Default Header Image

Intrări noi

Publicat: 01.11.2022
1

1. 30 file din activitatea Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală : 1992-2022 / alcătuitor Victoria Andriuţă ; traducător Nina Calpacci ; Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova. - Chişinău : AGEPI, [2022]. - 68 p. ; il..

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

2

2. "MedEspera", international medical congress for students and young doctors. MedEspera 2022 : The 9th International medical congress for students and young doctors, 12-14 May 2022, Chisinau, Republic of Moldova : Abstract book / chairman of the editorial board: Stanislav Groppa ; organizing committee: Catalina Gutul. - Chişinău : [s. n.], 2022. - 508 p.. - Antetit.: "Nicolae Testemitanu" State University of Medicine and Pharmacy of the Republic of Moldova ; Association of Medical Students and Residents. - ISBN 978-9975-3544-2-4.

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

3

3. Malcoci, Ludmila. Accesul populaţiei generale şi al grupurilor vulnerabile la servicii de sănătate în perioada pandemică / Ludmila Malcoci, Natalia Cojocaru, Sabina Cerbu ; Fundaţia Soros Moldova ; Asociaţia Keystone Moldova. - Chişinău : Casa Editurii 11, 2021. - 158 p. ; diagr.. - Autorii sunt indicaţi pe verso foii de titlu. - Bibliogr.: p. 156-158. - ISBN 978-9975-3266-8-1.

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

4

4. Gorbunov, Galina. Aspecte medico-sociale şi psihologice ale migraţiei de muncă în Republica Moldova / Galina Gorbunov ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Departament Pediatrie. - Chişinău : Medicina, 2021. - 205 p. ; il., tab.. - Bibliogr.: p. 156-184. - ISBN 978-9975-82-197-1.

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

5

5. Aspiratul nazofaringian - instrument de diagnostic în infecţiile respiratorii acute la copii cu vârsta sub 5 ani : Recomandări metodice / Ninel Revenco, Adela Horodişteanu-Banuh, Dorina Savoschin [et al.] ; sub redacţia: Ninel Revenco ; Institutul Mamei şi Copilului ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". - Chişinău : [s. n.], 2021. - 26 p. ; il., tab.. - Autorii sunt indicaţi pe verso foii de titlu. - Bibliogr.: p. 23-26. - ISBN 978-9975-56-964-4.

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

6

6. Banov, Pavel. Evaluarea metabolică şi impactul recurenţei tratamentului metafilactic în litiaza urinară : Monografie / Pavel Banov, Emil Ceban ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Catedra de urologie şi nefrologie chirurgicală. - Chişinău : [s. n.], 2022. - 140 p. ; il., tab.. - Bibliogr.: p. 126-140. - ISBN 978-9975-164-86-3.

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

7

7. Pretnar, Bojan. Proprietatea intelectuală în economia competitivă bazată pe cunoaştere : Bazele juridice, economice şi de afaceri ale brevetelor, drepturilor de autor şi ale mărcilor comerciale / Bojan Pretnar ; Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova. - Chişinău : [s. n.], 2022. - 200 p. ; il.. - Apare cu suportul financiar al Uniunii Europene. - Bibliogr.: p. 193-199. - ISBN 978-5-88554-123-7.

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

8

8. Sadovnic, Andrei. Cavalerii Ordinului Gloria Muncii / Andrei Sadovnic, Marin Grigoriţă. - Ed. a 2-a. - Chişinău : [s. n.], 2022. - 491 p. ; fot.. - (Tezaurul Notoriu al Naţiunii). - ISBN 978-5-88554-080-3.

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

9

9. Chronic coronary syndromes : Methodical recommendation / Marcel Abraş, Snejana Vetrilă, Victoria Sadovici, Andrei Grib ; State University of Medicine and Pharmacy "Nicolae Testemitanu", Department of Internal Medicine, Discipline of Cardiology. - Chişinău : Medicina, 2022. - 48 p. ; il.. - ISBN 978-9975-82-283-1.

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

11

10. Friptuleac, Grigore. Igiena instituţiilor de îngrijire a corpului şi problemele de sănătate : (Curs) / Grigore Friptuleac ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". - Chişinău : Medicina, 2022. - 42 p. ; il.. - Bibliogr.: p. 39-40. - ISBN 978-9975-82-287-9.

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

12

11. Ababii, Tudor. Hemoragia: noţiune, clasificarea, semiologia. Metodele de hemostază. Hemostaza primară şi secundară : Îndrumare metodică pentru studenţii anului 3, Facultatea Medicină / Tudor Ababii ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Facultatea Medicină nr. 2, Catedra de chirurgie generală şi semiologie. - Chişinău : Medicina, 2022. - 39 p.. - Bibliogr.: p. 38. - ISBN 978-9975-82-285-5.

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

14

12. Ischemia critică a membrelor inferioare. Diagnosticul şi tratamentul contemporan : Ghid metodologic : Pentru medici rezidenţi chirurgi şi medici specialişti chirurgi / Aurel Ţurcan, Radu F. Popa, Andrei Castraveţ [et al.] ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". - Chişinău : Medicina, 2022. - 78 p. ; il.. - Bibliogr.: p. 71-78. - ISBN 978-9975-82-294-7.

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

15

13. Intervenţii în cazurile de violenţă împotriva copiilor : Ghid pentru lucrătorii/lucrătoarele din domeniul asistenţei medicale primare / Ninel Revenco, Adela Horodişteanu-Banuh, Dorina Savoschin [et al.] ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu" ; Institutul Mamei şi Copilului ; UNICEF Moldova. - Chişinău : [s. n.], 2022. - 64 p. ; il., tab.. - Autorii sunt indicaţi pe verso foii de titlu; Apare cu suportul UNICEF Moldova, cu sprijinul financiar al Uniunii Europene. - Conţine bibliografie. - ISBN 978-9975-87-948-4.

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

16

14. Lesnic, Evelina. Updates in diagnosis and detection of tuberculosis : Methodical recommendations for practical work, seminars, and individual work / Evelina Lesnic, Alina Malic ; "Nicolae Testemitanu" State University of Medicine and Pharmacy, Faculty of Residency, Chair of Pneumophthisiology. - Chişinău : Medicina, 2022. - 113 p. ; il., tab.. - Bibliogr.: p. 112-113. - ISBN 978-9975-82-286-2.

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

17

15. Şcerbatiuc, Cristina. Fenomenele oftalmologice la pacienţii cu migrenă : Recomandare metodică pentru studenţi, rezidenţi oftalmologi şi medici oftalmologi / Cristina Şcerbatiuc ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Catedra de oftalmologie. - Chişinău : Medicina, 2022. - 56 p. ; il.. - Bibliogr.: p. 49-56. - ISBN 978-9975-82-298-5.

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

18

16. Şcerbatiuc, Cristina. Principii de bază ale perimetriei computerizate : Recomandare metodică pentru studenţi, rezidenţi oftalmologi şi medici oftalmologi / Cristina Şcerbatiuc ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Catedra de oftalmologie. - Chişinău : Medicina, 2022. - 35 p. ; il., tab.. - Bibliogr.: p. 35. - ISBN 978-9975-82-297-8.

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

19

17. Ţurcanu, Adela. Boli hepatice : Riscuri individuale şi riscuri sociale / Adela Ţurcanu. - Chişinău : Universul, 2021. - 144 p. ; tab.. - Bibliogr. la sfârşit de capitole. - ISBN 978-9975-47-213-5.

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

20

18. Ţurcanu, Adela. Boli digestive : Întrebări şi răspunsuri / Adela Ţurcanu. - Chişinău : Tipografia Centrală, 2022. - 116 p. ; il., tab.. - Bibliogr. la sfârşit de capitole. - ISBN 978-5-88554-040-7.

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

   

Sondaj

Integrarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană

PRO (100%)
100%
CONTRA (0%)
0%
Voturi total: 1
Perioadă
-