Donaţie de carte oferită de Dna dr. în şt. med., conferenţiar universitar, Luminiţa Guţu

Publicat: 06.07.2023

1Administrația Bibliotecii adresează sincere mulțumiri însoțite de recunoștință pentru contribuția adusă la dezvoltarea colecțiilor (30 de ex. al raportului final privind Managementul deşeurilor rezultate din activitatea medicală în Republica Moldova), dnei Luminiţa Guţu, dr. șt. med., conferențiar universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”.

Studiul a fost efectuat cu sprijinul Ministerului Sănătății al Republicii Moldova şi susţinerea financiară a Fundaţiei Soros Moldova în cadrul proiectului “Studiu privind procesul de gestionare a deşeurilor rezultate din activitatea medicală în Republica Moldova”.

Publicaţia reprezintă un suport informaţional de valoare atât pentru cercetători, studenţi, rezidenţi, doctoranzi, cât şi pentru toţi cei interesaţi. Raportul poate fi consultat atât în Sălile de lectură ale Bibliotecii, cât şi accesat şi vizualizat în Biblioteca Electronică Didactică, pe pagina web a Bibliotecii, https://library.usmf.md/ro/library/epidemiologie/gutu-l-sofronie-v-croitoru-c-et-al-managementul-deseurilor-rezultate-din 

1

Preluarea informației de pe site-ul USMF „Nicolae Testemițanu” poate fi efectuată doar cu indicarea obligatorie a sursei și a linkului direct accesat pe www.usmf.md.

Urmăriți-ne

Comentarii

Sondaj

Integrarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană

PRO (100%)
100%
CONTRA (0%)
0%
Voturi total: 1
Perioadă
-