Default Header Image

SÂRBU, V., JORA, E. Culegere de lucrări practice și de laborator la chimia coloidală : (pentru studenții) anului II, facultatea Farmacie)

chimia coloidala
SÂRBU, V., JORA, E. Culegere de lucrări practice și de laborator la chimia coloidală : (pentru studenții) anului II, facultatea Farmacie)
Publication date
2011
Pagination
100 p.

Sondaj

Considerați că BȘM trebuie să asigure accesul la raft pentru utilizatori?

Alegeri
Perioadă
-