Default Header Image

Intrări noi

Publicat: 27.12.2022
1

1. Suman, Serghei. Anatomia clinică a toracelui / Serghei Suman, Constantin Şora ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Catedra de anatomie şi anatomie clinică ; IMSP Institutul de Medicină de Urgenţă ; Universitatea Privată "Sigmund Freud" din Viena, Centrul de anatomie şi biologie moleculară. - Chişinău ; Viena : [s. n.], 2022. - 266 p. : il.

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

2

2. Bioetica : teorii, instrumente, utilitate / coordonatori: Vitalie Ojovanu, Mircea Leabu ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Chişinău, Institutul Naţional de Patologie "Victor Babeş", Bucureşti, Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca. - Chişinău ; Bucureşti ; Cluj-Napoca : [s. n.], 2021. - 304 p.

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

3

3. Friptu, Valentin. Chirurgia vaginală / Valentin Friptu, Petre Brătilă, Maggiorino Barbero. - Ediţie internaţională (Moldova, România, Italia). - Chişinău : F.E.-P Tipografia Centrală, 2020. - 402 p. : il., tab.

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

4

4. Farmacoterapia raţională în urologie şi nefrologie : (îndrumar) / Emil Ceban, Adrian Tănase, Jana Bernic [et al.] ; sub redacţia : Vitalii Ghicavîi, Emil Ceban, Jana Bernic, Ecaterina Stratu. - Chişinău : [s. n.], 2022. - 291 p. : il., tab.. - Autorii sunt indicaţi pe verso foii de titlu. - Index alfabetic al medicamentelor: p. 289-291

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

5

5. Ghid de nursing cu tehnici de evaluare şi îngrijiri corespunzătoare nevoilor fundamentale. Vol. 1 / Lucreţia Titircă, Georgeta Baltă, Elena Dorobanţu [et al.] ; coordonator: Lucreţia Titircă. - Ed. a 8-a. - Bucureşti : Cartea Medicală, 2018. - 416 p. : il., tab.

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

6

6. Interdisciplinaritate în abordarea vulnerabilităţii : Culegere de materiale ştiinţifice / coordonator: Vitalie Ojovanu ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Catedra de filosofie şi bioetică ; Centrul Naţional de Bioetică din Republica Moldova. - Chişinău : [s. n.], 2021. - 78 p.

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

7

7. Ursa, Anca. Limba română medicală : Româna pentru obiective specifice / Anca Ursa, Nora Mărcean. - Cluj-Napoca ; Floreşti : Risoprint, : Limes, 2018. - 276 p. : il.. - (Paradigme )

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

8

8. Microbiologie de Prescott / Willey, Sherwood, Woolverton ; traduction de Jacques Coyette, Jean-Paul Joseleau, Robert Perraud. - 5-e édition. - Louvain-la-Neuve : De Boeck Supérieur, 2018. - 980 p., A17, G27, I51 : ill., tab.. - Index: p. I1-I51

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

9

9. Okinczyk, Joseph. Reguli mărunte ale chirurgiei desăvârşite / Joseph Okinczyk ; ediţie îngrijită şi completată de Valentin Friptu, Natalia Cauş, Mădălina Prepeliţă ; [traducător: C. I. Ghiţescu] ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". - Chişinău : [s. n.], 2021. - 58 p.

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

10

10. "Sănătatea, medicina şi bioetica în societatea contemporană: studii inter şi pluridisciplinare", conferinţă ştiinţifică internaţională (4 ; 2021 ; Chişinău)

Sănătatea, medicina şi bioetica în societatea contemporană: studii inter şi pluridisciplinare : Materialele Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale, 29-30 octombrie 2021 / redactor responsabil: Vitalie Ojovanu. - Ediţia a 4-a. - Chişinău : Print Caro, 2021. - 414 p.. - Antetit: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu" ; Centrul Naţional de Bioetică din Republica Moldova ; Institutul Naţional de patologie "Victor Babeş", Bucureşti [et al.]

 

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

11

11. "Sănătatea, medicina şi bioetica în societatea contemporană: studii inter şi pluridisciplinare", conferinţă ştiinţifică internaţională (3 ; 2020 ; Chişinău)

 Sănătatea, medicina şi bioetica în societatea contemporană: studii inter şi pluridisciplinare : Materialele Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale, 06-07 noiembrie 2020 / redactor responsabil şi coordonator: Vitalie Ojovanu. - Ed. a 3-a. - Chişinău : Print Caro, 2020. - 400 p.. - Antetit: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Catedra de filosofie şi bioetică ; Centrul Naţional de Bioetică din Republica Moldova ; Asociaţia pentru Filosofie din Republica Moldova. - Texte în română, engleză şi rusă

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

12

12. Baghiu, Vasile. Teoria şi practica nursing. Vol. 3 : Procesul de îngrijire a pacientului / Vasile Baghiu. - Ed. a 2-a, rev.. - Bucureşti : Cartea Medicală, 2019. - 323 p. : tab.

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

13

13. Baghiu, Vasile. Teoria şi practica nursing. Vol. 4 : Tehnici nursing şi administrarea medicamentelor / Vasile Baghiu. - Bucureşti : Cartea Medicală, 2019. - 292 p.

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

14

14. McCleary, David S.. The optician training manual : simple steps to becoming a great optician / David S. McCleary. - 2nd ed.. - Temecula : Santa Rosa Publishing, 2018. - 302 p. : ill.

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

15

15. Yanoff, Myron. Tratat de oftalmologie. Vol. 2 / Myron Yanoff, Jay S. Duker ; coordonatorul ediţiei în limba română: Călin Petru Tătaru. - Ed. a 5-a. - Bucureşti : Prior, 2020. - xxiv, p. 689-1370, i30.. - Index: p. i1-i30

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

 

Sondaj

Integrarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană

PRO (100%)
100%
CONTRA (0%)
0%
Voturi total: 1
Perioadă
-