Default Header Image

Intrări noi

Publicat: 29.06.2023
1

1. Gârban, Zeno. Almae Matres Mundi: Universităţi europene : de la începuturi la anul 1600. Vol. 1 / Zeno Gârban. - Ed. a 3-a. - Bucureşti : Editura Academiei Române, 2021. - xxiii, 298, [2] p. : il.. - Omagiu cu prilejul Centenarului Universităţii "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca (1919-2019)

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

2

2. Raevschi, Elena. Basic Biostatistics & research methodology / Elena Raevschi, Olga Penina ; "Nicolae Testemitanu" State University of Medicine and Pharmacy of the Rpublic of Moldova, Department "Nicolae Testemitanu" Social Medicine and Management. - (Second Edition). - Chişinău : Medicina, 2023. - 141 p. : il., tab.

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

3

3. Gârban, Zeno. Biochimie : Tratat comprehensiv. Vol. 1 / Z. Gârban. - Ed. a 2-a. - Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică, 1999. - LXXXVI; 772 p. : il.

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

4

4. Gârban, Zeno. Biochimie : Tratat comprehensiv. Vol. 2 : Efectori biochimici / Zeno Gârban. - Ed. a 5-a. - Bucureşti : Editura Academiei Române, 2018. - LXX, 705, [4] p. : fig., tab.. - Index de subiecte: p. 693-705 

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

5

5. Gârban, Zeno. Biochimie : Tratat comprehensiv. Vol. 2 : Efectori biochimici / Zeno Gârban. - Ed. a 5-a. - Bucureşti : Editura Academiei Române, 2018. - LXX, 705, [4] p. : fig., tab.. - Index de subiecte: p. 693-705

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

6

6. Chimie farmaceutică. Vol. 1 / Vladimir Valica, Livia Uncu, Elena Donici [et al.] ; sub redacţia: Vladimir Valica. - Chişinău : Medicina, 2022. - 330 p. : il., tab.

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

 

7

7. Guţu, Eugen. Chirurgie generală şi semiologie : Manual pentru studenţii anului 3, Facultatea Medicină nr. 1 / Eugen Guţu, Dumitru Casian ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Catedra de chirurgie generală şi semiologie nr. 3. - Ed. a 2-a. - Chişinău : [s. n.], 2023. - 223 p. : il.

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

8

8. Maladiile difuze ale ţesutului conjunctiv : Compendiu / autor coordonator: Lucia Mazur-Nicorici ; autori colaboratori: Codrina Ancuţa, Elena Bivol, Sanda Buruiană [et al.] ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu" din Republica Moldova ; Institutul de Cardiologie. - Chişinău : Impressum, 2022. - 315 p. : il., tab.. - Pe copertă titlul: Compendiu Maladiile difuze ale ţesutului conjunctiv. - Titlu paralel şi rezumate în limbile română şi engleză

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

9

9. Casian, Dumitru. Flebologie chirurgicală: (Aspecte fundamentale) : Ghid metodologic / Dumitru Casian, Vasile Culiuc, Marcel Sochircă ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Catedra chirurgie generală şi semiologie nr. 3. - Chişinău : [s. n.], 2023. - 105 p. : il., tab.

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

10

10. Guţu, Eugen. General surgery and semiology : Textbook for the 3rd-year students, faculty of Medicine no. 2 / Eugen Guţu, Dumitru Casian ; Nicolae Testemitanu State University of Medicine and Pharmacy, Department of General Surgery and Semiology no. 3. - 3rd ed.. - Chişinău : [s. n.], 2023. - 213 p. : ill.

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

11 11. "Metal Elements in Environment, Medicine and Biology", international symposium (3 ; Timişoara ; 1998)

Metal Elements in Environment, Medicine and Biology : Proceedings of the 3rd International Symposium on Metal Elements in Environment, Medicine and Biology, Timişoara, October 26-28, 1998. T. 3 / editors: Zeno Gârban, Petru Drăgan. - Timişoara : Eurobit, 1998. - 366 p. : fig., tab.. - Antetitlu: Roumanian Academy. Branch Timişoara. - Index: p. 389-391

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

12

12. Obstetrică : Manual / sub redacţia: Valentin Friptu, Angela Marian-Pavlenco ; coautori: Rodica Catrinici, Diana Mitriuc, Hristiana Caproş [et al.] ; Instituţia Publică Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". - Chişinău : Tipografia Centrală, 2023. - 861 p. : il., tab.

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

13

13. Gârban, Zeno. Quo vadis xenobiochimia alimentară / Zeno Gârban. - Ed. a 2-a. - Bucureşti ; Timişoara : Editura Academiei Române, : Editura Politehnica, 2016. - 586 p. : il., tab.. - Index: p. 567-578

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

14

14. Lehtman, Sofia. Specific infectious diseases in the maxillofacial territory : Methodological guide for the 3rd year students Faculty of Stomatology / Sofia Lehtman ; Nicolae Testemitanu State University of Medicine and Pharmacy of The Republic of Moldova, Department of oro-maxillofacial surgery and oral implantology Arsenie Gutan. - Chişinău : Medicina, 2023. - 31 p. : ill.

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

15

15. Trombofiliile ereditare şi dobândite. Tromboza venoasă în sarcină : Ghid metodologic / Marcel Sochircă, Dumitru Casian, Irina Sagaidac, Mariana Sprîncean ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Catedra de chirurgie generală şi semiologie nr. 3. - Chişinău : [s. n.], 2023. - 118 p. : il., tab.

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

16

16. Гуцу, Евгенийю Общая хирургия и семиология : Учебник для студентов 3-го курса медицинского факультета №1 / Евгений Гуцу, Дмитрий Касьян ; Государственный университет медицины и фармации им. Николая Тестемицану, Кафедра общей хирургии и семиологии № 3. - 2-е изд.. - Кишинэу : [б. и.], 2023. - 241 с. : ил.

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

 

Sondaj

Integrarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană

PRO (100%)
100%
CONTRA (0%)
0%
Voturi total: 1
Perioadă
-