliogr. la sfârşit de articol.

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

2

2. Dumbrăveanu, Lilia. Acuitatea vizuală pentru distanţă şi aproape. Testul fantei stenopeice : Recomandare metodică / Lilia Dumbrăveanu ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Catedra de oftalmologie şi optometrie. - Chişinău : Medicina, 2022. - 38 p. ; fig., tab.. - Bibliogr.: p. 35-36. - ISBN 978-9975-82-266-4.

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

3

3. Congresul Naţional de Cardiologie. Al 38-lea Congres Naţional de Cardiologie, Sinaia, 29 septembrie - 2 octombrie 1999 = The 38th National Congres of Cardiology, Sinaia, 29 september - 2 october 1999 : Rezumate / comitetul ştiinţific: E. Apetrei [et al.]. - Sinaia : Societatea Română de Cardiologie, 1999. - 172 p.. - Antetitlu: Societatea Română de Cardiologie.

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

4

4. Améliorer la santé : Stratégie européenne contre les maladies non transmissibles : prévention et lutte / Organisation mondiale de la santé, bureau régional pour l’Europe. - Copenhagen : World Health Organization, 2006. - 52 p. ; fig., tab.. - ISBN 92-890-2186-1.

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

5

5. Anatomia clinică a bazinului / Serghei Suman, Constantin Şora, Sorin Bolintineanu, Dana Monica Bartoş ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Catedra de anatomie a omului şi anatomie clinică ; IMSP Institutul de Medicină Urgentă ; Universitatea Privată "Sigmund Freud" din Viena ; Universitatea de Medicină şi Farmacie "Victor Babeş" din Timişoara ; Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu" din Cluj Napoca. - ChişinăuVienaTimişoaraCluj-Napoca : [s. n.], 2021. - 256 p. ; il.. - Bibliogr.: p. 252-256. - ISBN 978-9975-56-951-4.

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

6

6. Suman, Serghei. Anatomia clinică a membrului superior / Serghei Suman, Sorin Bolintineanu, Constantin Şora ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Catedra de anatomie a omului şi anatomie clinică ; IMSP Institutul de Medicină Urgentă ; Universitatea de Medicină şi Farmacie "Victor Babeş" din Timişoara ; Universitatea Privată "Sigmund Freud" (Viena). - ChişinăuTimişoaraViena : [s. n.], 2021. - 240 p. ; il.. - Bibliogr.: p. 238-240. - ISBN 978-9975-56-868-5.

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

7

7. Cardan, Emil. Anestezia în chirurgia cardiacă : Aspecte practice / Emil Cardan ; Fundaţia Română de Anestezie şi Terapie Intensivă. - Bucureşti : Curtea Veche, 2000. - 89 p.. - Material pregătit la Papworth Hospital, Cambridge. - Bibliogr.: p. 88-89.

click aici pentri vizualizarea cuprinsului

8

8. Chirurgie generale et semiologie : Support de cours pour les etudiants en 3eme annee, Faculte de Medecine № 2 / Evghenii Guţu, Gheorghe Popa, Vladimir Iacub, Tudor Ababii ; Universite d'Etat de Medecine et Pharmacie "Nicolae Testemiţanu", Departement de Chirurgie Generale et Semiologie. - Chişinău : Medicina, 2022. - 126 p. ; tab.. - ISBN 978-9975-82-277-0.

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

9

9. Chirurgie pediatrică : Cazuri clinice / Lidia Dolghier, Eva Gudumac, Emil Ceban [et al.] ; sub redacţia: Jana Bernic ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". - Chişinău : [s. n.], 2022. - 288 p. ; il., tab.. - Autorii sunt indicaţi pe verso foii de titlu. - Conţine bibliografie. - ISBN 978-9975-56-984-2.

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

10

10. Compendiu de ghiduri ESC prescurtate 2008 : Medicină cardiovasculară / Comisia ESC pentru Ghiduri Clinice în vederea îmbunătăţirii calităţii practicii clinice şi îngrijirii pacientului în Europa ; Societatea Europeană de Cardiologie ; Societatea Română de Cardiologie ; ediţia în limba română îngrijită de Carmen Ginghină [et al.]. - Bucureşti : © Societatea Europeană de Cardiologie : Media Med Publicis, 2008. - xvi, 351 p. ; tab., diagr.. - (Ghidurile ESC : Medicina cardiovasculară). - Index: p. 341-351. - ISBN 978-973-0-06901-3.

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

11

11. Culegere de teste la disciplina Igienă / Grigore Friptuleac, Serghei Cebanu, Angela Cazacu-Stratu [et al.] ; sub redacţia: Grigore Friptuleac ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Departamentul Medicină Preventivă, Disciplina Igienă. - Chişinău : Medicina, 2022. - 165 p. ; tab.. - Autorii sunt indicaţi pe verso foii de titlu. - Conţine bibliografie. - ISBN 978-9975-82-280-0.

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

12

12. Dreptul tău : Accesul la informaţie : Legislaţia Republicii Moldova. Acte internaţionale. Extrase / Centrul de Promovare a Libertăţii de Exprimare şi a Accesului la Informaţie ; coord. Vasile Spinei. - Chişinău : Universul, 2002. - 359 p.. - ISBN 9975-944-47-7.

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

13

13. Compendium of Abridged ESC Guidelines 2008 : [Cardiovascular medicine] / ESC Committee for Practice Guidelines ; European Society of Cardiology. - London : Wolters Kluwer : Lippincott Williams & Wilkins, 2008. - xvi, 359 p. ; tab., diagr.. - (ESC Guidelines Desk Reference : Cardiovascular medicine). - Index: p. 345-359. - ISBN 978-1605476247.

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

14

14. Compendium of Abridged ESC Guidelines 2010 : [Cardiovascular medicine] / ESC Committee for Practice Guidelines ; European Society of Cardiology. - London : Springer Healthcare, 2010. - xvi, 392 p. ; tab., diagr.. - (ESC Guidelines Desk Reference : Cardiovascular medicine). - Index: p. 375-391. - ISBN 978-1-907673-00-9.

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

15

15. Compendium of ESC Guidelines 2007 : [Cardiovascular medicine] / ESC Committee for Practice Guidelines ; European Society of Cardiology. - London : Wolters Kluwer : Lippincott Williams & Wilkins, 2007. - xvi, 325 p. ; tab., diagr.. - (ESC Guidelines Desk Reference : Cardiovascular medicine). - Index: p. 311-323. - ISBN 978-0-7817-6421-6.

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

16

16. USMLE Step 1 : Lecture notes 2018 : Pathology / editors: John Barone, Manuel A. Castro. - New York : Kaplan Medical, 2018. - vi, 267 p. ; ill.. - (Kaplan Medical). - Index: p. 253-267. - ISBN 978-1-5062-2831-0.

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

17

17. Sattar, Husain A.. Fundamentals of pathology : Medical curse and step 1 review / Husain A. Sattar. - Chicago : Pathoma, 2021. - 223 p. ; ill.. - Index: p. 213-223. - ISBN 978-0-9832246-3-1.

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

18

18. Gaining health : The european strategy for the prevention and control of noncommunicable diseases / World Health Organization, Regional Office for Europe. - Copenhagen : World Health Organization, 2006. - 46 p. ; fig., tab.. - ISBN 92-890-2179-9.

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

19

19. Iacub, Vladimir. Hemoragia: noţiune, clasificarea, semiologia. Hemostaza primară şi secundară. Metodele de hemostază : Îndrumare metodică pentru studenţii anului 3, Facultatea Medicină / Vladimir Iacub, Tudor Ababii ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Facultatea Medicină nr. 2, Catedra de chirurgie generală şi semiologie. - Chişinău : Medicina, 2022. - 12 p.. - Bibliogr.: p. 11. - ISBN 978-9975-82-282-4.

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

20

20. Ioniţa-Radu, Florentina. Hepatita cronică cu virus C : ghid de diagnostic şi tratament / Florentina Ioniţă-Radu. - Buzău : Alpha MDN, 2010. - 202 p. ; il.. - Bibliogr. dupa capitole. - ISBN 978-973-139-138-0

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

 

Sondaj

Integrarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană

PRO (100%)
100%
CONTRA (0%)
0%
Voturi total: 1
Perioadă
-