Default Header Image

EȚCO, C., GOMA, L., GLOBA, N. Management și marketing: teorie și aplicații

Sondaj

Considerați că BȘM trebuie să asigure accesul la raft pentru utilizatori?

Alegeri
Perioadă
-