Conferinta

Conferința Științifică „Bibliotecile academice în mediul informațional modern”

Publicat: 20.10.2019

1În perioada 15-18 octombrie curent, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova a marcat 74 de ani de activitate. Cu acest prilej, la data de 17 octombrie, Biblioteca Științifică Medicală a organizat în cadrul Secțiunii 13, Conferința Științifică „Bibliotecile academice în mediul informațional modern”.

Conferința a fost prezidată de directorul Bibliotecii Științifice Medicale, Liubovi Karnaeva, care a salutat prezența și și-a exprimat respectul față de cei prezenți. Dna director a făcut o incursiune în istoria și activitatea Bibliotecii.

Cu un mesaj de felicitare pentru angajații Bibliotecii din partea administrației USMF „Nicolae Testemițanu” a venit dnul Emil Ceban, noul rector ales al Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova, profesor, doctor habilitat în științe medicale. Rectorul a adus bibliotecarilor mulțumiri pentru asigurarea informațională calitativă a proceselor de instruire și cercetare medicală.

Conferința a întrunit pentru discuții și dezbateri circa 53 de reprezentanți ai bibliotecilor universitare din Republica Moldova, România, Lituania. Deasemenea, la eveniment au fost prezenți profesori din cadrul facultății de Jurnalism și Științe ale Comunicării, specialitatea Biblioteconomie și Asistență Informațională, USM, și masteranzii programului „Managementul instituțiilor infodocumentare”.2

Evenimentul a culminat cu adoptarea unei rezoluții, participanţii la Conferinţă au remarcat o tendinţă pozitivă în dezvoltarea bibliotecilor academice prin diversificarea serviciilor informaţionale, implicarea activă în procesul de promovare a rezultatelor cercetărilor, sporirea vizibilitatea cercetarii si  instituţiilor etc. În special au fost menţionate următoarele momente:

  • Bibliotecile academice sunt partenere de nădejde pe parcursul întregului ciclu de cercetare universitară, de la informare până la diseminare.
  • Serviciile bibliometrice oferite de biblioteci reprezintă un suport considerabil pentru procesul de evaluare şi autoevaluare a activităţii de cercetare şi a cercetătorilor universitari.
  • Bibliotecile oferă suport în gestionarea datelor de cercetare pentru comunitatea ştiinţifică universitară.

3În baza rapoartelor audiate şi a discuţiilor ce au urmat, participanţii au înaintat următoarele recomandări:

1. Optimizarea comunicării instituţionale a tuturor participanţilor la procesul ştiinţific (biblioteca, departamentul ştiinţă, şcoala doctorală etc.).

2. În contextul schimbărilor care au intervenit în mediul informaţional, datorită aplicării TIC, bibliotecile universitare trebuie să fie cât mai flexibile, să accepte şi să se adapteze la noile tendinţe şi paradigme ale comunicării informaţionale.

3. Diversificarea formelor de instruire şi consultanţă în cadrul Centrelor de scriere academică, privitor la publicarea rezultatelor cercetărilor ştiinţifice etc.

4. Implicarea mai activă a bibliotecilor în sporirea vizibilităţii producţiei ştiinţifice universitare.

 

*Vezi aici programul conferinței

 

1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
BȘM conferința științifică

Preluarea informației de pe site-ul USMF „Nicolae Testemițanu” poate fi efectuată doar cu indicarea obligatorie a sursei și a linkului direct accesat pe www.usmf.md.

Urmăriți-ne

Comentarii

Sondaj

Considerați că BȘM trebuie să asigure accesul la raft pentru utilizatori?

Alegeri
Perioadă
-