Default Header Image

Lista CD Centru de Informare Infomedica 2

  CD în limba română
1. Anuarul statistic al Republicii Moldova / Biroul National de Statistica al Republicii Moldova.-Chisinau, 2011
2. Anuarul statisctic al Republicii Moldova / Biroul National de Statistica al Republicii Moldova.-Chisinau, 2010
3. Certitudini in cardiologia moderna /Dr. Elvira, Craiu ; Dr. Carmen ; Ginchina.- 2001
4. Curs de management : Fundamentele abordarii integrate a serviciilor medico-sociale la nivel local: manualul formatorului / Centrul pentru Politici si Servicii de Sanatate.- 2006
5. Dorel Simpelean. Semiologie clinica medicala / D. Simpelean ; USMF Iuliu Hatieganu Cluj-Napoca.- Cluj-Napoca, 2011
6. Ecografie in urgente medico-chirurgicale: manualul formatorului: curs pentru medici de medicina de urgenta: formare medicala continue / CPSS ; SDC ; UMF “ Iuliu Hatieganu” Cluj Napoca
7. Miron, ALexandru Bogdan .Pneumologie : imagistica / Miron Alexandru Bogdan Bucuresti.- Buc.: Ed. Universitara”Carol Davila”, 2008
8. Ophtalmologie / Cristina Vladutiu, Facultatea de Medicina, UMF Iuliu Hatieganu.- Cluj Napoca, 2012
9. Oroian, Silvia. Flora si vegetatia satelor sasesti din sud-estul Transilvaniei
10. Popescu, Bogdan. Ecocardiografia Doppler / Bogdan A. Popescu, Carmen Ginghina.-Bucuresti, 2011
11. Saftoiu, Adrian. Introducere în ecoendoscopie / A. Saftoiu; S. Cazacu ; Clinica de Gatroenterologie USMF Craiova.- Craiova : Ed. Medicala, 2004
12. Stolnicu, S. Atlas color de Histopatologie .-Iasi : Ed. Polirom
                                        CD în limba străină
13. Dawson, Beth. Basic & clinical biostatistics.-New York, 2004.-4 ed.
14. Heart and respiratory disease / D. Zdrenghea, Facultatea de medicina, UMF Iuliu Hatieganu.-Cluj Napoca, 2011
15. Info USA information USA: office of international information programs.- Produced by the U.S. Departament of State.- 2002
16. Interactive physiology: IP the best way to learn the hardest part of A&P.-10-system suite.-San Francisco, 2008
17. Kolkhorst, Fred W. Virtual exercise physiology laboratory / Fred W. Kolkhorst ; PhD ; FACSM ; Michael J. Buono .-Philadelphia :Lippincott Williams & Wilkins, 2004
18. Nicula, Cristina. Ophthalmology / Nicula, Cristina ; UMF Iuliu Hatieganu, .-Cluj Napoca, 2011
19. Porth, Carol Mattson. Essentials of pathophysiology : concepts of altered health states / Porth, Carol Mattson.-Philadelphi : Wolters Kluwer : Lippincott Williams & Wilkins, 2011.- third ed.
20. Saftoiu, Adrian. Linear endoscopic ultrasound Atlas / A. Saftoiu ; C. Popescu ; PhD, S. Cazacu ; Gastroenterology Departament ; University of Medicine and Pharmacy Craiova, Romania .-Craiova : Ed. Medicala, 2005
21. Wiersma, William. Research methods in education an introduction / W. Wiersma ; Stephen G. Jurs.- ninth edition.-Boston, 2009
                                        CD în limba rusă
22. Акушерство / Ассоциация медицинских обществ по качесту ; Российское обшество акушеров гинекологов.-Москва: Изд. ГЭОТАР-Медиа, 2011 .-(Национальное руководство)
23. Аллергология и иммунология : Национальное руководство / Ассоциация медицинских обществ по качесту ; РААКИ .-Москва: Изд. ГЭОТАР- Медиа, 2009.-(Национальное руководство)
24. Басков, Андрей. Техника и приципы хирургического лечения заболеваний поясничного и грудного отделов позвоночника : современные хирургические технологии лечения заболеваний и травм позвоночника / Басков, Андрей ; И.А. Борщенко.- Изд. ГЭОТАР-Медиа , 2012
25. Беленков, Ю.Н. Функциональная диагностика сердечно-сосудистых заболеваний: электронная издания / Ю. Н. Беленков ; С. Н. Терновой .- Москва: Изд. ГЭОТАР- Медиа, 2009.-ISBN 978-5-9704-0946-6
26. Болезни уха, горла, носа в детском возрасте : фармакологический справочник / Ассоциация медицинских обществ по качесту.-Москва: Изд. ГЭОТАР- Медиа, 2008.- (Национальные руководства)
27. Вакцины и вакцинация : Национальные руководства /Ассоциация медицинских обшеств по качеству .-Москва : Изд. ГЭОТАР-Медиа , 2011
28. Внутренние болезни / под ред. акад. РАМН В.С. Моисеева, акад. РАМН А.И. Мартынова, акад. РАМН Н.А. Мухина.- Изд. ГЭОТАР-Медиа , 2012.- 3-изд
29. Гастроэнтерология : национальное руководство / Ассоциация медицинских обществ по качеству ; Российская гастроэнтерологическая ассоциация .-Моква: ГЭОТАР-Медиа, 2008.- (Национальное руководство)
30. Гинекология: национальное руководство / Ассоциация медицинских обществ по качеству ; Российское общество Акушеров-гинекологов.-Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2011.- (Национальные руководства)
31. Детская терапевтическая стоматология: национальное руководство / Ассоциация медицинских обществ по качеству.-Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010.- (Национальные руководства)
32. Детская хирургия : национальное руководство / Ассоциация медицинских обществ по качеству ; Российская ассоциация детских хирургов.- Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2009.- (Национальное руководство)
33. Детские болезни / под ред. Акад. РАМН А. А. Баранова-Москва: Изд. ГЭОТАР- Медиа , 2009.-2-е изд., исправ. и дополненное
34. Детские болезни / под ред. акад. РАМН А.А. Баранова.-Москва : Изд. ГЭОТАР-Медиа , 2012.-2-е изд., испр. и доп.
35. Интесивная терапия / Ассоциация медицинских обществ по качесту ; Федерация Анестезиологов и Реаниматологов ; Российская ассоциация специалистов по хирургическим инфекциям .-Москва: Изд. ГЭОТАР- Медиа, 2009.- ( Национальные руководства)
36. Инфекционные болезни / Ассоциация медицинских обществ по качесту .-Москва: Изд. ГЭОТАР- Медиа, 2009.-( Национальные руководства)
37. Клиническая фармакология : национальное руководство / Ассоциация медицинских обществ по качеству.-Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2009.-( Национальные руководства)
38. Клиническая фармакология и фармакотерапия / под ред. акад. РАМН В.Г. Кукеса, профессора А.К. Стародубцева .- .-Москва : Изд. ГЭОТАР-Медиа , 2011
39. Клиническая хирургия: национальное руководство : Том 1 / Ассоциация медицинских обществ по качеству ; Российское общество хирургов.-Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2008.- (Национальные руководства)
40. Клиническая хирургия: национальное руководство : Том 2 / Ассоциация медицинских обществ по качеству ; Российское общество хирургов.-Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2009.- (Национальные руководства)
41. Консультант врача : антимикробная фармакотерапия : информационно-образовательная система [версия 1.1.] / Ассоциация медицинских обшеств по качеству .-Москва : Изд. ГЭОТАР-Медиа , 2010
42. Консультант врача : парадонтология : электронная информационно-образовательная система [версия 1.1.] / Ассоциация медицинских обшеств по качеству .-Москва : Изд. ГЭОТАР-Медиа , 2010
43. Консультант врача : хирургическая стоматология и челюстно-лицевая хирургия : электронная информационно-оброзовательная система [версия 1.1.] / Ассоциация медицинских обществ по качесту .- Москва: Изд. ГЭОТАР- Медиа, 2010.- (Национальные руководства)
44. Консультант врача: Акушерство и гинекология : электронная информационно-оброзовательная система [версия 1.1.] / Ассоциация медицинских обществ по качесту ; Российское обшество акушеров -гинекологов.- Москва: Изд. ГЭОТАР- Медиа, 2008.- (Национальные руководства)
45. Консультант врача: Клинические рекомендации : электронная информационно-оброзовательная система [версия 2.1.] / Ассоциация медицинских обществ по качесту.-Москва: Изд. ГЭОТАР- Медиа, 2008
46. Консультант врача: Неврология :[Версия 1.2.] / Ассоциация медицинских обществ по качесту .-Москва: Изд. ГЭОТАР- Медиа, 2009.- (Национальное руководство) Консультант врача: Неонатология : Электронная информационно-образовательная система [версия 1.1.] / Ассоциация медицинских обществ по качесту.-Москва: Изд. ГЭОТАР- Медиа, 2008.- (Национальные руководства)
47. Консультант врача: Ревматология: электронная информационно-оброзовательная система [версия 1.1.] / Ассоциация медицинских обществ по качесту .- Москва: Изд. ГЭОТАР- Медиа, 2008 .- (Национальные руководства)
48. Литвицкий, Петр. Патофизиология: [элек. Библиот.].-Москва: Изд. ГЭОТАР-Медиа, 2009
49. Маев, Игорь. Болезни поджелудочной железы / И. В. Маев ; Ю. А. Кучерявый.- Москва: Изд. ГЭОТАР- Медиа,2009
50. Маммология: Национальное руководство / Ассоциация медицинских обществ по качесту.-Москва: Изд. ГЭОТАР- Медиа, 2009.- (Национальное руководство)
51. Медицинская микробиология, вирусология и иммунология / под ред. Академика РАМН В. В. Звереав ; профессора М. Н. Бойченко.- Москва: Изд. ГЭОТАР- Медиа, 2011
52. Медицинская литература : стоматология
53. Медицинское образование и профессиональное разитие : материалы конференции / Ассоциация медицинских обшеств по качеству.-Москва: Изд. ГЭОТАР-Медиа .-N.3, 2011
54. Медицинское оброзование и профессиональное развитие: материалы конференции / Ассоциация медицинских обшеств по качеству.-Москва : Изд. ГЭОТАР-Медиа .-N.2, 2011
55. Мухин , Н. Пропедевтика внутренних болезней / акад. РАМН Н. А. Мухин, В.С. Моисеев Москва : Изд. ГЭОТАР-Медиа , 2012.-2-е изд., испр. и доп.
56. Невролoгия : Национальные руководства / Ассоциация медицинских обшеств по качеству.-Москва: Изд. ГЭОТАР-Медиа, 2009.- (Национальные руководства)
57. Неонатология : Национальные руководства / Ассоциация медицинских обшеств по качеству ; Российская Ассоциация специалистов перинатальной медицины .-Москва: Изд. ГЭОТАР-Медиа, 2007.- (Национальные руководства)
58. Неонатология : Национальные руководства / Ассоциация медицинских обшеств по качеству ; Российская Ассоциация специалистов перинатальной медицины .-Москва: Изд. ГЭОТАР-Медиа, 2009.- (Национальные руководства)
59. Нефрология / Ассоциация медицинских обшеств по качеству.-Москва : Изд. ГЭОТАР-Медиа, 2009.- (Национальные руководства)
60. Олвэрд, Уоллес Л. М. Атлас по гониоскопии / Уоллес Л. М. Олвэрд ; Рейд А. Лонгмуа ; перев. с англ. под ред. Т. В. Соколовской.-Москва ; American Academy of Ophthalmology : Изд. ГЭОТАР-Медиа, 2010
61. Патология / под ред. : акад. РАН и РАМН М. А. Пальцева ; акад. РАЕВ В. С. Паукова.-Москва: Изд. ГЭОТАР-Медиа, 2010
62. Патофизиология / под ред. акад. РАМН В.В. Новицкого, Е. Д. Гольдберга, профессора О. И. Уразовой.- Изд. ГЭОТАР-Медиа , 2012
63. Педиатрия /Ассоциация медицинских обшеств по качеству ; Союз педиатров России.-Москва : Изд. ГЭОТАР-Медиа , 2009.- (Национальные руководства)
64. Педиатрия : Национальное руководство: Том 2 / Ассоциация медицинских обшеств по качеству ; Союз педиатров России.-Москва: Изд. ГЭОТАР-Медиа , 2009.- (Национальные руководства)
65. Планы ведения больных: электронное издание: [версия 1.1.] / Ассоциация медицинских обшеств по качеству.-Москва : Изд. ГЭОТАР-Медиа, 2009
66. Психиатрия : Национальные руководства / Ассоциация медицинских обшеств по качеству ; Российское общество психиатров .-Москва: Изд. ГЭОТАР-Медиа , 2009.- (Национальные руководства)
67. Пульмонология : Национальные руководства / Ассоциация медицинских обшеств по качеству ; Российское респираорное общество.-Москва: Изд. ГЭОТАР-Медиа, 2009.- (Национальные руководства)
68. Терапевтическая стоматология / Ассоциация медицинских обшеств по качеству.-Москва : Изд. ГЭОТАР-Медиа, 2009 .- (Национальные руководства)
69. Урология : Национальные руководства / Ассоциация медицинских обшеств по качеству ; Российское общество урологов.-Москва: Изд. ГЭОТАР-Медиа, 2009.- (Национальные руководства)
70. Федорова, Валентина. Медицинская и биологическая физика : курс лекций с задачами / В. Н. Федорова ; Е. В. Фаустов .-Москва : Изд. ГЭОТАР- Медиа, 2009
71. Физиотерапия: Национальное руководство / Ассоциация медицинских обшеств по качеству.-Москва : Изд. ГЭОТАР-Медиа, 2009.- (Национальные руководства)
72. Фтизиатрия / Ассоциация медицинских обшеств по качеству; Российское общество фтизиатров .-Москва : Изд. ГЭОТАР-Медиа , 2010.- (Национальные руководства)
73. Фтизиатрия / Ассоциация медицинских обшеств по качеству; Российское общество фтизиатров .-Москва : Изд. ГЭОТАР-Медиа , 2007.- (Национальные руководства)
74. Хирургическая стоматология и челюстно-лицевая хирургия: Национальные руководства / Ассоциация медицинских обшеств по качеству .-Москва: Изд. ГЭОТАР-Медиа , 2008.- (Национальные руководства)
75. Эндокринология /Ассоциация медицинских обшеств по качеству .-Москва : Изд. ГЭОТАР-Медиа , 2012.- (Национальные руководства)
76. Эндокринология: Национальные руководства / Ассоциация медицинских обшеств по качеству ; Российская ассоциация эндокринологов .-Москва: Изд. ГЭОТАР-Медиа , 2008.- (Национальные руководства)
                                        Academic Periodicals Collection
77. Academic Periodicals Collection- DVD (Backfile DZ).-Jan. 1990 – Nov. 1996.-ISSN-1543-2734
78. Academic Periodicals Collection (Disc 1).-Nov. 2001 – Feb. 2002
79. Academic Periodicals Collection (Disc 1).-Nov. 2001 – May 2002
80. Academic Periodicals Collection (Disc 1).-Nov. 2002 – Feb. 2003.-ISSN-1543-2734
81. Academic Periodicals Collection (Disc 1).-Jul. 2004 – Oct. 2004.-ISSN-1543-2734
82. Academic Periodicals Collection (Disc 1).-May 2005- Sept. 2005.-ISSN-1543-2734
83. Academic Periodicals Collection (Disc 1).-Dec. 2005 – Feb. 2006.- ISSN-1543-2734
84. Academic Periodicals Collection (Disc 1).-September, 2006.- ISSN-1543-2734
85. Academic Periodicals Collection (Disc 1).-Sept. 2006 – Feb. 2007.- ISSN-1543-2734
86. Academic Periodicals Collection (Disc 1).-Sept. 2007 – Sept.2007.- ISSN-1543-2734
87. Academic Periodicals Collection (Disc 2).-Jun. 2001 – Oct. 2001
88. Academic Periodicals Collection (Disc 2).-May 2002 – Oct. 2002.-ISSN-1543-2734
89. Academic Periodicals Collection (Disc 2).-Jan. 2004 – Jun.2004.-ISSN-1543-2734
90. Academic Periodicals Collection (Disc 2).-Dec. 2004 – Apr. 2005.-ISSN-1543-2734
91. Academic Periodicals Collection (Disc 2).-July 2005 – Nov. 2005.-ISSN-1543-2734
92. Academic Periodicals Collection (Disc 2).-Dec. 2005 – Aug. 2006.-ISSN-1543-2610
93. Academic Periodicals Collection (Disc 2).-Jan. 2007 – Aug. 2007.-ISSN-1543-2734
94. Academic Periodicals Collection (Disc 3).-Jan. 2001 – May 2001
95. Academic Periodicals Collection (Disc 3).-Dec. 2001 – Apr.2002.- ISSN-1543-2734
96. Academic Periodicals Collection (Disc 3).-Aug. 2003 – Dec. 2003.-ISSN-15432734
97. Academic Periodicals Collection (Disc 3).-May 2004 – Nov. 2004.- ISSN-15432734
98. Academic Periodicals Collection (Disc 3).-Feb. 2005 – June 2005.- ISSN-15432734
99. Academic Periodicals Collection (Disc 3).-May 2006 – Dec. 2006.- ISSN-15432734
100. Academic Periodicals Collection (Disc 4).-Aug. 2000 – Dec. 2000
101. Academic Periodicals Collection (Disc 4).-Jul. 2001 – Nov. 2001 .- ISSN-15432734
102. Academic Periodicals Collection (Disc 4).-Mar. 2003 – Jul. 2003.- ISSN-15432734
103. Academic Periodicals Collection (Disc 4).-Dec. 2003 – Apr. 2004.- ISSN-15432734
104. Academic Periodicals Collection (Disc 4).-Aug. 2004 – Mar. 2005.-ISSN-1543-2610
105. Academic Periodicals Collection (Disc 4).-Aug. 2005 – Apr. 2006.- ISSN-15432734
106. Academic Periodicals Collection (Disc 5 ).-Apr. 2000-Jul. 2000
107. Academic Periodicals Collection (Disc 5).-Mar.2001 – Jun. 2001.- ISSN-15432734
108. Academic Periodicals Collection (Disc 5).-Oct. 2002 – Feb. 2003.- ISSN-15432734
109. Academic Periodicals Collection (Disc 5).-June 2003 – Nov. 2003.- ISSN-15432734
110. Academic Periodicals Collection (Disc 5).-Dec. 2003 – Jul. 2004.-ISSN-1543-2610
111. Academic Periodicals Collection (Disc 5).-May 2004 – Aug. 2004.- ISSN-15432734
112. Academic Periodicals Collection (Disc 5).-Dec. 2004 – Jul. 2005.- ISSN-15432734
113. Academic Periodicals Collection (Backfile Z).-Jan. 1990 – Mar. 1997
114. Academic Periodicals Collection (Backfile Y).-Apr. 1997 – Mar.2000
115. Academic Periodicals Collection (Supplemental).-Jun. 2002 – Sep. 2002
116. Academic Periodicals Collection - DVD (Backfile DX).-Jun. 2000 – May 2003.- ISSN-15432734
117. Academic Periodicals Collection - DVD (Backfile DX).-Feb. 2001 – Apr. 2004.- ISSN-15432734
118. Academic Periodicals Collection - DVD (Backfile DY).-Dec. 1996 – Dec. 1999.- ISSN-15432734
119. Academic Periodicals Collection - DVD (Backfile DZ).-Jan. 1990 – July 1997.- ISSN-15432734
120. Academic Periodicals Collection - DVD (Backfile DY).-Dec. 1996 – May 2000.- ISSN-15432734
121. Academic Periodicals Collection - DVD (Backfile DY).-Aug. 1997 – Jan 2001.- ISSN-15432734
122. Academic Periodicals Collection - DVD (Backfile DX).-Apr. 2000 – Feb. 2001.- ISSN-15432734
123. Academic Periodicals Collection - DVD (Backfile DX).-Jan. 2000 – Sept. 2002.- ISSN-15432734
124. Academic Periodicals Collection (Backfile Z).-Jan. 1990 – May. 1997.- ISSN-15432734
125. Academic Periodicals Collection (Backfile Y).-Jun. 1997 – Feb. 2001.- ISSN-15432734
126. Academic Periodicals Collection (Backfile Z).-Jan. 1990 – May. 1997.- ISSN-15432734
127. Academic Periodicals Collection (Backfile X).-Mar. 2001 – Nov. 2004.- ISSN-15432734
128. Academic Periodicals Collection (Backfile Y).-Jun. 1997 – Dec. 2000.- ISSN-15432734
129. Academic Periodicals Collection (Backfile X).-Jan. 2001 – Nov. 2003.- ISSN-15432734
130. Academic Periodicals Collection (Disc 4).-Jan.1990-Apr.1997.- ISSN-1543-2734
131. Academic Periodicals Collection (Disc 3).-May 1997-Jul. 2001.-ISSN-1543-2734
132. Academic Periodicals Collection (Disc 2).-Aug.2001-Dec.2005.-ISSN-1543-2734
133. Academic Periodicals Collection (Disc 1).-Jan.2006-Feb.2010.- ISSN-1543-2734
                                        Business Periodicals Collection
134. .Business Periodicals Collection (Disc 1).-Oct. 2001 – Mar. 2002.- ISSN-1543-2610
135. Business Periodicals Collection ( Disc 1).-Oct. 2001 – Oct. 2002.- ISSN-1543-2610
136. Business Periodicals Collection ( Disc 1).-Mar. 2004 – Oct. 2004.-ISSN-1543-2610
137. Business Periodicals Collection ( Disc 1).-Aug. 2004 – Sept. 2005.-ISSN-1543-2610
138. Business Periodicals Collection ( Disc 1).-Jul. 2005 – Feb. 2006.-ISSN-1543-2610
139. Business Periodicals Collection ( Disc 1).-September 2006.-ISSN-1543-2610
140. Business Periodicals Collection ( Disc 1).-Sept. 2006 – Feb. 2007.-ISSN-1543-2610
141. Business Periodicals Collection (Disc 1).-Apr. 2007 – Sep. 2007.-ISSN-1543-2610
142. Business Periodicals Collection( Disc 2).-Jan. 2001 – Sept. 2001.-ISSN-1543-2610
143. Business Periodicals Collection ( Disc 2 ).-Jul. 2003 – Feb. 2004.-ISSN-1543-2610
144. Business Periodicals Collection ( Disc 2).-Aug. 2004 – Jun. 2005.-ISSN-1543-2610
145. Business Periodicals Collection (Disc 2).-Sep. 2005 – Aug. 2006.-ISSN-1543-2610
146. Business Periodicals Collection ( Disc 2).-Apr. 2006 – Mar. 2007.-ISSN-1543-2610
147. Business Periodicals Collection ( Disc 3).-May 2000 – Dec. 2000.-ISSN-1543-2610
148. Business Periodicals Collection (Disc 3).-Nov. 2002 – June 2003.-ISSN-1543-2610
149. Business Periodicals Collection (Disc 3).-Sep. 2003 – Jul. 2004.-ISSN-1543-2610
150. Business Periodicals Collection (Disc 3).-Sep. 2004 – Aug. 2005.-ISSN-1543-2610
151. Business Periodicals Collection (Disc 3).-Apr. 2005 – Mar. 2006.-ISSN-1543-2610
152. Business Periodicals Collection ( Disc 4).-Sep. 1999 – Apr.2000.-ISSN-1543-2610
153. Business Periodicals Collection (Disc 4).-Mar. 2002 – Oct. 2002.-ISSN-1543-2610
154. Business Periodicals Collection (Disc 4).-Oct. 2002 – Aug. 2003.-ISSN-1543-2610
155. Business Periodicals Collection (Disc 4).-Sep. 2003 – Aug. 2004.-ISSN-1543-2610
156. Business Periodicals Collection ( Disc 4).-Apr. 2004 – Mar. 2005.-ISSN-1543-2610
157. Business Periodicals Collection (Disc 5).-Dec. 1998 – Aug. 1999.-ISSN-1543-2610
158. Business Periodicals Collection (Disc 5).-July 2001 – Feb. 2002.-ISSN-1543-2610
159. Business Periodicals Collection (Disc 5).-Jan. 2002 – Sep. 2002.-ISSN-1543-2610
160. Business Periodicals Collection (Disc 5).-Sep. 2002 – Aug. 2003.-ISSN-1543-2610
161. Business Periodicals Collection (Disc 5).-Apr. 2003 – Mar. 2004.-ISSN-1543-2610
162. Business Periodicals Collection (Backfile Z ).-Jan. 1990 – Jan. 1999.-ISSN-1543-2610
163. Business Periodicals Collection (Backfile Y).-Feb. 1999 – Mar. 2003.-ISSN-1543-2610
164. Business Periodicals Collection (Backfile Z).-Jan. 1990 – Dec.1998.-ISSN-1543-2610
165. Business Periodicals Collection ( Backfile Z).-Jan 1990 – Nov. 1998.-ISSN-1543-2610
166. Business Periodicals Collection ( Backfile Z).-Jan. 1990 – Dec. 1998.-ISSN-1543-2610
167. Business Periodicals Collection (Backfile DZ).-Jan. 1990 – Jun. 1998.-ISSN-1543-2610
168. Business Periodicals Collection (Backfile DY).-Jul. 1998 – Dec. 2001.-ISSN-1543-2610
169. Business Periodicals Collection (Backfile Y).-Jan. 1999 – Jun. 2001.-ISSN-1543-2610
170. Business Periodicals Collection (Backfile Y).-Jan. 1999 – Aug. 2002.-ISSN-1543-2610
171. Business Periodicals Collection (Supplemental).-Aug. 2002 – Feb. 2003.-ISSN-1543-2610
Biomedical Reference Collection
172. Biomedical Reference Collection (BACKFILE Z).-Jan. 1990 – Dec. 1997.-ISSN-1088-2634
173. Biomedical Reference Collection (BACKFILE Z).-Jan. 1990 – Sept. 2004.-ISSN-1088-2634
174. Biomedical Reference Collection (BACKFILE Y).-Jan. 1998 – Aug. 2000.-ISSN-10882634
175. Biomedical Reference Collection ( Disc 1).-Sep. 2000 – Sep. 2002.-ISSN-10882634
176. Biomedical Reference Collection ( Disc 1).-Sep. 2000 – Feb. 2003.-ISSN-1543-284X
177. Biomedical Reference Collection (Supplemental).-Mar. 2004 – Nov. 2005.-ISSN-1543-284X
178. Biomedical Reference Collection (Disc 1).-Oct. 2004 – Feb.2006.-ISSN-1543-284X
                                        Comprehensive MEDLINE Fulltext
179. Comprehensive MEDLINE Fulltext (Disc 1) .-Jul. 2000 - Jun. 2001.-ISSN-1097-6655
180. Comprehensive MEDLINE Fulltext (BACKFILE W).- 2001.-ISSN-1097-6655
181. Comprehensive MEDLINE Fulltext ( BACKFILE H ).- Sep. 1999 - Jun. 2000.-ISSN-10976655
182. Comprehensive MEDLINE Fulltext ( BACKFILE I).-Nov. 1998 - Aug. 1999.-ISSN-1097-6655
183. Comprehensive MEDLINE Fulltext ( BACKFILE J).-Dec. 1997- Oct. 1998.-ISSN-1097-6655
184. Comprehensive MEDLINE Fulltext (BACKFILE K).-Jan. 1997 - Nov.1997.-ISSN-1097-6655
185. Comprehensive MEDLINE Fulltext (BACKFILE L).-Jan. 1996 - Dec. 1996.-ISSN-1097-6655
186. Comprehensive MEDLINE Fulltext (BACKFILE M).-Jan. 1995 - Dec. 1995.-ISSN-1097-6655
187. Comprehensive MEDLINE Fulltext ( BACKFILE N).-Nov. 1993 - Dec. 1994.-ISSN-1097-6655
188. Comprehensive MEDLINE Fulltext (BACKFILE O ).-Sep. 1992 - Oct. 1993.-ISSN-1097-6655
189. Comprehensive MEDLINE Fulltext (BACKFILE P ).-Apr. 1991 - Aug. 1992.-ISSN-1097-6655
190. Comprehensive MEDLINE Fulltext ( BACKFILE Q ).-Jan.1990 - Mar. 1991.-ISSN-1097-6655
191. Comprehensive MEDLINE Fulltext ( BACKFILE R) .-Jan. 1989 - Dec. 1989.-ISSN-1097-6655
192. Comprehensive MEDLINE Fulltext ( BACKFILE S ).-Oct. 1987 – Dec. 1988.-ISSN-1097-6655
193. Comprehensive MEDLINE Fulltext ( BACKFILE T ).-Jan. 1986 – Sep. 1987.-ISSN-1097-6655
194. Comprehensive MEDLINE Fulltext (BACKFILE U ).-Jan. 1984 – Dec. 1985.-ISSN-1097-6655
195. Comprehensive MEDLINE Fulltext ( BACKFILE V).-Jul. 1981 – Dec. 1983.-ISSN-1097-6655
196. Comprehensive MEDLINE Fulltext ( BACKFILE X ).-Oct. 1978 – Jun. 1981.-ISSN-1097-6655
197. Comprehensive MEDLINE Fulltext ( BACKFILE Z ).-Jan.1960 – May 1971.-ISSN-1097-6655
198. Comprehensive MEDLINE Fulltext (BACKFILE Y ).-Jun. 1971 – Dec. 1975.-ISSN-1097-6655
199. Comprehensive MEDLINE Fulltext (BACKFILE X).-Jan. 1976 - Sep. 1978.-ISSN-1097-6655
                                        MAS FullTEXT Premier
200. MAS FullTEXT Premier (Disc 1) .-Mar. 2001 - Feb. 2002.-ISSN-1092-9746
201. MAS FullTEXT Premier (Disc 2) .-May 2000 - Feb. 2001.-ISSN-1092-9746

Sondaj

Integrarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană

PRO (100%)
100%
CONTRA (0%)
0%
Voturi total: 1
Perioadă
-